http://jabbacus.valdacus.pl/

Dodano: 6 November 2008

Projekt Jabbacus jest to projekt, który pokrywa si? z tematem mojej pracy in?ynierskiej. Na tej stronie s? zawarte wszystkie rzeczy dotycz?ce realizacj (od strony teoretycznej i praktycznej) mojej pracy dyplomowej.

http://jabbacus.valdacus.pl/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Inne wpisy tego użytkownika

1. Stowarzyszenie Tartaków Polskich

Stowarzyszenie Tartaków Polskich Dodano: Aug 18, 2008

Stowarzyszenie reprezentuje interesy swoich cz?onków (sta?y kontakt przedstawicieli z Administracj? Lasów Pa?stwowych w celu negocjowania cen surowców, ich asortymentu jako?ciowego i ilo?ciowego, okre?lania dogodniejszych warunków sposobu zakupu, powo?ywanie grup przedstawicielskich Stowarzyszenia do rozmów z instytucjami decyzyjnymi,...

3. PKS Unitas Tuchola .:: Parafialny Klub Sportowy

PKS Unitas Tuchola .:: Parafialny Klub Sportowy Dodano: May 22, 2009

Parafialny Klub Sportowy przy parafii pw. Bo?ego Cia?a w Tucholi Unitas posiada sekcje: pi?ki siatkowej, siatkówki pla?owej, tenisa sto?owego, no?nej. organizuje tez obozy szkoleniowe i wycieczki. Zapraszamy osoby, które chc? swój czas wykorzysta? przyjemno?? w postaci sportu. Znajdziesz tu ciekawe foty, du?o emocji i nie tylko. Polecamy stron?...

4. CopyFly centrum druku pozna? Druk wielkoformatowy ksero oprawy

CopyFly centrum druku pozna? Druk wielkoformatowy ksero oprawy Dodano: May 17, 2009

Nasza firma zajmuje si? wszystkim, tym co jest zwi?zane z tzw. ma?? poligrafi?.
Oferujemy us?ugi drukowania, kopiowania, skanowania i oprawy dokumentów.
Obs?ugujemy klientów detalicznych jak i biznesowych (w szczególno?ci biura projektowe).
Jeste?my m?odym pr??nym zespo?em z kilku letnim do?wiadczeniem w bran?y.
...

5. Oaza w Borach Tucholskich - Tu mo?esz wypocz??!

Oaza w Borach Tucholskich - Tu mo?esz wypocz??! Dodano: Aug 24, 2009

Wypoczynek w Borach Tucholskich

Mala osada polozona w sercu Borow Tucholskich, niedaleko drogi Tuchola-Czersk, 2,5 km od kanalu Brdy. Dookola tylko lasy...

Witamy w Tucholskim Parku Krajobrazowym i zapraszamy wszystkich Panstwa na ?ono natury. Ka?dy tu znajdzie co? dla siebie. Oferujemy wypoczynek zarowno dla...

6. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tucholi

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tucholi Dodano: Sep 19, 2009

Najwa?niejsz? form? dzia?alno?ci Bractwa s? zawody strzeleckie, z których najwa?niejsze to strzelanie o tytu? Króla Kurkowego. Pierwsze po wojnie strzelanie o t? godno?? po??czone z po?wi?ceniem nowego sztandaru odby?o si? w dniach 12-13 lipca 1996 r. Udzia? w tych uroczysto?ciach wzi?li przedstawiciele Bractw z kraju i z zagranicy. Impreza...

8. DRZEWKO - ogrody i nawodnienia.

DRZEWKO - ogrody i nawodnienia. Dodano: Jul 15, 2009

Nasze projekty tworzone s? w program komputerowy w oparciu o profesjonaln? wiedz? i do?wiadczenie. Program ten daje mo?liwo?? zwiedzenia ca?ego ogrodu i zobaczenia wszystkich ro?lin umieszczonych w projekcie w ró?nych etapach wzrostu. Jak równie? umo?liwia zobaczenia jak „nasz” ogród b?dzie wygl?da? w przysz?o?ci i w innych porach...

9. Jubiler Kusiak Pozna? bi?uteria

Jubiler Kusiak Pozna? bi?uteria Dodano: Feb 13, 2008

Jubiler Kusiak POZNA?. Dzia?amy w bran?y jubilerskiej od 1977roku - pier?cionki z brylantami, naszyjniki, branzolety, ?a?cuszki, kolczyki, zawieszki, medaliki, sygnety, zegarki z?ote, broszki

10. STUDIO ARTY'SM PROJEKTOWANIE WN?TRZ

STUDIO ARTY'SM PROJEKTOWANIE WN?TRZ Dodano: Nov 28, 2008

STUDIO ARTY'SM PROJEKTOWANIE WN?TRZ to istniej?ca od 2006 roku firma, dzia?aj?ca na obszarze województwa zachodniopomorskiego. ?wiadczymy g?ównie us?ugi projektowe i aran?acyjne w zakresie architektury wn?trz; oferujemy te? mo?liwo?? zakupienia obrazów lub rysunków, mog?cych stanowi? niepowtarzaln? dekoracj? wn?trz.
Proponujemy wykonanie...

11. Wizytowki GI

Wizytowki GI Dodano: Jan 21, 2009

Katalog przeznaczony do promowania stron robionych przez nasza firme oraz stron zaprzyjaznionych. Jest to katalog zamkniety. Jesli chcesz dowiedziec sie o nim wiecej, skontaktuj sie z nami.

12. jabbacus

jabbacus Dodano: Nov 6, 2008

Projekt Jabbacus jest to projekt, który pokrywa si? z tematem mojej pracy in?ynierskiej. Na tej stronie s? zawarte wszystkie rzeczy dotycz?ce realizacj (od strony teoretycznej i praktycznej) mojej pracy dyplomowej.

13. Valdacus .::. nic doda?, nic uj??

Valdacus .::. nic doda?, nic uj?? Dodano: Apr 18, 2009

Dzie? dobry.

Pewna osoba nauczy?a takiego witania. Mistrz te? zawsze mówi? “Dzie? dobry”. Jest to dobry i pozytywny pocz?tek jakiej? d?u?szej, czy krótszej wypowiedzi.

Stronka jest moja, chocia? zrobiona na wordpressie. B?d?/s? na niej informacje o mnie, o moich pomys?ach, niektórych prze?yciach. Chc?...

14. P?ytki ceramiczne Pozna? PHU Madea

P?ytki ceramiczne Pozna?  PHU Madea Dodano: Feb 13, 2008

Jeste?my dystrybutorem p?ytek ceramicznych najwi?kszych polskich producentów. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo równie? chemi? budowlan? i ceramik? ?azienkow?. P?ytki ceramiczne Pozna?, p?ytki Pozna?, firma Madea Pozna?, ceramika, chemia budowlana, ceramika ?azienkowa, dystrybutor p?ytek, p?ytki z Pozania, p?ytki.

16. Projektowanie stron internetowych Pozna?, tworzenie stron, Grupa Internetowa

Projektowanie stron internetowych Pozna?, tworzenie stron, Grupa Internetowa Dodano: Feb 13, 2008

Projektowanie stron internetowych Pozna?, tworzenie stron www Pozna?, strony internetowe Pozna?, aktualizacja stron, systemy CMS, pozycjonowanie stron. Oferujemy: strony www, systemy CMS, sklepy internetowe, pozycjonowanie stron, modyfikacje projektów, aktualizacje istniej?cych www

18. &CONSALTING Sp. z o.o. Towarzystwo Finansowo Handlowe

&CONSALTING Sp. z o.o. Towarzystwo Finansowo Handlowe Dodano: Apr 18, 2009

Za naszym po?rednictwem mo?esz z?o?y? wniosek o przyznanie kredytu samochodowego bez konieczno?ci wychodzenia z domu.
Na sp?aty rat – kredyt konsolidacyjny

P?a? raz i ma?o! Gdy masz kilka kredytów - pozb?d? si? k?opotu i nadmiaru odsetek. Zbierz wszystko w jeden kredyt i p?a? tylko jedn? rat?. W rozmowie z doradc?...

19. PKS Unitas - Parafialny Klub Sportowy

PKS Unitas - Parafialny Klub Sportowy Dodano: Apr 25, 2008

Parafialny Klub Sportowy "Unitas" przy parafii pw. Bo?ego Cia?a w Tucholi. Posiada sekcje: pi?ki siatkowej, siatkówki pla?owej, tenisa sto?owego, pi?ki no?nej. Organizuje tez obozy szkoleniowe i wycieczki.

20. Europejskie Spotkanie Historycznych Strzelców Tuchola 2012

Europejskie Spotkanie Historycznych Strzelców Tuchola 2012 Dodano: Sep 19, 2009

Zaprasza na XVII Europejskie Spotkanie Historycznych Strzelców Tuchola – 2012, 24-26 sierpnia 2012.
Tuchola – jedno z najstarszych miast na Pomorzu Gda?skim. Za?o?one przez ksi?cia M?ciwoja II w XIII w. Prawa miejskie nadane w 1346 r. Siedziba Powiatu Tucholskiego. Tuchola od wieków jest nazywana stolic? krainy – Bory...

Wpisy w tej kategorii : Edukacja Nauka

1. ksiegarnia.siesta.pl

ksiegarnia.siesta.pl Dodano: Nov 24, 2020

Szkoła języków obcych ?Siesta? z Gdyni specjalizuje się w kompleksowym nauczaniu języków obcych, głównie romańskich. realizujemy kursy dla 500 słuchaczy. Proponujemy naukę w systemie indywidualnym i grupowym. Organizujemy kursy specjalistyczne, dla firm oraz kursy egzaminacyjne. Uczymy angielskiego,...

2. Biuro System Cz?stochowa szkolenia zawodowe cz?stochowa

Biuro System Cz?stochowa szkolenia zawodowe cz?stochowa Dodano: Nov 11, 2013

Poszukuj?c profesjonalnego wsparcia w czasie wdra?ania wielorakiego rodzaju systemów zarz?dzania, czy tak?e pragn?c podnie?? swoje kwalifikacje korzystaj?c z kursów zawodowych i szkole?, warto zwróci? uwag? na atrakcyjn? i kompleksow? propozycj?, któr? prezentuje Biuro „SYSTEM” Sp. J. Zosta?o ono stworzone przez grup? ekspertów, a...

3. Szukasz korepetycji ? www.StrefaKorepetycji.pl

Szukasz korepetycji ? www.StrefaKorepetycji.pl Dodano: Aug 4, 2010

Zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji.W ofercie znajduj? si? równie? zaj?cia z j?zyków obcych dla firm.W naszej ofercie znajduje si? równie? szeroki wachlarz j?zyków obcych m.in. j?zyk rosyjski, j?zyk niemiecki, j?zyk angielski, j?zyk niemiecki, j?zyk hiszpa?ski, j?zyk japo?ski czy j?zyk portugalski itp.). Zaj?cia prowadzone s? na...

4. MARCIN SOKÓŁ Nauka Jazdy szczecin

MARCIN SOKÓŁ Nauka Jazdy szczecin Dodano: Oct 3, 2018

Gorąco zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą firmy Nauka Jazdy Marcin Sokół Szczecin. Oferujemy Państwu kursy szkoleniowe na kategorię B oraz kursy ekspresowe. Szkolenia prowadzimy na identycznych samochodach, jak na egzaminie państwowym. Posiadamy sale wykładowe wyposażone w...

5. psychoterapia

psychoterapia Dodano: Sep 18, 2008

Instytut Psychologii Stosowanej prowadzi nabór do Studium Psychologii i Psychoterapii na kierunek psychoterapii . W programie: psychologia
praktyczna, terapia uzale?nie?, terapia rodzinna.