http://rebeca.pl

Dodano: 13 January 2014

Osoby, które chc? zadba? o swój wygl?d i komfortowe samopoczucie zapraszamy do salonu kosmetycznego Rebeca w Bia?ymstoku. Na rynku kosmetycznym dzia?amy ca?y czas od wielu lat, zyskuj?c coraz wi?ksz? sympati? klientów. Mo?emy poszczyci? si? stabiln? pozycj?, elastyczn? ofert? zabiegów kosmetycznych, a tak?e tym, ?e mamy konkurencyjne ceny. W naszym salonie pracuj? osoby z du?ym do?wiadczeniem i fachem w r?ku. Z przyjemno?ci? zajm? si? makija?em, piel?gnacj? r?k, stóp i twarzy, a tak?e depilacj? i innymi zabiegami. Rebeca to miejsce przyci?gaj?ce jako?ci? us?ug kosmetycznych, elegancj? i komfortem. Wi?cej informacji na stronie www.

http://rebeca.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Zdrowie Uroda

1. Centrum Zdrowia Kobiet Gyneka Kraków

Centrum Zdrowia Kobiet Gyneka Kraków Dodano: Mar 20, 2016

Nasze Centrum Zdrowia Kobiet Gyneka Kraków to miejsce gdzie zapewniamy polskim Kobietom wielostronn? opiek? medyczn? na ?wiatowym
poziomie, wed?ug najnowszych standardów
i bez d?ugiego oczekiwania.
W r?kach naszych lekarzy specjalistów poczujesz si? bezpiecznie i komfortowo, zapewniamy opiek? na najwy?szym poziomie.

2. salon fryzjerski Kraków

salon fryzjerski Kraków Dodano: May 6, 2010

Femmalium MED Spa posiada salon fryzjerski Kraków, który jest przystosowany do najbardziej wymagaj?cych klientów. Na stronie znajdziesz cennik jaki oferujemy naszym klientom. Fryzjer Kraków to nie?atwa decyzja dla klienta dlatego oferujemy rozmow? wst?pn? przed konkretnym zabiegiem. Salon fryzjerski Kraków Femmalium cechuje si? wysok? jako?ci?...

3. D.POCZOPKO psychoterapeuta

D.POCZOPKO psychoterapeuta Dodano: Sep 23, 2013

Straci?e? blisk? osob? oraz nie potrafisz poradzi? sobie z emocjami? A mo?e nie umiesz u?o?y? sobie relacji z rodzin? i wspó?pracownikami- bezustannie popadacie w konflikty, z jakich nie wynika ?adna poprawa relacji? Je?eli tak, to nie mog?e? trafi? lepiej. W gabinecie psychologicznym Danuty Poczopko osi?gniesz profesjonaln? pomoc w przyjemnej,...

4. kantecka-alergolog.pl

kantecka-alergolog.pl Dodano: Dec 5, 2018

W Warszawie mieści się prowadzony przez Małgorzatę Kantecką specjalistyczny gabinet alergologiczny. Świadczy ona szereg usług związanych z diagnozą oraz leczeniem alergii wziewnych, pokarmowych, czy nawracających infekcji dróg oddechowych bądź skórnych. Pomoc uzyskają tu zarówno...

5. TUTTI BEAUTY GLIWICE jonoforeza gliwice

TUTTI BEAUTY GLIWICE jonoforeza gliwice Dodano: Jan 13, 2014

W Tutti Beauty ?wiadczymy us?ugi kosmetyczne na najwy?szym poziomie. Eleganckie oraz przyjazne wn?trza gabinetu kosmetycznego, innowacyjny sprz?t i wykwalifikowana za?oga s? najlepsz? zach?t? do odwiedzenia tego miejsca. W swojej codziennej pracy stosujemy specjalistyczne kosmetyki dwóch firm - hiszpa?skiej Skeyndor i niemieckiej Kurland. W...