http://rebeca.pl

Dodano: 13 January 2014

Osoby, które chc? zadba? o swój wygl?d i komfortowe samopoczucie zapraszamy do salonu kosmetycznego Rebeca w Bia?ymstoku. Na rynku kosmetycznym dzia?amy ca?y czas od wielu lat, zyskuj?c coraz wi?ksz? sympati? klientów. Mo?emy poszczyci? si? stabiln? pozycj?, elastyczn? ofert? zabiegów kosmetycznych, a tak?e tym, ?e mamy konkurencyjne ceny. W naszym salonie pracuj? osoby z du?ym do?wiadczeniem i fachem w r?ku. Z przyjemno?ci? zajm? si? makija?em, piel?gnacj? r?k, stóp i twarzy, a tak?e depilacj? i innymi zabiegami. Rebeca to miejsce przyci?gaj?ce jako?ci? us?ug kosmetycznych, elegancj? i komfortem. Wi?cej informacji na stronie www.

http://rebeca.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Zdrowie Uroda

1. Rehabilitacja Opole, Masa?, Fizjoterapia | Centrum Profireha

Rehabilitacja Opole, Masa?, Fizjoterapia | Centrum Profireha Dodano: Apr 9, 2016

Masa? rehabilitacyjny Opole. Fizykoterapia, masa?e, rehabilitacja sportowa, pourazowa, ?wiczenia gimnastyczne. Centrum Rehabilitacji Profireha - Zapraszamy!

W naszym Centrum gwarantujemy Pa?stwu indywidualne i kompleksowe podej?cie do Pacjenta. Podstaw? prawid?owej rehabilitacji jest zebranie wywiadu oraz odpowiednie badanie...

2. Klinika - zabiegi oka

Klinika - zabiegi oka Dodano: Feb 21, 2009

Zapraszamy do kliniki Dr Witkiewicza - "Twoje oko" , która jest profesjonalnym gabinetem leczenia wad oka. Zespó? specjalistów zajmie si? takimi wadami jak: Za?ma,Nadwzroczno??, Krótkowzroczno?? ,Astygmatyzm, wady powiek.

Klinika Dr. Witkiewicza powsta?a w 2000 roku na bazie wynajmowanych pomieszcze?.

Od lutego 2008...

3. Salon kosmetyczny, salon urody MagiaDaySpa Kraków

Salon kosmetyczny, salon urody MagiaDaySpa Kraków Dodano: Feb 29, 2016

Nasz wyj?tkowy salon kosmetyczny i spa mie?ci si? w luksusowych wn?trzach zaadaptowanych na potrzeby us?ugowe w odrestaurowanych piwnicach pi?knej kamienicy. Go?ciom proponujemy zabiegi Pevonia Botanica, które ciesz? si? ?wiatowym uznaniem i zapewniaj? trwa?e rezultaty. Poddanie si? im to prawdziwa rozkosz dla zmys?ów.
Priorytetem dla nas...

4. Indywidualna Praktyka Po?o?nicza - Szko?a Rodzenia - Starogard Gda?ski

Indywidualna Praktyka Po?o?nicza - Szko?a Rodzenia - Starogard Gda?ski Dodano: Sep 3, 2009

Szko?a Rodzenia - przygotowanie do porodu. Profesjonalna opieka. El?bieta ?yko.
szko?a pomo?e ci:

* - w trudzie porodu
* - s?ucha? co mówi twoje cia?o
* - w odnalezieniu w?asnego rytmu oddechu
* - utwierdzi? we w?asnej sile
* - przygotowa? si? do piel?gnacji noworodka
...

5. Meble rehabilitacyjne i medyczne ACUMOBIL

Meble rehabilitacyjne i medyczne ACUMOBIL Dodano: Jan 7, 2014

Witryna meble-rehabilitacyjne.pl zaprasza wszystkich poszukuj?cych mebli rehabilitacyjnych, medycznych i zwi?zanych z nimi akcesoriów. W ofercie ?ó?ka rehabilitacyjne, materace przeciwodle?ynowe, wózki i fotele piel?gnacyjne oraz wiele innych. Nasza firma istnieje od 1993 roku. Zapraszamy.