http://www.copyfly.pl/

Dodano: 17 May 2009

Nasza firma zajmuje si? wszystkim, tym co jest zwi?zane z tzw. ma?? poligrafi?.
Oferujemy us?ugi drukowania, kopiowania, skanowania i oprawy dokumentów.
Obs?ugujemy klientów detalicznych jak i biznesowych (w szczególno?ci biura projektowe).
Jeste?my m?odym pr??nym zespo?em z kilku letnim do?wiadczeniem w bran?y.
Nowoczesny park posiadanych maszyn pozwala nam wykonywa? zlecenia zawsze w najwy?szej jako?ci i zawsze na czas.
Ceny, które proponujemy, pozwalaj? obni?y? koszty prowadzenia dzia?alno?ci oraz reklamowania w?asnej firmy.

http://www.copyfly.pl/

Średnia : 5.00 / 5 | Głosów : 1

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Inne wpisy tego użytkownika

1. Towarzystwo Pi?karske Oldboyów SOKO?Y Tuchola

Towarzystwo Pi?karske Oldboyów SOKO?Y Tuchola Dodano: Apr 25, 2008

Towarzystwo Pi?karske Oldboyów SOKO?Y Tuchola. Celem klubu jest: Podnoszenie sprawno?ci fizycznej cz?onków klubu oraz sta?e podnoszenie ich poziomu sportowego. Organizacja masowych imprez rekreacyjnych i sportowych. Przeciwdzia?ania patologii spo?ecznej (alkoholizm, narkomania) poprzez sport. Aktywizacja fizyczno-rekreacyjna cz?onków klubu i...

2. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tucholi

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tucholi Dodano: Sep 19, 2009

Najwa?niejsz? form? dzia?alno?ci Bractwa s? zawody strzeleckie, z których najwa?niejsze to strzelanie o tytu? Króla Kurkowego. Pierwsze po wojnie strzelanie o t? godno?? po??czone z po?wi?ceniem nowego sztandaru odby?o si? w dniach 12-13 lipca 1996 r. Udzia? w tych uroczysto?ciach wzi?li przedstawiciele Bractw z kraju i z zagranicy. Impreza...

3. Picture Factory - Tomasz Palacz

Picture Factory - Tomasz Palacz Dodano: Nov 6, 2008

Cze?? jestem Tomek, mam 27 lat.Od urodzenia mieszkam w Solcu Kujawskim.
Fotografia interesuje mnie od kilku lat. Zaczyna?em od pejza?y, potem by?y portrety przyjació?, robaczki w makro obiektywie i wszystko to, co uzna?em za godne uwagi w moim otoczeniu.Wiekszo?c moich zdj?? robi? na rowerowych wypadach poza miasto.Okolica jest bardzo...

4. PKS Unitas - Parafialny Klub Sportowy

PKS Unitas - Parafialny Klub Sportowy Dodano: Apr 25, 2008

Parafialny Klub Sportowy "Unitas" przy parafii pw. Bo?ego Cia?a w Tucholi. Posiada sekcje: pi?ki siatkowej, siatkówki pla?owej, tenisa sto?owego, pi?ki no?nej. Organizuje tez obozy szkoleniowe i wycieczki.

7. Jubiler Kusiak Pozna? bi?uteria

Jubiler Kusiak Pozna? bi?uteria Dodano: Feb 13, 2008

Jubiler Kusiak POZNA?. Dzia?amy w bran?y jubilerskiej od 1977roku - pier?cionki z brylantami, naszyjniki, branzolety, ?a?cuszki, kolczyki, zawieszki, medaliki, sygnety, zegarki z?ote, broszki

9. P?ytki ceramiczne Pozna? PHU Madea

P?ytki ceramiczne Pozna?  PHU Madea Dodano: Feb 13, 2008

Jeste?my dystrybutorem p?ytek ceramicznych najwi?kszych polskich producentów. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo równie? chemi? budowlan? i ceramik? ?azienkow?. P?ytki ceramiczne Pozna?, p?ytki Pozna?, firma Madea Pozna?, ceramika, chemia budowlana, ceramika ?azienkowa, dystrybutor p?ytek, p?ytki z Pozania, p?ytki.

10. &CONSALTING Sp. z o.o. Towarzystwo Finansowo Handlowe

&CONSALTING Sp. z o.o. Towarzystwo Finansowo Handlowe Dodano: Apr 18, 2009

Za naszym po?rednictwem mo?esz z?o?y? wniosek o przyznanie kredytu samochodowego bez konieczno?ci wychodzenia z domu.
Na sp?aty rat – kredyt konsolidacyjny

P?a? raz i ma?o! Gdy masz kilka kredytów - pozb?d? si? k?opotu i nadmiaru odsetek. Zbierz wszystko w jeden kredyt i p?a? tylko jedn? rat?. W rozmowie z doradc?...

11. STUDIO ARTY'SM PROJEKTOWANIE WN?TRZ

STUDIO ARTY'SM PROJEKTOWANIE WN?TRZ Dodano: Nov 28, 2008

STUDIO ARTY'SM PROJEKTOWANIE WN?TRZ to istniej?ca od 2006 roku firma, dzia?aj?ca na obszarze województwa zachodniopomorskiego. ?wiadczymy g?ównie us?ugi projektowe i aran?acyjne w zakresie architektury wn?trz; oferujemy te? mo?liwo?? zakupienia obrazów lub rysunków, mog?cych stanowi? niepowtarzaln? dekoracj? wn?trz.
Proponujemy wykonanie...

12. Valdacus .::. nic doda?, nic uj??

Valdacus .::. nic doda?, nic uj?? Dodano: Apr 18, 2009

Dzie? dobry.

Pewna osoba nauczy?a takiego witania. Mistrz te? zawsze mówi? “Dzie? dobry”. Jest to dobry i pozytywny pocz?tek jakiej? d?u?szej, czy krótszej wypowiedzi.

Stronka jest moja, chocia? zrobiona na wordpressie. B?d?/s? na niej informacje o mnie, o moich pomys?ach, niektórych prze?yciach. Chc?...

13. Oaza w Borach Tucholskich - Tu mo?esz wypocz??!

Oaza w Borach Tucholskich - Tu mo?esz wypocz??! Dodano: Aug 24, 2009

Wypoczynek w Borach Tucholskich

Mala osada polozona w sercu Borow Tucholskich, niedaleko drogi Tuchola-Czersk, 2,5 km od kanalu Brdy. Dookola tylko lasy...

Witamy w Tucholskim Parku Krajobrazowym i zapraszamy wszystkich Panstwa na ?ono natury. Ka?dy tu znajdzie co? dla siebie. Oferujemy wypoczynek zarowno dla...

15. Europejskie Spotkanie Historycznych Strzelców Tuchola 2012

Europejskie Spotkanie Historycznych Strzelców Tuchola 2012 Dodano: Sep 19, 2009

Zaprasza na XVII Europejskie Spotkanie Historycznych Strzelców Tuchola – 2012, 24-26 sierpnia 2012.
Tuchola – jedno z najstarszych miast na Pomorzu Gda?skim. Za?o?one przez ksi?cia M?ciwoja II w XIII w. Prawa miejskie nadane w 1346 r. Siedziba Powiatu Tucholskiego. Tuchola od wieków jest nazywana stolic? krainy – Bory...

16. DRZEWKO - ogrody i nawodnienia.

DRZEWKO - ogrody i nawodnienia. Dodano: Jul 15, 2009

Nasze projekty tworzone s? w program komputerowy w oparciu o profesjonaln? wiedz? i do?wiadczenie. Program ten daje mo?liwo?? zwiedzenia ca?ego ogrodu i zobaczenia wszystkich ro?lin umieszczonych w projekcie w ró?nych etapach wzrostu. Jak równie? umo?liwia zobaczenia jak „nasz” ogród b?dzie wygl?da? w przysz?o?ci i w innych porach...

18. Meble Pozna?skie

Meble Pozna?skie Dodano: Nov 6, 2008

Wykonujemy meble biurowe, kuchenne, sklepowe i hotelowe. Realizujemy tak?e zlecenia nietypowe: recepcje, apteki, gabinety lekarskie, lady sklepowe i restauracyjne. Meble wykonane s? w nowoczesnej technologii, z p?yty laminowanej wyko?czonej PCV o gr. 2mm. Stosujemy nowoczesne okucia renomowanych firm-Blum i Hettich, gwarantuj? one wysoki komfort...

19. CopyFly centrum druku pozna? Druk wielkoformatowy ksero oprawy

CopyFly centrum druku pozna? Druk wielkoformatowy ksero oprawy Dodano: May 17, 2009

Nasza firma zajmuje si? wszystkim, tym co jest zwi?zane z tzw. ma?? poligrafi?.
Oferujemy us?ugi drukowania, kopiowania, skanowania i oprawy dokumentów.
Obs?ugujemy klientów detalicznych jak i biznesowych (w szczególno?ci biura projektowe).
Jeste?my m?odym pr??nym zespo?em z kilku letnim do?wiadczeniem w bran?y.
...

Wpisy w tej kategorii : AGD RTV > Technika biurowa

1. Stemple i piecz?tki kolorowe, datowniki i numeratory

Stemple i piecz?tki kolorowe, datowniki i numeratory Dodano: Feb 12, 2011

Stempel to jedna z najwi?kszych hurtowni artyku?ów biurowych. Specjalizujemy si? w wyrobach piecz?tkarskich. W naszej sta?ej ofercie posiadamy stemple biurowe, piecz?tki kolorowe, datowniki i numeratory. Zapewniamy równie? materia?y eksploatacyjne takie jak gumki do piecz?tek, tuszek do piecz?tek. Nasze materia?y wysy?amy na kolejny dzie?...

3. Rega?y archiwalne przesuwne

Rega?y archiwalne przesuwne Dodano: Aug 23, 2012

Strona firmy Inventive Group, która zajmuje si? produkcj? mebli wszelkiego rodzaju, jednak specjalizuje si? g?ównie w konstruowaniu mebli metalowych, rega?ów archiwalnych przesuwnych, szaf metalowych i innych. Firma powsta?a ponad trzydzie?ci lat temu i dzi?ki swojemu do?wiadczeniu tworz? tak dobre produkty. Wszystkie nasze meble spe?niaj? normy...

4. EasyCopy Kraków - Kserokopiarki, Drukarki i Niszczarki

EasyCopy Kraków - Kserokopiarki, Drukarki i Niszczarki Dodano: Jun 2, 2013

Firma EasyCopy z Krakowa zajmuje si? profesjonaln? i kompleksow? obs?ug? firm, instytucji i osób indywidualnych w zakresie powielania dokumentów i ich niszczenia. W naszej ofercie znajduj? si? kopiarki, drukarki laserowe, wysokowydajne systemy drukuj?ce dla bran?y poligraficznej i kserograficznej oraz niszczarki papieru. EasyCopy to nowoczesne...