http://parafia-brzezna.pl

Dodano: 28 December 2011

Strona zawiera informacje z ?ycia parafii, takie jak og?oszenia duszpasterskie, intencje mszalne, historia parafii, informacje o duszpasterzach, parafialnym oddziale caritas czy te? aktualno?ci parafialne.

Poprzez stron? Parafia-Brzezna.pl mo?na równie? przej?? do subserwisów chóru i ko?cio?a ze Strzyga?ca. Proboszczem parafii jest ksi?dz Stanis?aw Pos?uszny.

Parafia ulokowana jest w Brzeznej (gmina: Podegrodzie), w okolicach miasta Nowy S?cz (województwo: ma?opolskie). Zapraszamy do odwiedzenia naszego parafialnego serwisu.

http://parafia-brzezna.pl

Średnia : 2.25 / 5 | Głosów : 8

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Komentarze do wpisu:

  • Średnia ocena recenzujących: 2.00
  • 2.00 (z maks. 5)
  • Ilość recenzji: 1
  1. klara123456
    Temat: niestety | Data: Dec 6, 2014

    ta strona nie jest doko?czona jak powinna by? niestety daje tylko ocen? 3

Inne wpisy tego użytkownika

Wpisy w tej kategorii : Prawo Spo?ecze?stwo > Religia

1. Transport zw?ok Pozna?

Transport zw?ok Pozna? Dodano: Apr 11, 2013

Zajmujemy si? przewozem zw?ok profesjonalnymi samochodami przystosowanymi do takiej pracy. Zatrudniamy odpowiedzialnych pracowników którzy s? do?wiadczeni w takiej pracy. Przewozimy zmar?ych na terenie ca?ej Europy i posiadamy stosowne uprawnienia do takiej dzia?alno?ci. Zajmujemy si? równie? sprzeda?? trumien oraz urn a tak?e wykonujemy...

2. Jerozolima - Pozna?

Jerozolima - Pozna? Dodano: Mar 10, 2011

Wspólnota Jerozolima to grupa spotykaj?ca si? przy ko?ciele ojców Dominikanów w Poznaniu. Tworz? j? ludzie w ró?nym przedziale wieku. Du?o jest osób m?odych, studentów. Jest te? wiele rodzin i osób krocz?cych przez ?ycie samotnie. Wspólnota spotykaj? si? co ?rod? o godz. 19.00 na wspólnej Eucharystii i spotkaniu modlitewnym. Dodatkow? form?...

3. Bli?ej Boga - Start

Bli?ej Boga - Start Dodano: Sep 19, 2007

By? bli?ej Boga jest naszym najwa?niejszym zadaniem. ?y? dla Niego. Witryna, na której znajdziesz najwa?niejsze informacje zwi?zane z Ko?cio?em katolickim, Bogiem, szcz??ciem wiecznym oraz Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów.

4. Parafie Zielonej Góry

Parafie Zielonej Góry Dodano: Feb 8, 2008

Informacje o parafiach i ko?cio?ach w Zielonej Górze. Godziny Mszy ?w, og?oszenia parafialne, kursy przedma??e?skie.

5. "USKOM" - zak?ad pogrzebowy Toru?

Dodano: Feb 7, 2014

Zak?ad pogrzebowy Uskom dzia?aj?cy w Toruniu od ponad 20 lat ?wiadczy kompleksowe us?ugi maj?ce na celu zorganizowanie ceremonii pogrzebowych. D?ugoletnie do?wiadczenia oraz profesjonalna kadra gwarantuje najwy?sz? jako?ci obs?ugi. Klienci borykaj?cy si? z tragedia, jak? jest ?mier? bliskiej osoby mog? liczy? na pomoc w organizowaniu pogrzebu,...