http://nowytoner.pl

Dodano: 18 September 2014

Technologia druku laserowego staje si? z wolna standardem drukowania. Do tej pory najwi?kszym wzi?ciem cieszy?y si? urz?dzenia atramentowe oraz urz?dzenia ig?owe. Ig?ówki z uwagi na nisk? jako?? wydruku musz? odej?? z wolna do lamusa. Urz?dzenia atramentowe staraj? si? wci?? konkurowa? z technologi? laserow?, g?ównie przy drukowaniu wydruków kolorowych, natomiast przy druku jednobarwnym atuty drukarek laserowych s? bardzo widoczne. Do najwa?niejszych plusów drukarek laserowych ewidentnie zaliczy? mo?emy:- szybko?? druku - wydruki z pr?dko?ci? blisko 20 stron na minut? to dla urz?dze? laserowych rezultat przeci?tny, dla porównania drukarki atramentowe osi?gaj? szybko?? w granicach 10-12 stron.- polecane miesi?czne obci??enie drukarki. Urz?dzenia laserowe maj? tutaj zdecydowan? dominacj?, zezwalaj?c na drukowanie nawet 5 razy wi?cej stron.- wydajno?? materia?ów eksploatacyjnych. W tym miejscu supremacja urz?dze? laserowych jest druzgoc?ca. Jeszcze nie tak dawno dost?pne by?y na rynku drukarki laserowe obs?ugiwane kartrid?ami o wydajno?ci ponad 10 000 stron, ale jeszcze teraz naby? mo?emy urz?dzenia w których kaseta wystarcza na 5 000 - 6 000 stron. Dla zestawienia popularny wk?ad atramentowy wystarcza na kilkaset wydruków.Ostatni argument jest przede wszystkim wa?ny dla u?ytkowników, gdy? ma bezpo?redni wp?yw na koszty eksploatacji. Wielu klientów decyduj?c si? na wybór urz?dzenia sugeruje si? dodatkowymi funkcjami urz?dzenia (druk przy u?yciu ??czno?ci WiFi, druk bezprzewodowy bezpo?rednio ze smartfonu lub tabletu bez korzystania z Wi-Fi, funkcja kopiowania dokumentów bez konieczno?ci uruchamiania komputera - w przypadku kombajnów). Dopiero w trakcie codziennego u?ywania urz?dzenia nasuwaj? si? wnioski, ?e najbardziej wa?ne s? przecie? koszty eksploatacji. Z tego powodu zanim podejmiemy decyzj? o wyborze drukarki powinno si? zasi?gn?? opinii o kosztach wydruku. Fachowe sklepy internetowe sprzedaj?ce tusze i tonery do drukarek na pewno udost?pni? informacje nie tylko o cenie tonera lub tuszu ale tak?e o jego wydajno?ci, co mo?e by? pomocne w okre?leniu kosztów wydruku pojedynczej strony.

http://nowytoner.pl

Średnia : 5.00 / 5 | Głosów : 11

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Internet Komputery > Materia?y eksploatacyjne

1. ZiZaKo Robert Kos

ZiZaKo Robert Kos Dodano: Jul 5, 2009

Sklep w którym mog? Pa?stwo naby? wszystko co niezb?dne do drukowania. Jeste?my dostawc? profesjonalnych rozwi?za? do druku ma?o i wielkoformatowego. Specjalizujemy si? w ploterach, drukarkach i materia?ach eksploatacyjnych do tych urz?dze?, jak równie? w papierach wszelkiego rodzaju (rolki i arkusze). Firm? tworzy zespó? ludzi posiadaj?cych...

2. Tonery i tusze hp

Tonery i tusze hp Dodano: Feb 1, 2012

Realizacja zamówie? zarówno przez sklep internetowy na www.mtlsystem.pl jak dostarczenie przesy?ki przez kuriera odbywaj? si? na identycznych zasadach. Wszystko po to, aby u?atwi? klientowi zakup naszych produktów eksploatacyjnych. Tusze, tonery i us?uga regeneracji to g?ówne produkty i zdania Mtl system. Cenimy przede wszystkim szybk?...

3. MasterJet.pl- materia?y eksploatacyjne do drukarek

MasterJet.pl- materia?y eksploatacyjne do drukarek Dodano: Nov 29, 2006

Sklep internetowy oferujący wszelkiego rodzaju materia?y eksploatacyjne do drukarek. U nas kupisz tusze i tonery oryginalne oraz kompatybilne. Wybierzesz najlepsze papiery fotograficzne do Twoich zdj?? oraz etykiety samoprzylepne i folie. Kupisz folie termotransferowe do swojego faksu. Zaopatrzysz si? w kasety do drukarek ig?owych, kas...

4. Xerox Konsulting Biznesowy

Xerox Konsulting Biznesowy Dodano: Nov 6, 2008

Zarz?dzanie dokumentami Xerox – drukarki kolorowe, kopiarki i konsulting biznesowy oraz materia?y eksploatacyjne do drukarek i kopiarek na Xerox.com. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? aktualn? ofert? biznesow?.

5. SCZ NET-MEDIA tusze tonety akcesoria

SCZ NET-MEDIA tusze tonety akcesoria Dodano: Apr 16, 2008

Tonery tusze papier oki canon epson brother hp regeneracja sd compactflash pendrive nod32 Norton Internet security
Tusze tonery kartrid?e zamienniki papier do drukarki HP Canon Epson Lexmark Oki Samsung Xerox Brother.
Program NOD32 Outpost Firewall Symantec, rolki folia do faxu baterie, s?uchowe drukarka, g?o?niki,
...