http://nowytoner.pl

Dodano: 18 September 2014

Technologia druku laserowego staje si? z wolna standardem drukowania. Do tej pory najwi?kszym wzi?ciem cieszy?y si? urz?dzenia atramentowe oraz urz?dzenia ig?owe. Ig?ówki z uwagi na nisk? jako?? wydruku musz? odej?? z wolna do lamusa. Urz?dzenia atramentowe staraj? si? wci?? konkurowa? z technologi? laserow?, g?ównie przy drukowaniu wydruków kolorowych, natomiast przy druku jednobarwnym atuty drukarek laserowych s? bardzo widoczne. Do najwa?niejszych plusów drukarek laserowych ewidentnie zaliczy? mo?emy:- szybko?? druku - wydruki z pr?dko?ci? blisko 20 stron na minut? to dla urz?dze? laserowych rezultat przeci?tny, dla porównania drukarki atramentowe osi?gaj? szybko?? w granicach 10-12 stron.- polecane miesi?czne obci??enie drukarki. Urz?dzenia laserowe maj? tutaj zdecydowan? dominacj?, zezwalaj?c na drukowanie nawet 5 razy wi?cej stron.- wydajno?? materia?ów eksploatacyjnych. W tym miejscu supremacja urz?dze? laserowych jest druzgoc?ca. Jeszcze nie tak dawno dost?pne by?y na rynku drukarki laserowe obs?ugiwane kartrid?ami o wydajno?ci ponad 10 000 stron, ale jeszcze teraz naby? mo?emy urz?dzenia w których kaseta wystarcza na 5 000 - 6 000 stron. Dla zestawienia popularny wk?ad atramentowy wystarcza na kilkaset wydruków.Ostatni argument jest przede wszystkim wa?ny dla u?ytkowników, gdy? ma bezpo?redni wp?yw na koszty eksploatacji. Wielu klientów decyduj?c si? na wybór urz?dzenia sugeruje si? dodatkowymi funkcjami urz?dzenia (druk przy u?yciu ??czno?ci WiFi, druk bezprzewodowy bezpo?rednio ze smartfonu lub tabletu bez korzystania z Wi-Fi, funkcja kopiowania dokumentów bez konieczno?ci uruchamiania komputera - w przypadku kombajnów). Dopiero w trakcie codziennego u?ywania urz?dzenia nasuwaj? si? wnioski, ?e najbardziej wa?ne s? przecie? koszty eksploatacji. Z tego powodu zanim podejmiemy decyzj? o wyborze drukarki powinno si? zasi?gn?? opinii o kosztach wydruku. Fachowe sklepy internetowe sprzedaj?ce tusze i tonery do drukarek na pewno udost?pni? informacje nie tylko o cenie tonera lub tuszu ale tak?e o jego wydajno?ci, co mo?e by? pomocne w okre?leniu kosztów wydruku pojedynczej strony.

http://nowytoner.pl

Średnia : 5.00 / 5 | Głosów : 11

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Internet Komputery > Materia?y eksploatacyjne

1. Tanisklad.pl

Tanisklad.pl Dodano: Jan 18, 2014

Za?o?enie konta na stronie internetowej www.tanisklad.pl oraz wybór produktów do koszyka to pierwsze etapy zakupu materia?ów budowlanych w sklepie Tani Sk?ad z Opola. W naszej ofercie s? tak?e komponenty elektryczne, materia?y do osuszania budynków oraz systemy docieple?. Je?li maj? Pa?stwo pytania odno?nie naszej oferty zach?camy do ich...

2. komputery Kielce

komputery Kielce Dodano: Jun 12, 2009

Specjalizujemy si? w ?wiadczeniu zintegrowanych us?ug w zakresie techniki informatycznej. Outsourcing IT, kompleksowa obs?uga firm i instytucji, monitoring, instalacje alarmowe, sieci komputerowe, zabezpieczenia przeciwpo?arowe, reklama, strony www, pozycjonowanie i hosting. Oferujemy sta?e umowy serwisowe. Posiadamy szereg rozwi?za? bran?owych....

3. MasterJet.pl- materia?y eksploatacyjne do drukarek

MasterJet.pl- materia?y eksploatacyjne do drukarek Dodano: Nov 29, 2006

Sklep internetowy oferujący wszelkiego rodzaju materia?y eksploatacyjne do drukarek. U nas kupisz tusze i tonery oryginalne oraz kompatybilne. Wybierzesz najlepsze papiery fotograficzne do Twoich zdj?? oraz etykiety samoprzylepne i folie. Kupisz folie termotransferowe do swojego faksu. Zaopatrzysz si? w kasety do drukarek ig?owych, kas...

5. Drukarki Canon - CDD

Drukarki Canon - CDD Dodano: Aug 18, 2008

CDD.pl - Centrum dystrybucji drukarek, oferuje drukarki Canon, Epson, Hewlett Packard. Posiadamy tak?e materia?y eksploatacyjne, tusze, tonery do drukarek: Samsung i Lexmark. W ofercie mamy te? urz?dzenia wielofunkcyjne, plotery, faksy i kopiarki.