http://www.nanoportal.pl

Dodano: 20 May 2009

ANT - Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest polsk? firm? zajmuj?c? si? nanotechnologi?. Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest cz??ci? grupy kapita?owej Enexpol, której to firmy dzia?aj? w ró?nych bran?ach na terenie wszystkich kontynentów.

Ameryka?ska siedziba naszej spó?ki zwi?zana jest z programem rz?du USA pozwalaj?cym adaptowa? do celów komercyjnych technologie wynalezione i wdro?one w ramach programu bada? kosmicznych "NASA". Firma Enexpol podj??a na szerok? skal? wspó?prac? z najwa?niejszymi w USA o?rodkami badawczymi w dziedzinie nanotechnologii. Produkty, które pozwalamy sobie Pa?stwu zaoferowa? s? niejednokrotnie wynikiem tych dzia?a?.

Nanotechnologia oferuje niezwyk?e mo?liwo?ci: szans? odtworzenia ?rodowiska naturalnego, zapobieganie chorobom, dost?p do ta?szej energii oraz jej oszcz?dno??.

http://www.nanoportal.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Miasta Regiony > ?wi?tokrzyskie

1. Noclegi ?wi?tokrzyskie

Noclegi ?wi?tokrzyskie Dodano: Mar 5, 2011

Internetowa baza noclegowa województwa ?wi?tokrzyskiego. Zawiera wszystkie typy obiektów noclegowych. Najpopularniejsze miejscowo?ci, w których mo?na znale?? noclegi to: Busko-Zdrój, Kielce, Sandomierz, Sielpia Wielka, Sielpia, ?wi?ta Katarzyna, Ostrowiec ?wi?tokrzyski, Solec-Zdrój, Ba?tów, Starachowice, Krajno Pierwsze, Borków, W?oszczowa,...

2. Advanced Nano Technologies

Advanced Nano Technologies Dodano: May 20, 2009

ANT - Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest polsk? firm? zajmuj?c? si? nanotechnologi?. Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest cz??ci? grupy kapita?owej Enexpol, której to firmy dzia?aj? w ró?nych bran?ach na terenie wszystkich kontynentów.

Ameryka?ska siedziba naszej spó?ki zwi?zana jest z programem rz?du USA...

3. Kielecki Katalog Firm

Kielecki Katalog Firm Dodano: May 24, 2009

Kielecki Katalog Firm jest najwi?ksz? baz? teleadresow? firm i instytucji z miasta Kielce i ca?ego województwa ?wi?tokrzyskiego, dost?pn? w Internecie. Portal ten posiada podzia? bran?owy dzieki któremu ?atwo znajdziecie firmy z bran? tj: Motoryzacja, Budownictwo, Architektura, Prawo i Podatki, Medycyna, Rozrywka, Turystyka i innych. Firmy...

4. Jupiter-Przeprowadzki.pl

Jupiter-Przeprowadzki.pl Dodano: Feb 18, 2015

Jeste?my firm? z 20 letnie do?wiadczeniem w bran?y przeprowadzek realizowanych zarówno na rynku krajowym jak te? mi?dzynarodowym. Posiadane do?wiadczenie pozwala nasze firmie zapewni? profesjonalna obs?ug? zarówno ma?ym firmom, jak te? du?ym przedsi?biorstwom, instytucjom pa?stwowym, jak te? osobom prywatnym. Zapraszamy!

5. Pizza Kielce

Pizza Kielce Dodano: Dec 24, 2011

Zapraszamy do odwiedzenia naszej restauracji: Moltobene w Kielcach. Mamy prawdopodobnie najlepsz? pizze w mie?cie. Jest to spowodowane tym, ?e nasz? pizze wyrabiamy jedynie z sk?adników które s? najlepszej jako?ci w swojej klasie. Nasz? specjalno?ci? jest pizza na cienkim Cie?cie. Moltobene to miejsce w którym mi?o sp?dzisz wieczór w gronie...