http://www.anahata-centrum.pl/

Dodano: 4 November 2010

Zach?camy do zapoznania si? z nasz? unikaln? ofert? szkole? i warsztatów promuj?cych holistyczne podej?cie do pracownika i organizacji. Nasz? misj? jest wcielanie zasad harmonii na poziomie jednostkowym i zbiorowym w ?wiat organizacji i biznesu. Oferujemy szkolenia dla firm oraz warsztaty rozwoju osobistego dla osób aktywnych zawodowo. Wyró?nia nas oryginalne podej?cie do tematyki szkole? oraz autorskie programy szkole? oparte na technikach jogi, medytacji, pracy z cia?em i d?wi?kiem. Bliskie nam s? takie nurty pojawiaj?ce si? we wspó?czesnym zarz?dzaniu organizacj? jak spo?eczny nurt biznesu, humanizowanie biznesu, duchowo?? w biznesie. Wychodzimy z za?o?enia, ?e o pracownika nale?y dba?, a nie tylko od niego wymaga?. Naszym atutem jest te? dba?o?? o jako?? procesu szkoleniowego. Zapraszamy!

http://www.anahata-centrum.pl/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Inne wpisy tego użytkownika

1. Anahata - centrum szkole?

Anahata - centrum szkole? Dodano: Nov 4, 2010

Zach?camy do zapoznania si? z nasz? unikaln? ofert? szkole? i warsztatów promuj?cych holistyczne podej?cie do pracownika i organizacji. Nasz? misj? jest wcielanie zasad harmonii na poziomie jednostkowym i zbiorowym w ?wiat organizacji i biznesu. Oferujemy szkolenia dla firm oraz warsztaty rozwoju osobistego dla osób aktywnych zawodowo. Wyró?nia...

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia

1. baza firm Warszawa

baza firm Warszawa Dodano: Jul 5, 2009

Najaktualniejsza baza B2b na polskim rynku. Baza firm - baza danych. Gwarancja 100% aktualno?ci danych.Najaktualniejsze baza B2b na polskim rynku. Baza firm - baza danych. Gwarancja 100% aktualno?ci danych. Sprzeda? Najaktualniejsze baza B2bNajaktualniejsze baza B2b na polskim rynku. Baza firm - baza danych. Gwarancja 100% aktualno?ci danych....

2. Kup-firme.pl

Kup-firme.pl Dodano: Dec 27, 2013

Kup-firm?.pl to rozwi?zanie dla ka?dego przedsi?biorcy. W ofercie naszej firmy znajdziecie Pa?stwo czyste, gotowe i zarejestrowane spó?ki, gotowe do podj?cia dzia?alno?ci. Wspó?pracujemy z najlepszymi specjalistami z dziedziny prawa handlowego. Wszelkie oferowane przez nas dzia?ania s? w pe?ni legalne i dozwolone przez prawo. Zapraszamy do...

3. Recykling agd

Recykling agd Dodano: May 19, 2009

Nasze us?ugi skierowane s? do przedsi?biorstw, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz jednostek rz?dowych i samorz?dowych którym oferujemy kompleksow? obs?ug? w zakresie zagospodarowania zu?ytego sprz?tu elektronicznego
i elektrycznego.
Obs?ugujemy równie? zbieraj?cych zu?yty sprz?t (sprzedawców detalicznych i hurtowych,...

4. Fundusze unijne

Fundusze unijne Dodano: Jan 24, 2009

Firma z bran?y doradczej proponuje swoje us?ugi wszystkim, których interesuj? fundusze unijne oraz efektywne metody ich uzyskiwania. Kancelaria prowadzi równie? szkolenia dla pracowników firm i instytucji, dostosowane tematycznie do indywidualnych ?ycze?.

5. Organizacja ?lubów i wesel Pozna?

Organizacja ?lubów i wesel Pozna? Dodano: May 20, 2009

Oferujemy Pa?stwu kompleksowe i profesjonalne us?ugi zwi?zane z organizacj? ?lubów i przyj?? weselnych. Nasza agencja powsta?a z pasji tworzenia niezapomnianych momentów, a bez w?tpienia ?lub do takich nale?y. Organizacja ?lubów i wesel to nie tylko nasza praca ale równie? wielka pasja. Dok?adamy wszelkich stara?, by spe?nia? Pa?stwa...