http://www.mojebezrobocie.pl

Dodano: 27 March 2009

Nasz portal jest skierowany do osób b?d?cych od d?u?szego czasu bez pracy. Do ludzi, którzy maj? du?e do?wiadczenie zawodowe, w ma?ych, ?rednich i du?ych firmach. Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo drapie?ny. Na pewno ka?dy z nas spotka? si? ze zjawiskiem wypalenia zawodowego, braku szacunku w pracy, raptownego odstawienia na boczny tor, ró?nego rodzaju gierek korporacyjnych, kopania do?ków pod sob?. Nikt nigdzie nie mówi jak radzi? sobie z takimi sytuacjami. Nikt nie mówi jak poradzi? sobie w momencie utraty pracy i okresu, kiedy d?ugo nie mo?na znale?? niczego nowego. Nikt nie uprzedza nas o tym, jak wygl?da nasze ?ycie w takim momencie, jak przebiegaj? fazy bezrobocia w sferze psychicznej, i jak sobie z tym poradzi?? Co zrobi?? Co wybra?? Komu zaufa?? Jak nie da? si? zwariowa??

http://www.mojebezrobocie.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Komentarze do wpisu:

  • Średnia ocena recenzujących: 5.00
  • 5.00 (z maks. 5)
  • Ilość recenzji: 1
  1. klo
    Temat: ciekawa strona | Data: May 8, 2009

    warto poczyta?

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia

1. Zarz?dzanie nieruchomo?ciami Warszawa

Zarz?dzanie nieruchomo?ciami Warszawa Dodano: Sep 3, 2013

Potrzebujesz firmy która rzetelnie zajmie si? Twoj? nieruchomo?ci?? Po co szuka? wi?cej, najlepsz? propozycj? oferuje firma K. O. N. Profes. G?ówn? ofert? firmy K. O. N. Profes jest administracja i/lub zarz?dzanie nieruchomo?ciami. Prowadzimy w?asne archiwum, gdzie gromadzimy dokumenty obs?ugiwanych przez nas wspólnot mieszkaniowych. Wszystko...

2. Biuro Nieruchomo?ci Niepo?omice

Biuro Nieruchomo?ci Niepo?omice Dodano: Jul 31, 2008

Biuro Nieruchomo?ci PONIBAR - Niepo?omice - domy, dzia?ki, lokale i mieszkania w Niepo?omicach. Na rynku po?rednictwa w obrocie nieruchomo?ciami dzia?amy od 1996r.Odleg?o?? Niepo?omice - Kraków to nieca?e 20 km !!! Tu czeka na Ciebie dom, dzia?ka, mieszkanie, lokal ...

3. malarnia proszkowa

malarnia proszkowa Dodano: Apr 1, 2009

Malowanie proszkowe jest nowoczesn? technologi? polegaj?c? na nanoszeniu pow?oki lakierniczej na powierzchnie metalowe. Malowanie proszkowe posiada cechy zmniejszaj?ce niepo??dane dzia?ania czynników zewn?trznych takich jak korozja, promieniowanie s?oneczne i UV oraz charakteryzuje si? du?? odporno?ci? mechaniczn?. Malowanie proszkowe dzi?ki...

4. Badania marketingowe -

Badania marketingowe - Dodano: Dec 13, 2010

Informacja w dzisiejszych czasach stanowi podstawow? warto?? w badaniach marketingowych. Dzi?ki informacji mo?liwe jest zbadanie dzia?a? konkurencji na rynku oraz podj?cie odpowiednich kroków. Badania marketingowe wi??? si? z pozyskiwaniem informacji, jej analiz? oraz odpowiedni? interpretacj?. Dzi?ki gromadzeniu istotnych informacji...

5. martextruck.pl

martextruck.pl Dodano: Sep 14, 2018

Firma MARTEX SP. Z O.O. w Rybniku oferuje części do ciężarówek, autobusów oraz naczep, a także akcesoria do samochodów ciężarowych, busów oraz innych pojazdów. Obsługujemy przedsiębiorstwa i klientów zarówno na terenie Polski, jak i Europy. W naszej ofercie znaleźć można bogatą...