http://podatekanglia.info/

Dodano: 25 October 2010

Na mojej stronie dowiesz si? jak uzyska? spowrotem podatek naliczony za legaln? prac? w Anglii. Jest to moja prywatna strona, na której opisuj? moje potyczki o zwrot pieni?dzy, bo wbrew temu co mówi? instytucje odzyskuj?ce podatek - wcale ?atwo nie jest. Tutaj nie mo?na po prostu pój??, zostawi? par? dokumentów i oczekiwa? ?e firma zrobi wszystko za Ciebie. Sam si? na to da?em nabra?, a pó?niej czeka?y mnie jeszcze dwa przyjazdy do Polski, aby poza?atwia? formalno?ci podatkowych. Dlatego poprzez stron? chcia?bym przedstawi? jak to wygl?da?o i czego na przysz?o?? unika?, aby bezbole?nie odzyska? zwrot podatku. To jest ?atwe, jednak musisz mie? ?wiadomo?? paru spraw. Pomy?la?em, ?e je?eli dzi?ki mojej stronie ma?a grupka osób b?dzie mia?o ?atawiej, to wtedy moje dzia?ania b?d? mia?y sens.

http://podatekanglia.info/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. Turystyka

Turystyka Dodano: Mar 7, 2012

Internetowe forum Norwegia - atrakcyjna praca dla Polaków w Norwegii. Na Forum Norwegia rozmaite dzia?y tematyczne: og?oszenia ró?ne, aktualno?ci, codzienne sprawy, norweski j?zyk, turystyka, hobby, kulinaria i rozrywka w norwegii. Podatki, sprawy urz?dowe, przedsi?biorca, pracownik w Norwegii. Norwegia praca i ?ycie - transport i motoryzacja,...

2. MojaBrytania.pl - portal spo?eczno?ciowy dla Polaków w UK

MojaBrytania.pl - portal spo?eczno?ciowy dla Polaków w UK Dodano: Sep 6, 2009

Portal spo?eczno?ciowy dla Polaków mieszkaj?cych w UK - poznaj ludzi, odszukaj

znajomych, pisz prywatne wiadomo?ci i posty na forum, zamieszczaj zdj?cia i filmy,

chatuj i dobrze si? baw. Tysi?ce u?ytkowników z ca?ych Niderlandów! Do??cz do nas i

twórz spo?eczno?? Polaków w UK.
Portal...

3. Praca w polsce

Praca w polsce Dodano: Jul 19, 2007

Projekty Polskich Targów to cykle imprez o zró?nicowanej tematyce, odbywaj?ce si? przede wszystkim w popularnych centrach handlowych du?ych aglomeracji miejskich. Eventy organizowane przez Polskie Targi to jedyne tego typu imprezy maj?ce miejsce na terenie naszego kraju.

4. www.pracnet.eu

www.pracnet.eu Dodano: Sep 22, 2008

Serwis og?osze? o prac? oraz ofert pracy z ca?ej Polski. Udost?pnia równie? miejsce na oferty pracy z zagranicy. Pokategoryzowane og?oszenia, bran?e, podkategorie i typy stanowisk to ?atwo?? wyszukiwania potrzebnych informacji. Zapraszamy do wspó?pracy agencje doradztwa personalnego i firmy, które chc? dodawa? du?e ilo?ci wpisów.

5. praca w?ochy, hostessy italia - ghpromotion.ebaza.biz

praca w?ochy, hostessy italia - ghpromotion.ebaza.biz Dodano: Jun 22, 2009

Praca za granic? to dobre rozwi?zanie, zw?aszcza dla m?odych ludzi, którzy chc? po??czy? przyjemne z po?ytecznym. Je?eli interesuje Was poznawanie nowych, ciekawych osób, dobra zabawa i nauka j?zyka obcego, praca W?ochy jest zaj?ciem najbardziej dla Was odpowiednim. Pracuj?c, jednocze?nie wypoczywacie w przepi?knych w?oskich miejscowo?ciach....