http://podatekanglia.info/

Dodano: 25 October 2010

Na mojej stronie dowiesz si? jak uzyska? spowrotem podatek naliczony za legaln? prac? w Anglii. Jest to moja prywatna strona, na której opisuj? moje potyczki o zwrot pieni?dzy, bo wbrew temu co mówi? instytucje odzyskuj?ce podatek - wcale ?atwo nie jest. Tutaj nie mo?na po prostu pój??, zostawi? par? dokumentów i oczekiwa? ?e firma zrobi wszystko za Ciebie. Sam si? na to da?em nabra?, a pó?niej czeka?y mnie jeszcze dwa przyjazdy do Polski, aby poza?atwia? formalno?ci podatkowych. Dlatego poprzez stron? chcia?bym przedstawi? jak to wygl?da?o i czego na przysz?o?? unika?, aby bezbole?nie odzyska? zwrot podatku. To jest ?atwe, jednak musisz mie? ?wiadomo?? paru spraw. Pomy?la?em, ?e je?eli dzi?ki mojej stronie ma?a grupka osób b?dzie mia?o ?atawiej, to wtedy moje dzia?ania b?d? mia?y sens.

http://podatekanglia.info/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

Kategorie



Napisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. MojaNiderlandia.pl-Portal dla Polaków mieszkaj?cych w Holandii i Belgii

MojaNiderlandia.pl-Portal dla Polaków mieszkaj?cych w Holandii i Belgii Dodano: Sep 6, 2009

Portal spo?eczno?ciowy dla Polaków mieszkaj?cych w Holandii

i Belgii - poznaj ludzi, odszukaj znajomych, pisz prywatne wiadomo?ci i posty na

forum, zamieszczaj zdj?cia i filmy, chatuj i dobrze si? baw. Tysi?ce u?ytkowników z

ca?ych Niderlandów! Do??cz do nas i twórz spo?eczno?? Polaków w Belgii i...

3. Kursy niemiecki - pirum-ap.pl

Kursy niemiecki - pirum-ap.pl Dodano: Oct 18, 2015

Firma Pirum specjalizuje si? w us?ugach agencji pracy. Pracodawcy mog? liczy? na profesjonalne us?ugi w zakresie poszukiwa? kandydatów spe?niaj?cych konkretne oczekiwania i wymagania, natomiast pracownicy mog? liczy? na szereg ciekawych ofert pracy na stanowiska specjalistów i ekspertów nie tylko w polskich firmach, ale te? i niemieckich....

5. Au pair, opiekunka za granic?, au pair USA - Happy AuPair

Au pair, opiekunka za granic?, au pair USA - Happy AuPair Dodano: May 13, 2010

Czy chcesz zdoby? nowe do?wiadczenie w pracy? A mo?e marzysz o wyje?dzie do jednego z krajów Europy Zachodniej lub do USA? Chcesz perfekcyjnie w?ada? obcym j?zykiem? Je?li tak, to nasza oferta z pewno?ci? Ci? zainteresuje.Mamy dla Ciebie propozycje pracy jako au pair. Wydaje Ci si?, ?e to nie dla Ciebie?

Sprawd?, jak wiele osób...