Polishexpress.co.uk - gazeta polska na wyspach

Polishexpress.co.uk - gazeta polska na wyspach Dodano: Jan 22, 2014

Je?li chcesz dowiedzie? si? czego? na temat ?ycia w Wielkiej Brytanii, b?d? interesuj? ci? doniesienia z Polski to Polish Express spe?ni Twoje oczekiwania. Gazet? powsta?? w 2003 roku tworz? m?odzi ludzie, którzy pragn? zmieni? wizerunek brytyjskiej Polonii. D??? do tego by stworzy? gazet? spe?niaj? oczekiwania zarówno starej jak i nowej...

Zwrot podatku Anglia

Zwrot podatku Anglia Dodano: Jan 24, 2012

Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug, pomo?emy Ci uzyska? zwrot podatku z Wielkiej Brytanii. Je?li legalnie pracowa?e? w tym kraju, mo?esz uzyska? zwrot nadp?aconego podatku nawet do 4 lat wstecz. Wystarczy, ?e posiadasz dokument P45, P60 lub nawet payslip. Nasze biuro przeprowadzi ca?? procedur? przez brytyjskim Urz?dem podatkowym i...

Zwrot podatku z Anglii

Zwrot podatku z Anglii Dodano: Oct 25, 2010

Na mojej stronie dowiesz si? jak uzyska? spowrotem podatek naliczony za legaln? prac? w Anglii. Jest to moja prywatna strona, na której opisuj? moje potyczki o zwrot pieni?dzy, bo wbrew temu co mówi? instytucje odzyskuj?ce podatek - wcale ?atwo nie jest. Tutaj nie mo?na po prostu pój??, zostawi? par? dokumentów i oczekiwa? ?e firma zrobi...

Kredyt hipoteczny UK

Kredyt hipoteczny UK Dodano: Aug 30, 2010

Oprocentowanie kredytów hipotecznych w UK mo?e ju? nied?ugo si?gn?? dwucyfrowych warto?ci.Stale rosn?ca inflacja mo?e doprowadzi? do znacznej podwy?ki stóp procentowych, a dalej do skoku oprocentowania hipotek. Co o tym profesjonali?ci? Sprawd?! Znamy si? na rzeczy, skontaktuj si? z naszymi przedstawicielami, a dowiesz si? wszystkiego co wydaje...

EE Machinery

EE Machinery Dodano: Oct 27, 2009

Oferujemy profesjonaln? pomoc przy zakupie ci??kich maszyn przeznaczonych do robót ziemnych i budowlanych. Obejmujemy teren Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Import...

Forum dyskusyjne

Forum dyskusyjne Dodano: Sep 15, 2009

Forum dyskusyjne wokó? problemu antypolonizmu oraz dyskusje na temat wizerunku Polaków i Polski za granicami. Antypolonizm w Niemczech, Anglii, USA, Stanach Zjednoczonych, Rosji oraz w innych krajach. Forum i grupy dyskusyjne emigracja, historia, socjologia, filozofia, gospodarka, ekonomia, polityka, religia, spo?ecze?stwo, kultura, rozrywka,...

J?zyk angielski bez granic - Nauka angielskiego

J?zyk angielski bez granic - Nauka angielskiego Dodano: May 7, 2009

Serwis edukacyjny po?wi?cony nauce j?zyka angielskiego. Publikujemy materia?y do matury: angielskie czasy, listy formalne i nieformalne, angielskie idiomy, phrasal verbs, angielskie s?ownictwo i zwroty tematyczne. Strona zawiera te? wymagania maturalne i gimnazjalne. Z nami matura i egzamin gimnazjalny z angielskiego to bu?ka z mas?em, a j?zyk...

Wielka Brytania

Wielka Brytania Dodano: Sep 22, 2008

Wielka Brytania, która nosi oficjaln? nazw? Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Pó?nocnej, zajmuje wi?ksz? cz??? archipelagu Wysp Brytyjskich po?o?onych u pó?nocno-zachodnich wybrze?y Europy.

Ulotki, wizytówki i inne materia?y reklamowe

Ulotki, wizytówki i inne materia?y reklamowe Dodano: Aug 7, 2008

Oferujemy wysokiej jako?ci druk ulotek, wizytówek, plakatów i innych materia?ów reklamowych. W razi potrzeby zapewniamy tak?e przygotowanie projektu graficznego i profesjonalne teksty reklamowe.