megadex.pl

megadex.pl Dodano: Nov 29, 2022

Prace zwi?zane z konserwacj? obiektów sprowadzaj? si? najcz??ciej do badania technicznego poszczególnych instalacji. Wszystko dlatego, ?e ich jako?? oraz szczelno?? wp?ywaj? na bezpiecze?stwo mieszka?ców. Dlatego prace tego typu warto zleci? profesjonalistom, którzy posiadaj? odpowiedni? wiedz? i kwalifikacje.

osiedle-jasmin.pl

osiedle-jasmin.pl Dodano: Sep 28, 2022

Zdecydowa?e? si? na zakup w?asnego mieszkania we Wroc?awiu, ale nie wiesz co wybra?? Chcesz zamieszka? w wygodnym mieszkaniu spe?niaj?cym europejskie standardy? Szukasz nieruchomo?ci o ciekawym i wygodnym uk?adzie? Wszystko to mo?na ?atwo znale?? w ka?dym z kompleksów mieszkalnych jakie oferuje nasza firma.

www.grandapartments.pl

www.grandapartments.pl Dodano: Aug 8, 2022

Grand Apartments operuje na terenie Trójmiasta, gdzie zapewnia komfortowe warunki noclegowe tysi?com polskich oraz zagranicznych turystów. Do naszej oferty co rusz trafiaj? nowe apartamenty — wszystko za spraw? systemu wspó?pracy z w?a?cicielami lokali, którym zapewniamy sta?e ?ród?o dochodu w zamian za prowizj? za obs?ug? przyjezdnych i...

nextursus.pl

nextursus.pl Dodano: Sep 24, 2020

Firma Next Ursus oferuje nowe mieszkania w Warszawie w konkurencyjnych cenach. Mieszkania Ursus Warszawa s? przemy?lane i funkcjonale. Na terenie osiedla Ursus w Warszawie znajduje si? szereg udogodnie? dla mieszka?ców, w tym mi?dzy innymi boisko do siatkówki oraz stacja ?adownia samochodów elektrycznych. Nowe osiedle mieszkaniowe w Warszawie...

metrotargowek.pl

metrotargowek.pl Dodano: Nov 5, 2018

Stań się właścicielem mieszkania w atrakcyjnej okolicy i już dziś kup mieszkanie w Metro Targówek. Ciekawa lokalizacja i łatwa komunikacja z centrum miasta pozwalają, by naszą nieruchomość zamieszkiwały nie tylko seniorzy, lecz także młodzi, pracujący ludzie. Chcesz...

Casayplaya - nieruchomo?ci Hiszpania

Casayplaya - nieruchomo?ci Hiszpania Dodano: Nov 1, 2018

Casay Playa mo?e pochwali? si? wieloletnim do?wiadczeniem na rynku hiszpa?skim. W ofercie biura znajduj? si? nieruchomo?ci zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego – apartamenty, mieszkania i domy ulokowane w ró?nych cz??ciach Hiszpanii. Do?wiadczeni pracownicy zajm? si? wszelkimi formalno?ciami i przeprowadz? przez proces zakupu...

fundacja-ich-dom.com

fundacja-ich-dom.com Dodano: Jul 27, 2018

Zapraszamy Pa?stwa serdecznie do zapoznania si? z ofert? Fundacji „Ich dom”, której siedziba znajduje si? w P?ocku. Nasza dzia?alno?? polega na gromadzeniu ?rodków finansowych, które przeznaczane s? na zakup mieszka? dla dzieci opuszczaj?cych placówki opieku?czo-wychowawcze. Ma to na celu pomoc w usamodzielnieniu si? i zapewnienie...

PULO Skup nieruchomo?ci

PULO Skup nieruchomo?ci Dodano: Apr 27, 2018

Nasza firma zajmuje si? skupem mieszka?, domów, dzia?ek oraz innych nieruchomo?ci na terenie Bielska-Bia?ej i okolic. Skupujemy nieruchomo?ci ka?dego typu nawet te zad?u?one czy z komornikiem. Gwarantujemy szybk? i sprawn? obs?ug?. P?acimy oko?o 10-20% poni?ej warto?ci rynkowej nieruchomo?ci. Zapewniamy uczciw? wycen? i szybk? transakcj?....

Mieszkania pod klucz Zielona Góra

Mieszkania pod klucz Zielona Góra Dodano: Oct 30, 2017

WOMAG w Zielonej Górze oferuje wyko?czone mieszkania, które gotowe s? do zamieszkania od zaraz. Nasza firma to ekskluzywna marka wyspecjalizowana w wyka?czaniu powierzchni mieszkaniowych. Zajmujemy si? równie? aran?acj? i kompletnym umeblowaniem nieruchomo?ci. Zapewniamy przebieg prac zgodnie z ustalonym harmonogramem, oszcz?dno?? czasu i...

nice-flat-cracow.pl

nice-flat-cracow.pl Dodano: Aug 14, 2017

Zapraszamy do odwiedzin strony nice flat cracow, gdzie znajdziecie Pa?stwo propozycje pi?knych mieszka? o wysokim standardzie. Je?li szukacie swojego lokum dla ca?ej rodziny, koniecznie sprawd?cie nasze propozycje. Polecamy oferty sprawdzonych i rzetelnych deweloperów, pi?kne inwestycje, wygodne i funkcjonalne mieszkania, w których mo?liwa jest...