http://www.draco.com.pl

Dodano: 8 July 2021

Przedsiębiorstwo specjalistyczne Draco w Gdańsku zajmuje się badaniami nieniszczącymi i oceną stanu technicznego konstrukcji stalowych. Posiadamy nowoczesny certyfikowany sprzęt do badań NDT, pojazd ATV pozwalający na pracę w ciężkim terenie, a nawet łódź hybrydową umożliwiającą wykonywanie prac do 6 mil morskich od linii brzegowej. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści z uprawnieniami alpinistycznymi. Podejmujemy się także trudnych zleceń, również w nocy i w dni wolne od pracy. Osoby zainteresowane dokładnymi informacjami na temat działalności firmy zapraszamy na stronę internetową.

http://www.draco.com.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia

1. www.geomarko.eu

www.geomarko.eu Dodano: May 26, 2020

W Brzesku w województwie małopolskim swoją siedzibę posiada firma geodezyjna Geomarko. Funkcjonujemy w branży już od 1991 roku a do współpracy zapraszamy odbiorców indywidualnych, firmy oraz jednostki administracyjne. W zakres świadczonych przez nas usług wchodzi wykonywanie precyzyjnych pomiarów,...

2. Kup-firme.pl

Kup-firme.pl Dodano: Dec 27, 2013

Kup-firm?.pl to rozwi?zanie dla ka?dego przedsi?biorcy. W ofercie naszej firmy znajdziecie Pa?stwo czyste, gotowe i zarejestrowane spó?ki, gotowe do podj?cia dzia?alno?ci. Wspó?pracujemy z najlepszymi specjalistami z dziedziny prawa handlowego. Wszelkie oferowane przez nas dzia?ania s? w pe?ni legalne i dozwolone przez prawo. Zapraszamy do...

3. Kasy fiskalne Elzab Delta Max - strona produktu

Kasy fiskalne Elzab Delta Max - strona produktu Dodano: Jul 27, 2014

Strona z informacjami o kasach fiskalnych Elzab Delta Max. Funkcjonalnych, solidnie wykonanych i prostych w obs?udze urz?dzeniach, które sprawdzaj? si? doskonale w ma?ych, ?rednich oraz du?ych przedsi?biorstwach. Kasy Elzab Delta Max s? produkowane zgodnie z obowi?zuj?cymi regulacjami prawnymi, wi?c gwarantuj? komfortowe prowadzenie sprzeda?y.

4. M.LIPSKA-MATEJA RZECZOZNAWCA wyposa?enie dla gastronomii

M.LIPSKA-MATEJA RZECZOZNAWCA wyposa?enie dla gastronomii Dodano: Jan 18, 2014

Maria Lipska-Mateja jest rzeczoznawc? oraz prowadzi swoj? firm? w Siedlcach. Jej specjalizacj? s? projekty technologiczne dla klientów ze wszystkich bran?, którzy pragn?liby nawi?za? dzia?alno?? w nowym lokalu lub zmodernizowa? istniej?cy. Przedsi?biorstwo kompetentnie doradza zleceniodawcom w doborze odpowiedniego miejsca nowej aktywno?ci. Na...

5. CV-raport - odpowiedz na oferty pracy

CV-raport - odpowiedz na oferty pracy Dodano: Aug 25, 2007

Obserwuj kto, kiedy i ile razy czyta? Twoje CV i list motywacyjny. Wysy?asz CV na dowolny e-mail. Odpowiedz na oferty pracy z CV-raportem i zobacz, czy masz szanse na now? prac?