http://www.draco.com.pl

Dodano: 8 July 2021

Przedsiębiorstwo specjalistyczne Draco w Gdańsku zajmuje się badaniami nieniszczącymi i oceną stanu technicznego konstrukcji stalowych. Posiadamy nowoczesny certyfikowany sprzęt do badań NDT, pojazd ATV pozwalający na pracę w ciężkim terenie, a nawet łódź hybrydową umożliwiającą wykonywanie prac do 6 mil morskich od linii brzegowej. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści z uprawnieniami alpinistycznymi. Podejmujemy się także trudnych zleceń, również w nocy i w dni wolne od pracy. Osoby zainteresowane dokładnymi informacjami na temat działalności firmy zapraszamy na stronę internetową.

http://www.draco.com.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia

1. Programpity2015.pl

Programpity2015.pl Dodano: Nov 8, 2014

Za po?rednictwem naszego portalu internetowego udost?pniam naszym u?ytkownikom przyjazny dla u?ytkowników, darmowy zarówno w ramach u?ytku komercyjnego jak te? prywatnego, program do wype?niania deklaracji PIT. Program pozwala mi?dzy innymi na elektroniczn? wysy?k? deklaracji do Urz?du Skarbowego zarówno przy zastosowaniu podpisu...

2. Portal Moje Bezrobocie

Portal Moje Bezrobocie Dodano: Mar 27, 2009

Nasz portal jest skierowany do osób b?d?cych od d?u?szego czasu bez pracy. Do ludzi, którzy maj? du?e do?wiadczenie zawodowe, w ma?ych, ?rednich i du?ych firmach. Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo drapie?ny. Na pewno ka?dy z nas spotka? si? ze zjawiskiem wypalenia zawodowego, braku szacunku w pracy, raptownego odstawienia na boczny tor, ró?nego...

3. Porady prawne

Porady prawne Dodano: Jan 18, 2013

Twojeporady.pl to serwis dla osób poszukuj?cych porad z ró?nych dziedzin prawa, podatków, nieruchomo?ci, wspó?pracy z Uni? Europejsk?. W serwisie mo?na uzyska? odpowied? na zadane pytanie za kwot? 29 z?otych. Eksperci w serwisie zajm? si? wszystkim – od udzielenia porady osobie maj?cej problem z niezap?aconym mandatem do pyta? dotycz?cych...

4. Hydraulik gazownik Warszawa tel. 501 690 900, 600 606 607

Hydraulik gazownik Warszawa tel. 501 690 900, 600 606 607 Dodano: Feb 14, 2010

Wykonujemy instalacje sanitarne, grzewcze, gazowe.
Oferujemy nowoczesne systemy grzewcze: systemy solarne, ogrzewanie pod?ogowe, termokominki, kot?ownie oraz ogrzewanie tradycyjne.
Instalacje wykonujemy z plasiku, alupexu, miedzi, stali (tak?e spawane).
Posiadamy autoryzacj? wiod?cych producentów rur i kot?ów.
...

5. Drukarki Elzab Omega - strona z informacjami o urz?dzeniach fiskalnych

Drukarki Elzab Omega - strona z informacjami o urz?dzeniach fiskalnych Dodano: Jul 27, 2014

Elzab Omega i Elzab Omega F s? funkcjonalnymi drukarkami fiskalnymi, które obs?uguj? do 110 000 PLU (zdefiniowanych wcze?niej w oprogramowaniu sprzeda?owym). Urz?dzenia charakteryzuj? si? solidnym wykonaniem, niewielkimi wymiarami i zapewniaj? komfortowe prowadzenie handlu. Co wi?cej, Omega i Omega F s? tworzone zgodnie z obowi?zuj?cymi...