draco.com.pl

draco.com.pl Dodano: Jul 8, 2021

Przedsiębiorstwo specjalistyczne Draco w Gdańsku zajmuje się badaniami nieniszczącymi i oceną stanu technicznego konstrukcji stalowych. Posiadamy nowoczesny certyfikowany sprzęt do badań NDT, pojazd ATV pozwalający na pracę w ciężkim terenie, a nawet łódź hybrydową...

DRACO Badanie spoin konstrukcji

DRACO Badanie spoin konstrukcji Dodano: Nov 13, 2014

Prezentujemy Pa?stwu Przedsi?biorstwo Specjalistyczne Draco z siedzib? w Gda?sku. Oferujemy us?ugi z zakresu bada? nieniszcz?cych oraz oceny stanu technicznego konstrukcji stalowych. Na rynku dzia?amy ju? od 1990 roku. Przeprowadzamy badania: wizualne, ultrad?wi?kowe, magnetyczno - proszkowe, penetracyjne, ultrad?wi?kowe pomiary grubo?ci,...