http://braingym.pl/

Dodano: 5 August 2022

Twoje dziecko zmaga si? z trudno?ciami z powodu Aspergera, spektrum autyzmu, ADHD lub zaburze? mowy? Mo?emy mu pomóc! Pod okiem naszego certyfikowanego trenera ucze? wzmocni s?abiej rozwini?te umiej?tno?ci poznawcze i poprawi swoje wyniki w nauce. Sprawdzimy w jaki sposób dana osoba my?li i przyswaja informacje.

http://braingym.pl/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Edukacja Nauka

1. SP23 Wroc?aw - wykwalifikowani nauczyciele

SP23 Wroc?aw - wykwalifikowani nauczyciele Dodano: May 8, 2013

Szko?a Podstawowa nr 23 im. Stefana „Grota” Roweckiego we Wroc?awiu zaprasza uczniów oraz rodziców do odwiedzenia nowoczesnej i przychylnej dziecku jednostki o?wiatowej. Kierownikiem szko?y jest pani mgr Lucyna Cempel, a wicedyrektorem placówki jest mgr Miros?awa Krzemi?ska. Placówka dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym wraz z...

2. What's next ?

What's next ? Dodano: May 23, 2007

whats next? Strona stworzona dla konkursu DIVERSITY 2007. Znajdziesz na niej odpowiedzi na pytania nurtujace ka??dego z nas - co dalej? co dalej z nami? co dalej z ludzko??ciÄ?? Witryna traktuje temat przysz??o??ci ??wiata w kilku dziedzinach... Zapraszamy !

3. SprytnaBestia.pl

SprytnaBestia.pl Dodano: Sep 29, 2011

Sprytnabestia.pl to portal wychodz?cy naprzeciw problemom osób, które musz? napisa? : prac? licencjack?, prac? magistersk?, prac? in?yniersk?, prac? maturaln? lub ró?nego rodzaju wypracowania. Pracownicy portalu s? absolwentami najlepszych uniwersytetów w Polsce, którzy sko?czyli kierunki umo?liwiaj?ce pisanie prac z wielu dziedzin. Terminy...

4. Nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa Dodano: Jan 18, 2014

Regionalny O?rodek Doskonalenia Nauczycieli jest nowoczesn? placówk? edukacyjn?, która funkcjonuje w oparciu o struktury Regionalnego O?rodka Edukacji. Optymalizujemy teoretyczne i praktyczne sposoby przekazania wiedzy i umiej?tno?ci, do których wykorzystujemy takie techniki jak warsztaty, symulacje i gry strategiczne, case studies, treningi...

5. Helikoptery na sprzeda? - Helipoland.com

Helikoptery na sprzeda? - Helipoland.com Dodano: Aug 17, 2016

Coraz wi?cej przedsi?biorców decyduje si? na wynajem lub zakup ?mig?owca na potrzeby funkcjonowania firmy. Poszukuj?c najlepszych modeli ?mig?owców warto zainteresowa? si? nasz? ofert? na HeliPoland.com. Przygotowali?my dla Was zestaw maszyn, które s? niezawodne i ch?tnie wynajmowane. Po szczegó?y zapraszamy na nasz? witryn?.