http://www.hardymultiserwis.pl/

Dodano: 21 July 2020

Firma Hardy Multiserwis to przedsi?biorstwo, które posiada swoje punkty us?ugowe w najwi?kszych miastach Polski, takich jak Warszawa, czy Kraków. Punkty te umiejscowione s? g?ównie w galeriach handlowych, dzi?ki czemu klienci mog? w trakcie zakupów za?atwi? drobne sprawy, takie jak dorobienie kluczy, naprawa obuwia, czy wyrób piecz?tki. Oczywi?cie punkty te ?wiadcz? tak?e szereg innych us?ug, jak wymiana baterii w pilocie samochodowy, grawery na szkle i metalu, ksero kolorowe dokumentów, czy us?ugi zegarmistrzowskie. Wi?kszo?? us?ug wykonywanych jest od r?ki, dzi?ki czemu wyrób piecz?tki, czy naprawa obuwia nie trwa kilka dni, a kilka minut. Sprawd? kompleksow? ofert? firmy Hardy Multiserwis i odwied? punkty us?ugowo-handlowe w Warszawie, Krakowie, P?ocku oraz Rzeszowie.

http://www.hardymultiserwis.pl/

Średnia : 5.00 / 5 | Głosów : 1

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Miasta Regiony > Mazowieckie

1. Instalacja klimatyzacji Warszawa

Instalacja klimatyzacji Warszawa Dodano: Jun 1, 2011

Instalacja klimatyzacji, instalacja wentylacji, rekuperacja. Szybko i fachowo. Projekty systemów wentylacji. Zapraszamy do wspó?pracy ma?e przedsi?biorstwa, osoby prywatne, fabryki i du?e koncerny. Z ogromnym szacunkiem, powag? i staranno?ci? zrealizujemy nawet najtrudniejsze zagadnienie zwi?zane z nasz? bran??. Warszawa

2. mcrental

mcrental Dodano: Feb 6, 2015

Je?li masz prawo jazdy min. 1 rok i minimum 21 lat mo?esz skorzysta? z naszych us?ug i wypo?yczy? sobie busa forda custom na ile chcesz dni.
wydanie pojazdu to mi?dzy innymi,2 jednakowe egzemplarze umowy najmu,op?aty, kaucja, cena wynajmu, ewentualne koszty obs?ugi i wyposa?enia opcjonalnego.U nas formy p?atno?ci to g?ównie gotówka lub...

3. Prof-Imp - Organizacja imprez

Prof-Imp - Organizacja imprez Dodano: Nov 5, 2013

Firma Prof-imp kompleksowo zajmuje si? organizacj? imprez dla firm i klientów indywidualnych. W naszej bogatej ofercie znajd? Pa?stwo mi?dzy innymi: konferencje, sympozja, targi, spotkania i wyjazdy integracyjne dla firm oraz chrzciny, przyj?cia komunijne, jubileusze dla klientów indywidualnych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w celu...

4. e-Konstancin

e-Konstancin Dodano: Feb 28, 2010

Konstancin jest malownicz? miejscowo?ci? znajduj?c? si? nad pradolin? Wis?y. Pi?kne Tereny rekreacyjne sprawi?y, i? Konstancin przez wiele lat swojego rozwoju sta? si? wysoce ceniona miejscowo?ci? lecznicz? jak i wypoczynkow?. Znajduje si? tutaj te? T??nia Solankowa, która tworzy wokó? specyficzny mikroklimat, wspomagaj?cy leczenie chorób dróg...

5. Peszle

Peszle Dodano: Oct 7, 2013

Firma Igus posiada bardzo szerok? propozycj? z zakresu produktów takich jak z??cza, serwisy monta?owe, ?o?yska ?lizgowe, polimerowe, prowadniki przewodów, ?o?yska liniowe, osie liniowe, nap?dy ?rubowe, pier?cienie t?okowe, pó?produkty iglidus, cz??ci specjalne Speedigus, ?o?yska kulkowe xiros, przeno?niki ta?mowe, wieloosiowe przeguby robolink....