http://www.zaplanujzielen.pl/

Dodano: 16 July 2015

Wyobra? sobie w?asny nie powtarzalny ogrów i spróbuj jeszcze przez chwile nie szuka? kontaktu z naszym projektantem. Najpierw zastanów si? jakie czynniki s? brane pod uwag? przy projektowaniu ogrodów takich jak Twój. Klimat, nas?onecznienie, gleba, wilgotno??, otoczenie, przeznaczenie, wielko??, kszta?t. Profesjonalne projekty jakie zapewniamy s? dok?adnie dostosowywane i omawiane z klientami tak aby po ca?ym procesie wszyscy mieli sto procent satysfakcji.

http://www.zaplanujzielen.pl/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Dom Wn?trze > Ogrody

1. Ogrody zimowe, oran?erie

Ogrody zimowe, oran?erie Dodano: Feb 23, 2010

Czy my?la?e? o powi?kszeniu przestrzeni mieszkalnej o fragment przyrody, która dzi?ki temu jest ca?y czas w domu przez ca?y rok? Ogrody zimowe, oran?erie lub zielony salon, ulubione pomieszczenie spotka? rodzinnych, raj dla przyrody - tak wielkie funkcje mo?e pe?ni? zabudowa ogrodu zimowego w Twoim domu. Profesjonalne projektowanie oraz budowa...

2. Ogrodzenia Szczecin

Ogrodzenia Szczecin Dodano: Feb 2, 2011

Ogrodzenia Goldlewana to kompletne ogrodzenia od A do Z po bardzo atrakcyjnych cenach. Firma posiada bogat? ofert? ogrodze? metalowych, systemowych, drewnianych, betonowych oraz wszelkie niezb?dne akcesoria ogrodzeniowe, a od br. równie? siatki techniczne oraz siatki dla hodowców zwierz?t. Na Sk?adzie Firmowym dost?pnych jest kilkadziesi?t...

3. Producent basenów

Producent basenów Dodano: Aug 25, 2007

Nasza firma to zespó? kilku do?wiadczonych osób zajmuj?cych si? wykonawstwem, sprzeda?? i monta?em basenów k?pielowych, zadasze? basenowych, okien i drzwi PCV oraz wyrobów stolarskich. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w bran?y. Jako jedyni w kraju produkujemy baseny izolowane.

4. Wycinka drzew kraków

Wycinka drzew kraków Dodano: May 8, 2013

Zajmujemy si? zak?adaniem, aran?acj? oraz piel?gnowaniem ogrodów dla naszych klientów. W trakcie realizacji naszych zamówie? zetkn?li?my si? z problemem braku wystarczaj?cej liczby ?adnego kamienia ozdobnego na krakowskim rynku, który powodowa? opó?nienia w naszych realizacjach lub ca?kowicie uniemo?liwia? nam zrealizowanie zaplanowanego ogrodu....

5. LAWENDOWY OGRÓD SULEJÓWEK

LAWENDOWY OGRÓD SULEJÓWEK Dodano: Jan 13, 2015

Przedstawiamy Pa?stwu przedsi?biorstwo Lawendowy Ogród z siedzib? w Sulejówku. Na rynku funkcjonujemy od 1995 roku. Specjalizacja nasza to kompleksowe wykonanie us?ug ogrodniczych. Proponujemy projekt ogrodu, prace ziemne, sadzenie drzew i krzewów, uk?adnie nawierzchni ogrodowych, za?o?enie trawnika oraz budow? elementów ma?ej architektury w...