http://www.flexteam.pl

Dodano: 27 January 2015

Praca tymczasowa coraz popularniejsza jako forma zatrudniania pracowników. Firmy Agencji tymczasowej s? coraz bardziej elastyczne i przestawiaj? elastyczne rozwi?zania dla zatrudnianych pracowników. Mo?na zaobserwowa? rosn?ce zainteresowanie firm, zatrudniaj?cych pracowników z agencji pracy. Du?e zainteresowanie jest w?ród firm produkcyjnych, call center, ale wzrasta te? w?ród pracowników wy?szego szczebla na stanowiska mened?erskie.

http://www.flexteam.pl

Średnia : 5.00 / 5 | Głosów : 1

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

1. Kompetencje psychospo?eczne - deepgreen.com.pl/

Kompetencje psychospo?eczne - deepgreen.com.pl/ Dodano: May 4, 2014

Doradztwo zawodowe Deep Green, to projekt stworzony z my?l? o doradcach zawodowych, którzy chc? zwi?kszy? jako?? i atrakcyjno?? swoich us?ug. Oprócz tego, jest to us?uga skierowana do klientów indywidualnych, którzy chc? pozna? swoje predyspozycje zawodowe, czyli dowiedzie? si? jaki zawód albo jaki kierunek kszta?cenia pasuje do nich...

2. HRUP - Nowoczesne rozwi?zania HR

HRUP - Nowoczesne rozwi?zania HR Dodano: Dec 30, 2014

Interesuj? Ci? nowoczesne narz?dzia HR? Zapoznaj si? z platform? HRup!, która zawiera baz? 250 narz?dzi oraz 8000 pyta? z ró?nych obszarów bada? w dziedzinie HR, generator ankiet oraz modu? raportów. Platforma ta pozwala przeprowadzi? szereg ró?nych bada? pracowników - od oceny pracowniczej przez potrzeby rozwojowe pracowników po ewaluacj?...

3. Przyk?ad cv

Przyk?ad cv Dodano: Mar 4, 2008

Przyk?ad cv i wzór listu motywacyjnego na wiele ró?nych stanowisk. Listy i cv s? dostosowane do przyk?adowych og?osze? rekrutacyjnych dla danego stanowiska. Oferujemy równie? cv i listy motywacyjne na zamówienie oraz t?umaczenie dokumentów aplikacyjnych.

4. Dobry pracownik - test osobowo?ci

Dobry pracownik - test osobowo?ci Dodano: Jun 18, 2010

Kompetentny test oceny pracownika. Kwestionariusz ten powie Ci w jakie posiadasz cechy dobrego pracownika. Dowiesz si? o sposobie, w jaki wygl?dasz w oczach potencjalnego pracodawcy.

Czy potrafisz spo?ytkowa? swoje zalety i talenty? Czy posiadasz swoje wielkie hobby i zainteresowania, które mo?esz wyeksploatowa? w celach...

5. List motywacyjny

List motywacyjny Dodano: Jun 19, 2008

Pisanie listu motywacyjnego nie jest spraw? prost?. W tym serwisie znajdziesz nie tylko informacje o tym jak poprawnie sporz?dzi? ten dokument, ale tak?e ?ci?gniesz ciekawe przyk?ady starannie przygotowanych listów motywacyjnych na ró?ne stanowiska oraz skorzystasz z kreatora aplikacji.