http://www.elzab-mini.pl

Dodano: 12 September 2014

Elzab-Mini.pl jest serwisem internetowym, który zosta? po?wi?cony niewielkim i prostym w obs?udze kasom fiskalnym marki Elzab - Mini i Mini E. Solidnie wykonanym, wielofunkcyjnym i przyjaznym w obs?udze urz?dzeniom rejestruj?cym, które znajduj? zastosowanie zarówno w handlu mobilnym, jak i podczas sprzeda?y stacjonarnej.

Kasy fiskalne Elzab Mini i Elzab Mini E s? tworzone zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami fiskalnymi, w oparciu o zaawansowane rozwi?zania w dziedzinie technologii, dzi?ki czemu zapewniaj? komfort pracy. Bez wzgl?du na wielko?? przedsi?biorstwa.

http://www.elzab-mini.pl

Średnia : 5.00 / 5 | Głosów : 1

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia

1. ELF sp. z o.o. sp.k.

ELF sp. z o.o. sp.k. Dodano: May 12, 2015

Firma elf posiada w swojej ofercie specjaln?, modu?ow? platform? o nazwie elf24, która umo?liwia jej u?ytkownikom monitorowanie, sterowanie oraz zarz?dzanie takimi urz?dzeniami jak, np. kamery czy systemy alarmowe. Ponadto pozwala manipulowa? szlabanami, sprawdza? zu?ycie mediów, w??cza? lub wy??cza? o?wietlenie. Cz??ci? platformy jest aplikacja...

2. iTaxi.pl

iTaxi.pl Dodano: Dec 19, 2016

Korzystanie z nowoczesnych rozwi?za? je?eli chodzi o zamawianie taksówki posiada wiele zalet. Wi??e si? przede wszystkim z bardzo wysok? op?acalno?ci? takiego dzia?ania. Dzi?ki niemu mo?na zyska? naprawd? bardzo wiele i cieszy? si? ze zdecydowanie si? na dan? us?ug?. Zamawianie taksówki przez iTaxi to przede wszystkim brak konieczno?ci rozmowy z...

3. polandfishing.pl

polandfishing.pl Dodano: Jun 22, 2020

Gorąco zapraszamy Państwa do zapoznania się z propozycją sklepu wędkarskiego Poland Fishing, który swoją siedzibę ma w Rzeszowie. Jest to profesjonalna, doskonale zaopatrzona firma oferująca pełną gamę produktów, akcesoriów oraz gadżetów wędkarskich. Można tu kupić...

4. Hotel, restauracja Toru?

Hotel, restauracja Toru? Dodano: May 19, 2009

Hotel Bulwar**** nad wi?lanym, malowniczym bulwarem, po?o?ony jest w panoramie toru?skiej Starówki, wpisanej na list? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Bezpo?rednie s?siedztwo Krzywej Wie?y, murów obronnych oraz innych wspania?ych gotyckich budowli pozwala przenie?? si? w my?lach do czasów wielkiego uczonego, Miko?aja Kopernika. Z okien hotelu...

5. Biuro rachunkowe Lex Conseil w Lublinie

Biuro rachunkowe Lex Conseil w Lublinie Dodano: Apr 1, 2014

Poszukujesz kompetentnego biura ksi?gowego, które zadba o ksi?gowo?? twojej firmy?
Biuro rachunkowe Lex Conseil z siedzib? w Lublinie gwarantuje us?ugi na wysokim poziomie. Gwarantujemy pe?ny pakiet us?ug ksi?gowych razem z reprezentowaniem Pa?stwa przedsi?biorstwa przed organami rz?dowymi. Dzi?ki Lex Conseil Lublin zaoszcz?dzisz czas i...