http://kleen-tex.pl

Dodano: 3 September 2013

Zapewniane przez firm? KLEEN TEX maty pomog? w utrzymaniu czysto?ci ka?dego pomieszczenia, a tak?e polepsz? wizerunek firmy. Produkty te znane s? na ca?ym ?wiecie. Spe?niaj? oczekiwania klientów wymagaj?cych dobrych jako?ciowo wycieraczek. Lokuje si? je w firmach oraz pomieszczeniach klientów prywatnych. Dzi?ki w?a?ciwo?ciom absorbuj?cym u?atwiaj? utrzymanie czysto?ci wsz?dzie tam, gdzie jest to wymagane. Chroni? przed brudem wszelkiego rodzaju, zabezpieczaj?c przed jego rozprzestrzenieniem. Ponadto na specjalne ?yczenie klienta zamieszcza si? na nich dowolny nadruk, który jest doskona?ym sposobem na polepszenie wizerunku firmy. Zach?camy do zapoznania si? ze szczegó?ami oferty. Mo?na to uczyni?, odwiedzaj?c t? stron? internetow?, na jak? serdecznie zapraszamy:

http://kleen-tex.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Miasta Regiony > ?wi?tokrzyskie

2. Kielecki Katalog Firm

Kielecki Katalog Firm Dodano: May 24, 2009

Kielecki Katalog Firm jest najwi?ksz? baz? teleadresow? firm i instytucji z miasta Kielce i ca?ego województwa ?wi?tokrzyskiego, dost?pn? w Internecie. Portal ten posiada podzia? bran?owy dzieki któremu ?atwo znajdziecie firmy z bran? tj: Motoryzacja, Budownictwo, Architektura, Prawo i Podatki, Medycyna, Rozrywka, Turystyka i innych. Firmy...

4. ?wi?tokrzyskie w turegion.pl

?wi?tokrzyskie w turegion.pl Dodano: May 6, 2009

Szukanie firm to nie?atwe zadanie - wiemy co? o tym. Dlatego oddajemy nasz? baz? przedsi?biorstw z ca?ej Polski do twojej dyspozycji. Pomo?emy ci znale?? odpowiedni? firm? spo?ród 110 000 przedsi?biorców, którzy czekaj? na twój telefon, albo samo znajdziemy dla Ciebie odpowiedni? Firm?. Nie czekaj d?u?ej, sprawd? ju? dzi?, a pomo?emy Ci...

5. ForestShadows

ForestShadows Dodano: Aug 20, 2009

ForestShadow jest to strona na której b?d? omawiane sprawy gildi wymienionej powy?ej. Gidia ta znajduje si? w kielcach.Niemam nic wi?cej do powiedzenia a musze napisa? 350 znaków to ed? pisa? co popadie, niewiem co teraz napia? i czy ju? przekroczy?em liczb? 350. b?d? juz ko?czy? bo widze ?e s?ów jest d€zo i liter te?....