http://www.odtruwamy.pl

Dodano: 3 September 2013

Jako profesjonalny zespó? lekarski ?wiadczymy us?ugi zwi?zane z leczeniem uzale?nie? od alkoholu oraz powik?a? poalkoholowych. Dobro pacjenta stawiamy na pierwszym miejscu, dlatego te? zestawy p?ynów i leków podawane podczas odtrucia dobieramy indywidualnie do potrzeb ka?dego pacjenta. Ponadto odtruwanie poalkoholowe przeprowadzamy pod ?cis?ym nadzorem specjalisty. G?ówny obszar naszych dzia?a? to Warszawa oraz jej okolice. Wi?cej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.

http://www.odtruwamy.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Zdrowie Uroda > Lekarze

1. www.kardiologtorun.pl kardiolog

www.kardiologtorun.pl kardiolog Dodano: Mar 10, 2020

Echo serca, badanie EKG, badanie Holter z 24-godzinną rejestracją zapisu EKG - te wszechstronne usługi realizują GABINETY LEKARSKIE w Toruniu. Oferujemy Państwu diagnostykę i leczenie chorób sercowo-naczyniowych, jak również konsultacje i leczenie pacjentów z już rozpoznaną chorobą...

2. Psychoterapeuta Magdalena Pelc

Psychoterapeuta Magdalena Pelc Dodano: Jul 24, 2016

Magdalena Pelc to psychoterapeuta oferuj?cy bogaty wachlarz us?ug, w tym: psychoterapi? indywidualn?, psychodram?, monodram? oraz farmakoterapi?.
Jej wiedza jest poparta wieloletnim do?wiadczeniem zawodowym. W swej karierze psychoterapeuty skutecznie pomog?a wielu ludziom odzyska? wiar? w siebie i pozby? si? problemów.
W celu...

3. Okulista My?lenice

Okulista My?lenice Dodano: May 2, 2012

W miar? przybywania lat przewa?aj?ca wi?kszo?? z nas zaczyna s?abiej widzie?. Przewa?nie jest to efekt ogl?dania filmów. Najrozs?dniejsza droga, to wybra? si? do optyka albo okulisty. Dobry optyk albo okulista musi dysponowa? odpowiedni? aparatur? do pomiaru oczu. W chwili obecnej jest wielki wybór ró?norodnego typu oprawek i soczewek...

4. Przychodnia Wroc?aw NFZ

Przychodnia Wroc?aw NFZ Dodano: Oct 22, 2020

Nasza przychodnia Wroc?aw NFZ jest nowoczesnym centrum medycznym, stworzonym, aby by? blisko Ciebie, aby? by? zdrowy. Zainstalowali?my najnowocze?niejszy sprz?t klasy eksperckiej, aby diagnostyka i leczenie by?y jak najbardziej dok?adne i skuteczne. Oprócz du?ej wiedzy fachowej nasi specjali?ci wiedz?, jak rozmawia? z naszymi pacjentami.

5. Gabinety logopedyczne Tychy i O?wi?cim.

Gabinety logopedyczne Tychy i O?wi?cim. Dodano: Mar 7, 2012

Logopeda i neurologopeda z du?ym do?wiadczeniem w zakresie zada? logopedycznych i neurologopedyczych dla dzieci i doros?ych. Prowadzenie terapii logopedycznej i neurologopedycznej w zakresie: wczesnej interwencji logopedycznej – dzieci z ryzyka oko?oporodowego, zaburzenia w zakresie ssania i po?ykania. Opó?nienia rozwoju mowy – w tym...