http://www.gemra.pl

Dodano: 1 July 2013

Z przyjemno?ci? przedstawiamy Pa?stwu propozycj? przygotowan? przez do?wiadczony zespó? Agencji Gemra. Proponujemy wszechstronn? obs?ug? t?umaczeniow? ró?nego rodzaju wydarze?. Pomagamy w organizacji du?ych mi?dzynarodowych konferencji - proponujemy t?umaczenie symultaniczne na kilka lub kilkana?cie j?zyków równocze?nie, mo?emy równie? wypo?yczy? niezb?dny do jego przeprowadzenia sprz?t. Wspieramy w za?atwieniu odpowiedniej sali z w?a?ciwym wyposa?eniem. Poza tym podejmujemy si? te? t?umacze? konsekutywnych i szeptanych. T?umaczymy równie? dokumenty oraz teksty specjalistyczne. Bli?sze wiadomo?ci o naszych us?ugach wolno uzyska? na naszej stronie internetowej.

http://www.gemra.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Edukacja Nauka

1. Szkolenia dla rodziców

Szkolenia dla rodziców Dodano: Aug 4, 2012

Zamawiaj?c e szkolenia udost?pnione na serwisie edukacyjnym CyfrowaSzkola.pl, zyskuje si? pewno?? solidnego poziomu merytorycznego materia?ów naukowych. CyfrowaSzkola.pl to wiarygodna platforma, zawieraj?ca ró?norodne szkolenia. Aby sprawdzi? program danego materia?u, wystarczy klikn?? tytu?. Op?aty realizuje si? poprzez portal P?atno?ci24....

2. LO Niepubliczne dla Doros?ych Nr 16 szko?y dla doros?ych

LO Niepubliczne dla Doros?ych Nr 16 szko?y dla doros?ych Dodano: Jan 15, 2014

Chcesz rozbudowa? swoj? wiedz?, lub podwy?szy? kwalifikacje zawodowe? Skorzystaj z propozycji placówki edukacyjnej Szesnastka. Siedziba szko?y znajduje si? w Warszawie. Proponujemy Pa?stwu bogaty program nauczania. W naszej szkole przeprowadzamy szereg kursów przygotowuj?cych do egzaminów maturalnych, eksternistycznych czy kwalifikacyjnych....

3. Kursy i szkolenia biznesowe, informatyczne - Warszawa

Kursy i szkolenia biznesowe, informatyczne - Warszawa Dodano: Oct 24, 2014

Na tej stronie internetowej znajdziesz informacje odno?nie szkole?: biznesowych, komputerowych oraz ksi?gowych. Zach?camy do zapoznania si? z wszelkimi dost?pnymi informacjami na stronie. Wszystko znajduje si? na jednej stronie internetowej. Zach?camy do odwiedzin oraz do zapisów na szkolenia. Pozdrawiamy.

4. Daniel Dzierba. Szko?a Nauki Jazdy.

Daniel Dzierba. Szko?a Nauki Jazdy. Dodano: Jul 5, 2009

Nasza firma to najlepszy wybór, aby bezstresowo i w mi?ych warunkach nauczy? si? zasad i przepisów ruchu drogowego oraz praktycznego korzystania z pojazdów jedno i dwu?ladowych.

Jeste?my szko?? z kilkultni? tradycj?. Mamy w swojej ofercie najnowsze modele samochodów i motocykli, które u?ywane s? do egzaminowania w o?rodkach...

5. Obserwatorium astronomiczne

Obserwatorium astronomiczne Dodano: Oct 4, 2009

W naszym serwisie ka?dy, kto kocha wszelkie cia?a niebieskie, gwiazdy, planety, komety i wszystko, co pojawia si? na niebie – znajdzie co? dla siebie. Oferujemy teleskopy, mikroskopy, lunety wielu sprawdzonych producentów, w szerokim wyborze, w konkurencyjnych cenach. Ale przede wszystkim jeste?my producentem kopu? astronomicznych....