http://www.czyszczenie-grobu.pl

Dodano: 19 July 2011

Oferujemy Pa?stwu profesjonaln? i kompleksow? pomoc w utrzymaniu nale?ytego wygl?du miejsc pochówku Waszych bliskich. ?wiadczymy us?ugi w zakresie:
- czyszczenie, mycie nagrobków oraz nak?adanie warstwy ochronnej;
- sprzatanie nagrobków z wypalonych zniczy, zwi?d?ych kwiatów, li?ci;
- sprz?tanie i piel?gnacja otoczenia wokó? grobu ( usuni?cie li?ci, ?mieci, wyplewienie, zagrabienie) zapalenie znicza;
- opieka bezpo?rednio po pogrzebie ( sprz?tni?cie wi?zanek, zniczy);
- od?nie?anie nagrobka i otoczenia wokó?.
Po wykonaniu us?ugi przesy?amy dokumentacj? fotograficzn? grobu zarówno przed jak i po wykonaniu us?ugi. Gwarantujemy wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug w NISKICH CENACH

Wi?cej szczegó?ów na naszej stronie: www.czyszczenie-grobu.pl
Kontakt:
724523525
gg 36921918
e-mail: pomocgrobowaa@gmail.com

http://www.czyszczenie-grobu.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Us?ugi

1. mistrzkulinski.pl Awarie co Police

mistrzkulinski.pl Awarie co Police Dodano: Dec 11, 2019

Cieknący kran? Nieszczelna instalacja gazowa lub problem z elektryką? Firma Mistrz Kuliński z Polic (woj. zachodniopomorskie) proponuje szybką i profesjonalną pomoc na terenie Szczecina, Polic i pobliskich miejscowości. Zatrudniamy doświadczonych specjalistów i posiadamy znakomicie wyposażony serwis...

2. A&W Trans - Busy Do Danii

A&W Trans - Busy Do Danii Dodano: Aug 19, 2013

Je?eli wyje?d?amy w podró?, na pewno mamy nadziej?, ?e przebiegnie ona bardzo komfortowo i bezpiecznie. Oczywi?cie bardzo cz?sto podró?ujemy do Danii, dlatego te? warto zastanowi? si? z jakich us?ug i jakiej oferty skorzysta?, aby podró? by?a doskona?a pod ka?dym wzgl?dem. Przede wszystkim warto wiec uda? si? do firmy przewozowej jak? jest A&W...

3. PROJEKT GRUPA certyfikat energetyczny

PROJEKT GRUPA certyfikat energetyczny Dodano: Oct 23, 2013

Zach?camy do zapoznania si? z ofert? Projekt Grupa Witold Kuczy?ski, której siedziba jest zlokalizowana w Skierniewicach. Zatrudniona w firmie kadra specjalistów oferuje fachowe us?ugi w zakresie obs?ugi inwestycji budowalnych. Opracowujemy projekty budowalne, ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a tak?e kosztorysy warto?ci lub cen...

4. PRZYMIERZE sprzeda? trumien Olsztyn

PRZYMIERZE sprzeda? trumien Olsztyn Dodano: Jun 12, 2014

W Olsztynie od lat dzia?a znany, sprawdzony oraz ceniony Zak?ad Us?ug Pogrzebowych „Przymierze”. Firma nie tylko zajmuje si? profesjonalnie wielozadaniow? organizacj? pochówku, jednak?e równie? na ?yczenie Rodziny gwarantuje wytworn? opraw? muzyczn? b?d? opraw? wizualn? uroczysto?ci. Do?wiadczenie w specjalno?ci i pe?ne szacunku...

5. Przeprowadzki3miasto

Przeprowadzki3miasto Dodano: Sep 14, 2013

Sprawd? dok?adnie ofert? przeprowadzek firmy Przeprowadzki3miasto. Je?eli jeste? mieszka?cem trójmiasta lub okolic to koniecznie musisz skorzysta? z okazji na super tanie i profesjonalne przeprowadzki. Doskona?a flota aut do przeprowadzek, do?wiadczeni pracownicy i co najwa?niejsze wszystko ubezpieczeniowe na wypadek zdarze? losowych. Polecamy...