http://www.ccusa.com.pl

Dodano: 27 December 2007

CCUSA jest jedn? z pierwszych w Polsce firm umo?liwiaj?cych studentom wyjazdy do Stanów Zjednoczonych. Za?o?ona zosta?a w 1986 roku w Kalifornii w USA. Dzia?a ju? w ponad 60 krajach a od 10 lat CCUSA prowadzi dzia?alno?? równie? w Polsce i jest rekomendowana przez Polsko-Ameryka?sk? Komisj? Fulbrighta.
Celem CC USA jest stworzenie warunków do wspólnej pracy m?odzie?y z wielu krajów ?wiata na koloniach i obozach letnich z ameryka?skimi dzie?mi lub samodzielnej pracy w bran?y turystycznej w USA . Do chwili obecnej w programie udzia? wzi??o ponad 100 tys. m?odych ludzi.
Z pewno?ci? udzia? w naszym programie przyczyni si? do rozwoju zawodowego studentów. CCUSA umo?liwi zdobycie do?wiadczenia i praktyki w pracy z dzie?mi i m?odzie?? ameryka?sk?, podniesienie kwalifikacji (obozy organizuj? kursy przygotowawcze) oraz podwy?szenie poziomu j?zyka angielskiego.

http://www.ccusa.com.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. Zwrot podatku

Zwrot podatku Dodano: Mar 24, 2011

Na stronie znajdziesz informacje oraz formularze dotycz?ce zwrotu podatku z Holandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i innych krajów Europy i ?wiata, w których Polacy znajduj? prac?. Odzyskaj podatek za prac? zagranic? za pomoc? naszej strony. Przeka? wymagane dokumenty i czekaj na zwrot wygodnie siedz?c w fotelu. Dzi?ki do?wiadczeniu, które...

2. https://www.sasa-r.eu/

https://www.sasa-r.eu/ Dodano: Oct 24, 2019

Sasa Rekrutacja to zespół kreatywnych oraz doświadczonych osób, które dzięki swojemu uporowi i zaangażowaniu, podbijają nie tylko polski, ale i zachodni rynek pracy. Z pomocą zespołu wiele osób znalazło pracę w Niemczech. To dobór odpowiedniego personelu, dostosowanie profilu kandydata do stanowiska...

3. Praca w Anglii - Nauka w Anglii

Praca w Anglii - Nauka w Anglii Dodano: Mar 14, 2007

W naszej ofercie: praca oraz praktyki zawodowe w Anglii oraz w USA. Oferujemy najpopularniejsze programy dla m?odzie?y: Work and Travel USA, Work and Travel UK, Career Training USA, Work Experience UK, Study and Work UK.

4. Oferty pracy w Holandii na PracaNL

Oferty pracy w Holandii na PracaNL Dodano: Nov 28, 2008

Aktualne ofery pracy w Holandii, wszystkie oferty w jednym miejscu! Prezentacje biur posrednictwa pracy oraz biur rekrutacyjnych, mailing nowych ofert, Zasieg - cala Holandia!!