http://www.quinto.pl/ogolne/o_firmie.htm

Dodano: 26 March 2009

Nasz Zak?ad Produkcji Urz?dze? i Aparatury Przemys?owej zajmuje si? wytwarzaniem urz?dze? a tak?e aparatury przemys?owej, jak tak?e wykonawstwem konstrukcji stalowych typu lekkiego a tak?e ci??kiego na rzecz górnictwa g??binowego oraz odkrywkowego, energetyki, przemys?u chemicznego oraz stoczniowego. W szerokiej ofercie produkcyjnej mo?na znale?? niewielkie urz?dzenia przemys?owe, takie jak m.in. czujniki przep?ywu cieczy, filtry wodne a tak?e te wi?ksze. Wykonujemy zamówienia na rzecz przedsi?biorstw a tak?e dla osób prywatnych. Zach?camy do odwiedzenia naszej strony a tak?e do zapoznania si? wraz z ofert?.

http://www.quinto.pl/ogolne/o_firmie.htm

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Produkcja Przemys?

1. www.najder.net

www.najder.net Dodano: Apr 30, 2019

Chcesz zadbać o swój ogród na wiosnę, ale brakuje Ci właściwych produktów? Koniecznie zapoznaj się z ofertą firmy NAJDER. Przedsiębiorstwo oferuje takie produkty jak aeratory do trawy oraz różnego rodzaju grabie. Poza tym, polecamy substancje owadobójcze i pułapki na krety. Zatrudniamy wykwalifikowany...

2. Optimasz - cz??ci zamienne do maszyn szwalniczych

Optimasz - cz??ci zamienne do maszyn szwalniczych Dodano: Apr 5, 2016

Optimasz to przedsi?biorstwo oferuj?ce szerok? gam? maszyn i urz?dze? szwalniczych o ró?norodnym zastosowaniu. W ofercie mo?na znale?? zarówno maszyny domowe, przeznaczone do prywatnego szycia, jak i profesjonalne urz?dzenia przeznaczone do prac na wi?ksz? skal? na przyk?ad w fabrykach produkuj?cych odzie?. Firma Optimasz rozpocz??a swoj?...

3. Logos Media

Logos Media Dodano: Jul 3, 2020

Sklep e-logosmedia powsta? w 2012 roku i jest profesjonalnym dostawc? rozwi?za? dla bran?y reklamowej oraz przemys?owej. Najwa?niejsz? warto?ci? dla Logos Media jest zadowolenie klientów, dlatego sklep skupia si? tym, aby dostarcza? jak najlepszej jako?ci produkty i oferowa? pe?ne wsparcie w wyborze tych odpowiednich. Obecnie w ofercie znajduje...

4. Siatka ogrodzeniowa

Siatka ogrodzeniowa Dodano: Sep 22, 2008

Producent siatki ogrodzeniowej. Wysok? jako?? oraz konkurencyjno?? naszych produktów uzyskujemy dzi?ki sta?ej wspó?pracy z placówkami naukowymi, gdzie s? opracowywane coraz to nowsze technologie produkcji.

5. Krakmat Monika Duniec - wycieraczki systemowe

Krakmat Monika Duniec - wycieraczki systemowe Dodano: Jan 8, 2015

Krakmat zajmuje si? g?ównie produkcj? wycieraczek systemowych. Firma istnieje od 2013 roku, lecz w?a?ciciele nabierali do?wiadczenia w tej bran?y od 2006 roku, kiedy ta technologia zawita?a do Polski. Zamówienia na produkty realizowane s? zarówno dla indywidualnych klientów jak i dla du?ych firm na terenie ca?ej Polski. Krakmat oferuje...