http://www.good-cv.co.uk

Dodano: 15 December 2008

Przygotujemy Twoje CV po angielsku (w zale?no?ci od potrzeby napiszemy od nowa lub przet?umaczymy CV z polskiego na angielski przy okazji dostosowuj?c je do brytyjskich standardów. Na ?yczenie umie?cimy je na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Istnieje mo?liwo?? dodania do takiej strony zdj??, referencji, listu motywacyjnego i innych materia?ów. Ponadto bezp?atnie udost?pniamy osobne konto email do rozsy?ania zg?osze? (do wyboru konta: adres@good-cv.co.uk, adres@best-cv.eu, adres@good-cv.eu oraz adres@good-cv.com)

http://www.good-cv.co.uk

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. Praca

Praca Dodano: Apr 9, 2010

Witryna o charakterze poradnika adresowana do Polaków poszukuj?cych zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Na stronie znajduj? si? dzia?y z poszczególnymi pa?stwami wspólnoty, gdzie mo?na zapozna? si? ze specyfikacj? rynku pracy danego kraju. Witryna zawiera szczegó?owe dane na temat zarobów oraz formalno?ci w krajach takich jak Norwegia,...

3. marcool - agencja zatrudnienia

marcool - agencja zatrudnienia Dodano: Jan 22, 2011

Marcool najd? prac? lub pracownika z nami. Marcool to najwi?ksza Baza CV w Starogardzie Gd.

W dobie obecnych czasów praca tymczasowa to najnowsze, najprostsze i najbardziej elastyczne rozwi?zanie dla Naszych Klientów.... Traktowanie ka?dego w sposób indywidualny to nasza specjalno??.
Naszym celem przed rozpocz?ciem...

4. Gmandk.com

Gmandk.com Dodano: Feb 12, 2014

Firma GM&K zapewnia kompleksow?, profesjonaln? obs?ug? dotycz?c? planowania wyjazdów do Wielkiej Brytanii i wszelkich formalno?ci z tym zwi?zanych. Specjali?ci firmy GM&K swoj? ofert? kieruj? zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, ca?o?ciowo zapewniaj? asyst?, doradztwo, wybieraj?c dopasowane rozwi?zania. Z GM&K mo?na ?atwiej...

5. Oferty pracy o?wi?cim - praca-oswiecim.pl

Oferty pracy o?wi?cim - praca-oswiecim.pl Dodano: Aug 5, 2014

Serwis www.praca-oswiecim.pl posiada stref? pracodawców oraz pracowników Pierwsza daje Pa?stwu mo?liwo?? publikacji oferty pracy. Dodawanie og?osze? jest bardzo proste i szybkie, gdy? zajmuje jedynie 4 minuty. Na naszej stronie znajduje si? dok?adny wykaz cen, który bierze pod uwag? ró?ne miasta. W zale?no?ci od potrzeb pracodawcy og?oszenie...