www.stany.pl - praca dla studentów USA

www.stany.pl - praca dla studentów USA Dodano: Sep 22, 2016

Jeste? m?odym, ciekawym ?wiata cz?owiekiem? Studiujesz, b?d? jeszcze si? uczysz? ?wietnie! Z nami mo?esz spe?ni? swoje marzenie! Stany.pl to miejsce, które pomo?e Ci spe?ni? swoje marzenie o pracy za wielk? wod?. Stany, Kanada czy Australia? Z nami te miejsca le?? w zasi?gu Twojego wzroku. Mo?esz pojecha? do pracy, albo zwiedza?. Zapraszamy!

GAWO Au Pair - USA

GAWO Au Pair - USA Dodano: Feb 5, 2013

Firma GAWO ju? od 1999 roku zajmuje sie rekrutacj? opiekunek do osób chorych.

?wiadczymy nasze us?ugi do:

- prywatnych rodzin w Anglii,
- domów opieki w Polsce,
- prywatnych rodzin na terenie ca?ej Polski,
- domów opieki w Anglii

Specjalizujemy si? równie? w organizowaniu...

dotJobs.pl - Praca za granic?.

dotJobs.pl - Praca za granic?. Dodano: Oct 31, 2009

Serwis po?wi?cony tematyce pracy za granic? oraz wyjazdom w celach nie tylko zarobkowych. Praca, Nauka i Emigracja, Wizy i formalno?ci. Ponadto darmowe kursy j?zykowe onLine i formularze niezb?dne do otrzymania wiz australijskich, ameryka?skich i kanadyjskich. Dla studentów miejsca w systemach wymiany studenckiej. Zapraszamy.
...

Why Not USA - Work and Travel - Szko?a w USA - Bilety lotnicze - Strona g?ówna

Why Not USA - Work and Travel - Szko?a w USA - Bilety lotnicze - Strona g?ówna Dodano: Mar 24, 2009

Firma Why Not USA oferuje program Work and Travel (praca wakacyjna dla studentów w USA), program Rok szkolny w USA (Szko?a w USA), bilety lotnicze do USA. Na swojej stronie prezentuje wspomnienia studentów z programy Work&Travel na Alasce w USA, wspomnienia licealistów z liceum w USA. Oferuje równie? program praktyk studenckich w USA (program...

CCUSA - studenckie wakacje i praca w USA

CCUSA - studenckie wakacje i praca w USA Dodano: Dec 27, 2007

CCUSA jest jedn? z pierwszych w Polsce firm umo?liwiaj?cych studentom wyjazdy do Stanów Zjednoczonych. Za?o?ona zosta?a w 1986 roku w Kalifornii w USA. Dzia?a ju? w ponad 60 krajach a od 10 lat CCUSA prowadzi dzia?alno?? równie? w Polsce i jest rekomendowana przez Polsko-Ameryka?sk? Komisj? Fulbrighta.
Celem CC USA jest stworzenie...