UrzadPracy.info - baza adresowa PUP

UrzadPracy.info - baza adresowa PUP Dodano: May 7, 2014

UrzadPracy.info to portal po?wi?cony osobom bezrobotnym i poszukuj?cym pracy. Internetowa baza adresowa powiatowych, wojewódzkich i miejskich urz?dów pracy u?atwi znalezienie wszystkich danych teleadresowych konkretnej jednostki PUP. Dodatkowo portal oferuje szereg artyku?ów tematycznych wzi?zanych z prac? i jej poszukiwaniem.

Stwórz CV w MyCV.pl

Stwórz CV w MyCV.pl Dodano: Nov 1, 2013

Interesuj?ce CV jest doskona?? metod? do
zdobycia ciekawej pracy. Na stronie internetowej mycv.pl, ciesz?cej si?
popularno?ci? osób maj?cych problem z napisaniem Curriculum vitae
znale?? mo?na bogaty wybór wzorów
?yciorysów, które b?d? pomocne dla nowego u?ytkownika.
Oprócz tego serwis zach?ca do poddania...

Wzór CV

Wzór CV Dodano: Apr 5, 2013

Mówi si?, ?e pierwszym etapem procesu rekrutacji jest zidentyfikowanie przez firm? potrzeby zatrudnienia pracownika o okre?lonych umiej?tno?ciach i kwalifikacjach. Firma formu?uje wtedy og?oszenie o prac?, publikuje je i oczekuje na dokumenty aplikacyjne kandydatów. Podstawowym dokumentem aplikacyjnym, kluczowym w procesie rekrutacji jest...

Jak napisa? cv

Jak napisa? cv Dodano: Dec 13, 2012

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, która pomo?e Ci szybko i ?atwo stworzy? takie CV, jakiego oczekuje od Ciebie potencjalny pracodawca. Dzi?ki nam uda Ci si? stworzy? dokument, który b?dzie profesjonalny, estetyczny, a przy tym wyrazi Twoj? osobowo??. Znajd? si? w nim wszystkie dane dotycz?ce Twojego do?wiadczenia oraz...

Rozmowa z pracodawc?

Rozmowa z pracodawc? Dodano: Jun 1, 2012

Szykujesz si? do rozmowy kwalifikacyjnej? Zanim wybierzesz si? na miejsce przeprowadzenia rozmowy z rekruterem, przeczytaj artyku?y serwisu www.rozmowa.kwalifikacyjna.pl, a dowiesz si? jak nale?y przygotowa? si? do sprawdzianu jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. Dzi?ki naszym wskazówkom dowiesz si? jak trzeba si? ubra? na rozmow? z rekruterem, a...

Gotowe CV

Gotowe CV Dodano: Mar 22, 2012

Prezentowana strona www zawiera pomocne podpowiedzi dotycz?ce zasad pisania dokumentów aplikacyjnych. Na stronie opublikowano pomocne porady jak napisa? list motywacyjny, czy CV, aby zosta? przyj?tym do pracy. Na stronie mo?na odnale?? tak?e gotowy wzór listu motywacyjnego i ?yciorysu skierowany do kandydatów na stanowiska z rozmaitych bran?....

Poprawne wzowy cv do pracy

Poprawne wzowy cv do pracy Dodano: Mar 22, 2012

Mam tak samo jak Ty, miastopracy a w nim...
Tak by ?piewa? Niemen gdyby ?y? i zobaczy? nasz? stron? o pracy, w której prezentujemy jak pisa? dokumenty do pracy w poprawnej formie. Nie emitujmy natomiast tzw gotowców, poniewa? aby by? dobrze przygotowanym do pracy i rozmowy kwalifikacyjnej, nale?y rozrusza? nieco umys? i samemu napisa? cv...

Porady zawodowe

Porady zawodowe Dodano: Dec 23, 2011

Wypada mie? poj?cie o tym, ?e znaczn? cz??? sukcesu w aplikowaniu o now? prac? maj? nasze pisma aplikacyjne. Przemy?lana i doszlifowana aplikacja mo?e okaza? si? strza?em w dziesi?tk?, bowiem najwa?niejszy etap aplikowania - dobór osób na podstawie podania o prac? - ma na celu wybranie aplikantów do dalszego szczebla w porz?dku rekrutowania....

Porady rekrutacyjne

Porady rekrutacyjne Dodano: Nov 20, 2011

Pisma aplikacyjne to niezwykle wa?na cz??? ca?ego procesu rekrutacyjnego. Je?li zale?y ci na tym, aby otrzyma? wymarzon? posad?, to wiesz, ?e powiniene? po?wi?ci? naprawd? du?? uwag? swoim pismom rekrutacyjnym - CV i listowi motywacyjnemu. To w?a?nie za spraw? niestarannie napisanego podania o prac? wiele osób traci swoje szanse na now? prac?...

Kreator CV

Kreator CV Dodano: Nov 2, 2011

Serwis CVKreator.eu jest to strona dla wszystkich tych, którzy maj? problemy z napisaniem w?asnego CV. Dzi?ki narz?dziu takiemu jak kreator CV, nie b?dziesz mia? ju? ?adnych problemów z napisaniem profesjonalnego Curriculum Vitae. W czterech krokach kreatora stworzysz swój w?asny dokument, który b?dzie wyró?nia? si? spo?ród innych tego typu...