Profesjonalny Fotograf ?lubny Pawe? Kotas

Profesjonalny Fotograf ?lubny Pawe? Kotas Dodano: Oct 26, 2022

Szukasz wsparcia przy organizacji ?lubu? Nic dziwnego. To bardzo skomplikowane wydarzenie, które nawet w przypadku mniejszej skali b?dzie od nas wymaga?o odpowiednio du?o zaanga?owania. Cz?sto b?dziemy si? stresowali równie? wieloma drobnostkami, które rzutowa? b?d? na zadowolenie zaproszonych go?ci. Problemem jest chocia?by to, ?e zwykle...

Kuba Lewandowski - foto i video

Kuba Lewandowski - foto i video Dodano: Jul 22, 2022

Kuba Lewandowski - fotograf, twórca video ale tak?e uznany marketer, którego prace dla najwi?kszych ?wiatowych marek zosta?y docenione przez polskie i mi?dzynarodowe grono. W swoich pracach ??czy portretow? klasyk? z reporta?owym, ulicznym "grungem". Na codzie? dzia?a i tworzy w Warszawie.

IN2IT Studio | fotografia | film | wynajem

IN2IT Studio | fotografia | film | wynajem Dodano: Oct 5, 2020

Zdj?cia, aby jak najlepiej wygl?da?y musz? by? wykonane przy pomocy najwy?szej jako?ci sprz?tu, dlatego te? najlepszym rozwi?zaniem w takiej sytuacji jest skorzystanie z us?ug profesjonalnego fotografa w Poznaniu, który posiada najwy?szej jako?ci sprz?t i wykona znakomit? sesj? reklamow?, czy te? sesj? biznesow?.

Quality Studio - Video, Foto, Dron, VR 360

Quality Studio - Video, Foto, Dron, VR 360 Dodano: Dec 9, 2019

Ka?dy projekt wykonywany przez Quality Studio jest wyczerpuj?co omawiany z klientem, przygotowywana jest wycena i harmonogram prac, dopiero pó?niej rozpoczyna si? realizacja sesji czy filmu. Quality Studio oferuje sesje plenerowe, studyjne, sesje z budów i inwestycji, filmy okoliczno?ciowe, wywiady, relacje, a nawet filmy reklamowe i produkcyjne.

shotart.pl

shotart.pl Dodano: Nov 28, 2018

Jako firma z Warszawy, która zajmuje się wykonywaniem wysokiej jakości zdjęć produktowych serdecznie zapraszamy do zdecydowania się na naszą korzystną ofertę, z której możliwe będzie czerpanie bardzo dużego zadowolenia. Wśród naszych usług znajdziesz bowiem wykonywanie...

Blik - fotografia biznesowa

Blik - fotografia biznesowa Dodano: Dec 1, 2017

Specjalizujemy si? w fotografii
z przeznaczeniem biznesowym. W naszej ofercie znajduje si? przede wszystkim fotografia wizerunkowa, produktowa, reklamowa sesje architektury, wn?trz i do dokumentów. Zdj?cia realizujemy {na miejscu, u klienta lub w studio fotograficznym. Wykonywana przez nas fotografia produktowa na potrzeby druku i stron...

Fotograf ?lubny Kraków Grzegorz Nowak

Fotograf ?lubny Kraków Grzegorz Nowak Dodano: May 22, 2017

Fotografia jest moj? pasj?, któr? zajmuje si? od lat m?odo?ci. Lata pracy pozwalaj? mi zapewni? profesjonalne podej?cie do wykonania zadania. G?ównie zajmuj? si? obs?ug? fotograficzn? ?lubów, jednak zajmuje si? równie? przyj?ciami weselnymi, imprezami okoliczno?ciowymi, fotografi? produktów i projektami albumów. Zlecenia wykonuje szybko,...

Fotografia ?lubna czy wideofilmowanie - lublin-fotografiaslubna.pl

Fotografia ?lubna czy wideofilmowanie - lublin-fotografiaslubna.pl Dodano: Sep 22, 2016

Oferuj? fotografi? ?lubn? oraz obs?ug? wideo uroczysto?ci. Zdj?cia maj? form? artystyczn?, oddaj? emocje towarzysz?ce Parze M?odej oraz ich go?ciom. Podstawowy pakiet obejmuje reporta? z przygotowa?, b?ogos?awie?stwa, za?lubin i wesela a? do momentu oczepin. W innym dniu realizuj? ?lubn? sesj? plenerow?. Klienci otrzymuj? 100 odbitek...

Sklep Ajzo.pl

Sklep Ajzo.pl Dodano: Aug 16, 2016

Jedni wol? kwiaty, inni pejza?e, inni jeszcze co? innego. Ka?dy jednak, kto decyduje si? na umieszczenie w swoim domu, mieszkaniu, biurze, w konkretnym pomieszczeniu jakiej? fototapety, jakiego? obrazu, musi zdawa? sobie spraw? z tego, ?e jego wybór powinien odpowiada? jego wyobra?eniom, powinien mu pasowa?. W sklepie, Ajzo mo?na dokona? wyboru...

Projektowanie wn?trz - sofisea.pl

Projektowanie wn?trz - sofisea.pl Dodano: Aug 2, 2016

Moim g?ównym zaj?ciem jest projektowanie wn?trz. Swoj? prac? wykonuj? w oparciu o wiedz? i umiej?tno?ci praktyczne z zakresu architektury wn?trz, plastyki, fotografii, jak równie? techniki i technologii prac wyko?czeniowych. S?ucham swoich klientów, uwzgl?dniam ich potrzeby, oczekiwania, a tak?e proponuj? swoje autorskie kreatywne pomys?y....