http://staffline.pl

Dodano: 11 June 2018

Je?li jeste? na etapie szukania nowej b?d? zmiany aktualnej pracy zapraszamy do skorzystania z us?ug Agencji Pracy Tymczasowej Staffline Sp z.o.o.. G?ównym celem dzia?alno?ci jest szerokorozumiane doradztwo personalne oraz transgraniczne delegowanie pracowników, wpasowanych w bie??ce zapotrzebowanie oraz tendencje rynkowe. Zmierzamy do stworzenia równoprawnej p?aszczyzny wspó?pracy dla wszystkich podmiotów uczestnicz?cych w etapach rekrutacyjnych. Zach?camy do kontaktu telefonicznego oraz nawi?zania wspó?pracy z nasz? agencj? osobi?cie lub za pomoc? naszej strony internetowej.

http://staffline.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Oferty pracy

1. Oferty pracy w Norwegii

Oferty pracy w Norwegii Dodano: Nov 1, 2012

Dla wielu osób znalezienie legalnej pracy w Norwegii mo?e stanowi? pewien problem. Aby u?atwi? ludziom poszukiwanie pracy w tym kraju powsta? serwis norwegia.pracabc.pl, na którym mo?na znale?? wiele ofert zamieszczanych przez agencje po?rednictwa pracy w Norwegii. U?ytkownicy strony maj? równie? mo?liwo?? umieszczania w?asnych og?osze? w...

2. Praca-zabrze.info

Praca-zabrze.info Dodano: Dec 28, 2014

Wszystkim szukaj?cym zatrudnienia w ?l?skim mie?cie Zabrze polecamy serdecznie przegl?danie naszych ofert pracy. S? one zawsze aktualne, w ko?cu te nieaktualne po pewnym czasie zostan? usuni?te. Strona powinna zainteresowa? szukaj?cych pracy, ale równie dobrze pracodawców - przecie? mo?na zamie?ci? u nas ofert? zatrudnienia. Odzew b?dzie bardzo...

3. dotJobs.pl - Praca za granic?.

dotJobs.pl - Praca za granic?. Dodano: Oct 31, 2009

Serwis po?wi?cony tematyce pracy za granic? oraz wyjazdom w celach nie tylko zarobkowych. Praca, Nauka i Emigracja, Wizy i formalno?ci. Ponadto darmowe kursy j?zykowe onLine i formularze niezb?dne do otrzymania wiz australijskich, ameryka?skich i kanadyjskich. Dla studentów miejsca w systemach wymiany studenckiej. Zapraszamy.
...

4. DajOferte.pl :: Witamy w portalu DajOferte.pl

DajOferte.pl :: Witamy w portalu DajOferte.pl Dodano: Aug 10, 2008

Bezp?atny portal og?oszeniowy adresowany do firm, freelancerów, osób prywatnych - wszystkich poszukuj?cych zlece?, dostawców lub wykonawców. Darmowa publikacja ofert w formie aukcji, brak pustych i sztucznych licytacji, system ocen - komentarzy, wiele ró?norodnych kategorii tematycznych (od budownictwa, obs?ugi firm po opiek? i prace...

5. Praca w polskich miastach

Praca w polskich miastach Dodano: Jan 18, 2010

Serwis przydatny osobom zmieniaj?cym miejsce zamieszkania lub podejmuj?cych wa?ne decyzje ?yciowe o wybraniu swojego zawodu. Serwis opisuje rynek pracy w najwi?kszych polskich miejscowo?ciach. Zamieszcza wa?ne informacje jak np. stopa bezrobocia, poziom wynagrodze?, czy listy najbardziej po??danych zawodów. Nie brakuje te? listy zawodów, w...