http://talentbridge.pl

Dodano: 1 April 2014

Talent Bridge zajmuje si? dostarczaniem innowacyjnych i przyjaznych w obs?udze narz?dzi na potrzeby HR. G?ównymi zaletami naszego systemu rekrutacji s? : intuicyjno??, dok?adno?? i trafno??. Dzi?ki automatyzacji proces rekrutacyjny przebiega szybciej i z uwzgl?dnieniem ró?norodnych kryteriów, daj?c pewno?? w?a?ciwego wyboru pracownika.

http://talentbridge.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

1. Astrolog Robert Marzewski - horoskopy profesjonalne

Astrolog Robert Marzewski - horoskopy profesjonalne Dodano: Dec 17, 2007

Astrologi? zajmuj? si? od 1993 roku, a w?asn? praktyk? prowadz? od 1998.
Oferuj? analizy charakterologiczne w oparciu o horoskopy urodzeniowe, porównawcze, w tak?e prognozy i doradztwo personalne.
Bior? równie? udzia? w imprezach integracyjnych.

2. Talent Bridge - rekrutacja pracowników

Talent Bridge - rekrutacja pracowników Dodano: Apr 1, 2014

Talent Bridge zajmuje si? dostarczaniem innowacyjnych i przyjaznych w obs?udze narz?dzi na potrzeby HR. G?ównymi zaletami naszego systemu rekrutacji s? : intuicyjno??, dok?adno?? i trafno??. Dzi?ki automatyzacji proces rekrutacyjny przebiega szybciej i z uwzgl?dnieniem ró?norodnych kryteriów, daj?c pewno?? w?a?ciwego wyboru pracownika.

3. Kompetencje psychospo?eczne - deepgreen.com.pl/

Kompetencje psychospo?eczne - deepgreen.com.pl/ Dodano: May 4, 2014

Doradztwo zawodowe Deep Green, to projekt stworzony z my?l? o doradcach zawodowych, którzy chc? zwi?kszy? jako?? i atrakcyjno?? swoich us?ug. Oprócz tego, jest to us?uga skierowana do klientów indywidualnych, którzy chc? pozna? swoje predyspozycje zawodowe, czyli dowiedzie? si? jaki zawód albo jaki kierunek kszta?cenia pasuje do nich...

4. Przyk?ad cv

Przyk?ad cv Dodano: Mar 4, 2008

Przyk?ad cv i wzór listu motywacyjnego na wiele ró?nych stanowisk. Listy i cv s? dostosowane do przyk?adowych og?osze? rekrutacyjnych dla danego stanowiska. Oferujemy równie? cv i listy motywacyjne na zamówienie oraz t?umaczenie dokumentów aplikacyjnych.

5. Assessment Center

Assessment Center Dodano: Feb 15, 2013

Je?li poszukujesz profesjonalistów, którzy s? najlepsi w badaniu kompetencji pracowniczych, koniecznie zajrzyj na nasz? stron?. Nasi specjali?ci wiedz? wszystko o najskuteczniejszych metodach oceny kompetencji. Nasz? specjalno?ci? jest przeprowadzanie badania metod? Assessment Center oraz ocena kompetencji i otrzymywanie informacji zwrotnej...