http://rebeca.pl

Dodano: 13 January 2014

Osoby, które chc? zadba? o swój wygl?d i komfortowe samopoczucie zapraszamy do salonu kosmetycznego Rebeca w Bia?ymstoku. Na rynku kosmetycznym dzia?amy ca?y czas od wielu lat, zyskuj?c coraz wi?ksz? sympati? klientów. Mo?emy poszczyci? si? stabiln? pozycj?, elastyczn? ofert? zabiegów kosmetycznych, a tak?e tym, ?e mamy konkurencyjne ceny. W naszym salonie pracuj? osoby z du?ym do?wiadczeniem i fachem w r?ku. Z przyjemno?ci? zajm? si? makija?em, piel?gnacj? r?k, stóp i twarzy, a tak?e depilacj? i innymi zabiegami. Rebeca to miejsce przyci?gaj?ce jako?ci? us?ug kosmetycznych, elegancj? i komfortem. Wi?cej informacji na stronie www.

http://rebeca.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Zdrowie Uroda

1. Masa? rehabilitacyjny Bia?ystok

Masa? rehabilitacyjny Bia?ystok Dodano: Feb 3, 2013

Masa? to jedno z podstawowych narz?dzi s?u??cych do redukcji napi?cia mi??niowego, stresów oraz bólów ró?nego rodzaju. Je?li chcesz si? pozby? tych problemów ze zdrowiem, postaw na fachow? pomoc ?wiadczon? przez do?wiadczonego, dyplomowanego masa?yst? z d?ugim sta?em pracy. Szeroki wybór masa?y oraz ich pakietów oraz atrakcyjne promocje dla...

2. Akupunktura my?lenice - medycyna-wschodu.pl

Akupunktura my?lenice - medycyna-wschodu.pl Dodano: Dec 28, 2014

Tradycyjne motody leczenia z Dalekiego Wschodu pomog? ka?dej osobie, a zw?aszcza chorym na schorzenia psychosomatyczne, dermatologiczne, neurologiczne, dolegliwo?ci uk?adu pokarmowego, krwiono?nego oraz narz?du ruchu. W wykonaniu Akumed, medycyna naturalna, refleksologia, masa? gor?cymi kamieniami, akupunktura, akupresura i inne zabiegi,...

3. Starsi Rodzice - choroby starszych ludzi

Starsi Rodzice - choroby starszych ludzi Dodano: Feb 12, 2014

Na portalu znajdziemy informacje o domach opieki, hospicjach oraz informacjach na temat Uniwersytetu trzeciego wieku. Dzi?ki innym internaut? na portalu uzyskasz pomoc w wielu dziedzinach. Pomagamy starszym rodzicom pozbiera? si? w trudnych dla nich chwilach.

4. Jeden procent podatku, 1% podatku - kta.szczecin.pl

Jeden procent podatku, 1% podatku - kta.szczecin.pl Dodano: Jul 24, 2009

Narzekamy na to, jak pa?stwo wydaje nasze pieni?dze. Twierdzimy cz?sto, ?e je marnotrawi. Wydajmy wi?c cz??? pieni?dzy z naszych podatków po swojemu. Sami mo?emy wybra? szlachetny cel, który zasilimy kwot? równ? 1 proc. naszego podatku.
Przekazuj?c jeden procent Swojego podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia przyczynisz si? do powstania...

5. Life-Star.pl - Sklep Ze Zdrowiem

Life-Star.pl - Sklep Ze Zdrowiem Dodano: Nov 10, 2008

Suplementy, od?ywki, fachowe doradztwo, sklep. Obchodzi ci? Twoje zdrowie - musisz tu zajrze?
NATURALNE PREPARATY ZDROWOTNE FIRMY STARLIFE

-Producent- STARLIFE Inc.USA

-Dystrybutor - Starlife PL

-Produkty posiadaj? certyfikat Good Manufacturing Practices - GMP (dobra praktyka produkcji)
...