http://www.swietlnie.pl/

Dodano: 8 April 2011

Tysi?ce zdj?? na p?ycie z jednej ceremonii? To nie mój styl pracy. Szukam dobrych uj??, tak, aby za par? lat zdj?cia ?lubne wci?? przypomina?y Ci atmosfer? tego wa?nego dnia. ?eby dzi?ki nim mo?na by?o wróci? wspomnieniami do tych u?miechów, zapachów, rado?ci i wzrusze?. by by?y wspania?? pami?tk? dzi?ki której mo?liwa b?dzie podró? w czasie. By sesje plenerowe by?y zapasem uczu?, które was ??cz?, a nie tylko katalogiem poz. By?cie po prostu mogli w tym reporta?u i zdj?ciach portretowych odnale?? siebie, dzi? i jutro. Je?li to jest to czego szukasz, zapraszam do dowiedzenia galerii, a tak?e zapozna? si? ze stron? o mnie. Zapraszam.

http://www.swietlnie.pl/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieWyróżnij ten wpis Napisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Kultura Sztuka > Fotografia

1. Zdjęcia ślubne trójmiasto

Zdjęcia ślubne trójmiasto Dodano: Sep 23, 2011

Zdj?cia ?lubne Mateusz Nadaj – fotograf ?lubny Gda?sk, Gdynia, Sopot. O?ywi? wspomnienia - wyj?tkowy dzie? pe?ne uczu? wydarzenie. Zapraszam do obejrzenia mojej galerii. Artystyczna fotografia ?lubna - obszar dzia?ania to g?ównie Warszawa, trójmiasto i woj. pomorskie. Zdj?cia ?lubne które wzruszaj? - sesje ?lubne, fotografia plenerowa....

2. Fotograf Zakopane - wydarzenia i Tatry

Fotograf Zakopane - wydarzenia i Tatry Dodano: Apr 8, 2010

Zajmuje si? fotografi? tatrza?skiej przyrody jak równie? reporta?em podczas imprez zwi?zanych z regionem Podhala. We wspó?pracy z zakopia?skimi agencjami promocji kultury i sztuki patronuje medialnie imprezom takim jak Tatrza?skie Wici i Wielka Majówka pod Guba?ówk?. Wykonuje równie? zdj?cia sportowe i portretowe. Ostatnio du?y udzia? w...

3. fotografie, galerie zdjec

fotografie, galerie zdjec Dodano: Oct 15, 2009

Strona jest fotograficzn? galeri? zdj??. Portal ma charakter otwarty i ka?dy kto robi dobre zdj?cia mo?e si? pokaza?. Zdj?cia s? weryfikowane przez redakcj? portalu. Fotografie podzielone s? wed?ug kategorii. Mo?na znale?? zdj?cia z tematyki ?lubnej, podró?e, krajobrazy, miejscowo?ci górskie, black & white i wiele innych. Zdj?cia wi?kszo?ci...

4. Fotografia Ślubna Warszawa

Fotografia Ślubna Warszawa Dodano: Dec 31, 2010

Niezale?nie czy wykonuj? dla Pa?stwa reporta? ?lubny, plener, sesj? narzecze?sk? czy zdj?cia portretowe – do ka?dego zlecenia podchodz? indywidualnie. Jestem równie? otwarty na wszelkie pomys?y i sugestie, staraj?c si? przy tym sprosta? wymogom fotograficznym. M?odo?? to kreatywno?? i brak szablonowej fotografii, do?wiadczenie to pewno??...

5. Fotografia Reklamowa

Fotografia Reklamowa Dodano: Oct 28, 2008

fotografia reklamowa, fotografia mody, fotografia produktu, fotografia katalogowa. Organizacja sesji zdjeciowych, dobór modeli i modelek. studio fotograficzne do wynaj?cia. sprz?t o?wietleniowy- elfo, profoto.