http://www.eurowork.pl

Dodano: 25 April 2007

Euro Work oferuje prac? w krajach Unii Europejskiej.Posiadamy certyfikaty zezwalaj?ce na prowadzenie przez nas dzia?alno?ci po?rednictwa pracy.Na naszej stronie znajdziecie Pa?stwo szczegó?owe informacje o zakwaterowaniu, wynagrodzeniu oraz o ofertach pracy. Cechuje Nas rzetelno??, oraz pe?en profesionalizm.Posiadamy tak?e w?asn? flot? przewozow?.

http://www.eurowork.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. Prawo pracy Norwegia

Prawo pracy Norwegia Dodano: Mar 22, 2012

Praca na emigracji wi??e si? z respektowaniem praw, które w danym kraju obowi?zuj?. Prawo pracy Norwegia uregulowane zosta?o przez ustaw? dotycz?c? bezpiecze?stwa i ?rodowiska pracy. Wiele z norweskich urz?dów posiada wersje angielskie prawa pracy, co jest udogodnieniem dla wszystkich pracowników z zewn?trz. Bardzo znacz?c? uwag? przyk?ada si?...

2. po?rednictwo pracy w Holandii

po?rednictwo pracy w Holandii Dodano: May 15, 2009

Firma z wieloletnim do?wiadczeniem,rekrutuj?ca do pracy w Holandii,posiadaj?ca ?wietn? renom? na rynku.Firma zajmuj?ca si? po?rednictwem pracy.Stawiaj?ca na pierwszym miejscu zadowolenie i satysfakcj? pracownika.Najcz??ciej obs?ugiwana bran?? to ogrodnictwo , przy czym poszukujemy równie? pracowników bran? produkcyjnych, budowlanych,...

3. https://www.sasa-r.eu/

https://www.sasa-r.eu/ Dodano: Oct 24, 2019

Sasa Rekrutacja to zespół kreatywnych oraz doświadczonych osób, które dzięki swojemu uporowi i zaangażowaniu, podbijają nie tylko polski, ale i zachodni rynek pracy. Z pomocą zespołu wiele osób znalazło pracę w Niemczech. To dobór odpowiedniego personelu, dostosowanie profilu kandydata do stanowiska...

4. Turystyka

Turystyka Dodano: Mar 7, 2012

Internetowe forum Norwegia - atrakcyjna praca dla Polaków w Norwegii. Na Forum Norwegia rozmaite dzia?y tematyczne: og?oszenia ró?ne, aktualno?ci, codzienne sprawy, norweski j?zyk, turystyka, hobby, kulinaria i rozrywka w norwegii. Podatki, sprawy urz?dowe, przedsi?biorca, pracownik w Norwegii. Norwegia praca i ?ycie - transport i motoryzacja,...

5. Praca w Anglii

Praca w Anglii Dodano: Jun 26, 2008

ITC Podatki jest cz?sci? Grupy ITC i powsta?o z my?l? o osobach pracuj?cych lub chc?cych podj?? prac? poza granicami Polski. Od czterech lat profesjonalnie zajmujemy si? zagadnieniami zwi?zanymi ze zwrotem podatków z zagranicy dla Polaków podejmuj?cych zatrudnienie w Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii, Niemczech, Holandii oraz USA. Posiadamy...