http://www.hossa.gda.pl

Dodano: 19 September 2009

Wspania?a lokalizacja w Gda?sku i Gdyni, wysoki komfort i wygoda, takie zalety maj? proponowane przez nas mieszkania. Oferowane przez nas mieszkania Gdynia oraz mieszkania Gda?sk a tak?e dzia?ki to projekty skrojone na miar? potrzeb nawet najbardziej wymagaj?cych Klientów. Dzia?amy w wielu dziedzinach zwi?zanych z nieruchomo?ciami. Tworzymy lepsze, a przede wszystkim wygodniejsze ?ycie wspó?czesnego cz?owieka. Zapewnimy Pa?stwu zakup wymarzonej nieruchomo?ci b?d? mieszkania, apartamentu czy dzia?ki w sposób bezpieczny, wygodny i bez ryzyka.

http://www.hossa.gda.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Nieruchomości

1. Warszawa domy

Warszawa domy Dodano: Feb 3, 2013

Dzielnica Ursynów, a tak?e dom w zabudowie bli?niaczej, który mamy okazj? zaprezentowa?, to interesuj?ce rozwi?zanie tak pod wzgl?dem wizualnym i lokalizacyjnym, jak równie? finansowym; za nieca?e cztery tysi?ce z?otych za metr kw. oferujemy zainteresowanym trójpoziomowy dom o ?redniej powierzchni dwustu m kw., umiejscowiony na dzia?ce o...

2. Nieruchomości Gdańsk

Nieruchomości Gdańsk Dodano: May 27, 2009

Pomorska Platforma Nieruchomo?ci (PPN) to najwi?ksza i ?ci?le ze sob? wspó?pracuj?ca grupa 15 trójmiejskich biur nieruchomo?ci zatrudniaj?ca blisko 80 specjalistów rynku nieruchomo?ci, z czego blisko 1/3 to licencjonowani po?rednicy. Pomorsk? Platform? Nieruchomo?ci tworz? w wi?kszo?ci biura o d?ugoletnim do?wiadczeniu, które pochwali? si? mog?...

3. Mieszkania Bydgoszcz

Mieszkania Bydgoszcz Dodano: Aug 29, 2009

Po?rednictwo Nieruchomo?ci w Bydgoszczy. Oddzia?y w Centrum oraz Fordonie. Oferty ze zdj?ciami oraz aktualne og?oszenia nieruchomo?ci mieszkaniowych i inwestycyjnych w Bydgoszczy. Oferujemy: biura, dzia?ki, domy, lokale handlowe i u?ytkowe, kamienice, mieszkania w cegle, nowym budownictwie, budownictwie wielorodzinnym, hale i magazyny. Oferujemy...

4. mieszkanie na poddaszu

mieszkanie na poddaszu Dodano: Oct 4, 2011

Chcesz naby? nieruchomo?ci a nie wiesz gdzie szuka?? Internet to najlepszy wybór. Jest to miejsce, w którym znajdziemy wr?cz miliony przeró?nych og?osze? dotycz?cych sprzeda?y czy wynajmu ró?nego rodzaju nieruchomosci. Nie musimy ju? traci? czasu na b??dzenie po biurach nieruchomo?ci, oferty biur mo?emy przegl?da? w internecie, zapraszamy tak?e...

5. Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych / Warszawa / Accrus

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych / Warszawa / Accrus Dodano: Mar 21, 2008

Nasza specjalizacja to ksi?gowo?? i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych. Z naszych us?ug korzystaj? zarówno zarz?dcy, administratorzy jak i zarz?dy wspólnot mieszkaniowych.
Obs?ugujemy nieruchomo?ci na terenie ca?ego kraju.