http://www.beeclean.pl

Dodano: 21 December 2013

Je?eli marzysz o idealnej czysto?ci w swoim mieszkaniu – zapraszamy do korzystania z us?ug firmy Bee Clean, która zawodowo zadba o Twoje najbli?sze otoczenie, by ?y?o Ci si? w nim jak najprzyjemniej. Bee Clean zajmuje si? codziennymi pracami porz?dkowymi, takimi jak odkurzanie, zamiatanie czy te? podlewanie kwiatów. Wykonuje te? prace niestereotypowe – pranie dywanów, mycie okien, froterowanie pod?ogi lub czyszczenie po remontach. Bee Clean to nie tylko oferta dla klientów indywidualnych, lecz równie? dla firm i instytucji publicznych: robienie porz?dków w biurach, halach, szko?ach czy szpitalach.

http://www.beeclean.pl

Średnia : 5.00 / 5 | Głosów : 1

KategorieWyróżnij ten wpis Napisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Usługi > Sprzątanie

1. Sprzątanie Kutno

Sprzątanie Kutno Dodano: Dec 18, 2012

Je?eli poszukujesz firmy z okolic Kutna, która precyzyjnie, a tak?e profesjonalnie posprz?ta obszar wokó? Twojej posesji, od?nie?y parking lub przytnie ?ywop?ot, to ?mia?o powiniene? zajrze? na stron? internetow? Sprz?tanie-kutno.pl. Na stronie tej mo?esz w dog??bny sposób zapozna? si? z obecn? propozycj? firmy, która oferuje obszerny wachlarz...

2. Sprzątanie pomieszczeń biurowych

Sprzątanie pomieszczeń biurowych Dodano: Oct 12, 2009

Alveu Clean jest m?od? , dynamicznie rozwijaj?c? si? firm?, która wychodzi naprzeciw rosn?cemu zapotrzebowaniu rynku na profesjonalne us?ugi sprz?tania. Alveu Clean to zespó?, który potrafi dostosowa? si? do indywidualnych wymaga? Klienta. Naszym zadaniem jest utrzymanie czysto?ci w Pa?stwa obiektach, firmach i na terenie budowy, posprz?tamy i...

3. Dezynsekcja Warszawa - Odkomarzanie

Dezynsekcja Warszawa - Odkomarzanie Dodano: Nov 30, 2013

Zanim dokonano transferu, SASF przeprowadza? opryski przeciw komarom, chrz?szczom japo?skim i mrówkom ognistym w ró?nych lokalizacjach na zlecenie armii, marynarki wojennej i innych agencji federalnych. Po przeniesieniu do bazy lotniczej Rickenbacker w Ohio oddzia? SASF przemianowano na Oddzia? Opryskowy 907 Skrzyd?a Taktycznego Lotnictwa...

4. Czyszczenie wykładzin

Czyszczenie wykładzin Dodano: Dec 16, 2010

Czyszczenie wyk?adzin to g?ówna dziedzina któr? zajmuje si? firma Perfekt. Stosujemy najlepszej jako?ci zachodni sprz?t czyszcz?cy Pa?stwa wyk?adziny. W po??czeniu z wysokiej klasy ?rodkami czyszcz?cymi stosowanymi przez nasz? Firm? maj? Pa?stwo gwarancj? 100% satysfakcji ze ?wiadczonych przez nas us?ug. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz?...

5. i-czysto, sprzątanie, pranie ,sprzątanie poremontowe

i-czysto, sprzątanie, pranie ,sprzątanie poremontowe Dodano: Jan 14, 2011

Ka?dy z nas wie co niesie za sob? chocia?by najmniejszy remont, przebudowa, przeprowadzka itd. Jeste?my zm?czeni, woko?o nas jest ci?g?y ba?agan który bardzo cz?sto spowalnia dalsz? prac?. Dlatego w takich sytuacjach s?u?ymy pomoc?. Postaramy si? ?eby ?ad i porz?dek zago?ci? na nowo w Pa?stwa miejscu zamieszkania b?d? miejscu pracy.
Nasz...