http://www.beeclean.pl

Dodano: 21 December 2013

Je?eli marzysz o idealnej czysto?ci w swoim mieszkaniu – zapraszamy do korzystania z us?ug firmy Bee Clean, która zawodowo zadba o Twoje najbli?sze otoczenie, by ?y?o Ci si? w nim jak najprzyjemniej. Bee Clean zajmuje si? codziennymi pracami porz?dkowymi, takimi jak odkurzanie, zamiatanie czy te? podlewanie kwiatów. Wykonuje te? prace niestereotypowe – pranie dywanów, mycie okien, froterowanie pod?ogi lub czyszczenie po remontach. Bee Clean to nie tylko oferta dla klientów indywidualnych, lecz równie? dla firm i instytucji publicznych: robienie porz?dków w biurach, halach, szko?ach czy szpitalach.

http://www.beeclean.pl

Średnia : 5.00 / 5 | Głosów : 1

KategorieWyróżnij ten wpis Napisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Usługi > Sprzątanie

1. Lucana Global -firma sprzątająca

Lucana Global -firma sprzątająca Dodano: Jan 5, 2012

Lucana Global to profesjonalne sprz?tanie domów, mieszka? i biur w Warszawie. Wyró?nia ich elastyczno??, wyczulenie na indywidualne potrzeby klienta. W swojej pracy korzystaj? z nowoczesnego sprz?tu, i nowej generacji ?rodków czyszcz?cych. Sprz?taj? tak?e przychodnie, osiedla i po imprezie. Cena uzale?niona jest od zakresu prac.

2. Agatbud - kontenery Lubin

Agatbud - kontenery Lubin Dodano: Oct 24, 2014

Prezentowana tu strona nale?y do firmy Agatbud i znajduje si? na niej oferta firmy w zakresie wywozu ró?nych odpadów. W zakres us?ug wchodzi mi?dzy innymi wywóz gruzu i odpadów zielonych. Firma oferuje tak?e wynajem kontenerów. Wynaj?cie kontenera jest przydatne np. wtedy kiedy robimy remont w mieszkaniu i mamy sporo odpadów. Tak? mi?dzy innymi...

3. Czyściochy.pl

Czyściochy.pl Dodano: Nov 2, 2014

Czy?ciochy.pl oferuj? profesjonalne us?ugi sprz?tania biur, domów, mieszka? oraz utrzymania porz?dku w spó?dzielniach mieszkaniowych. Polegamy jedynie na do?wiadczonych pracownikach, dlatego zapewniamy pe?en profesjonalizm, skuteczno??, pewno??, dotrzymanie umówionych terminów przy zachowaniu cen rynkowych.

4. Pranie tapicerki Wrocław

Pranie tapicerki Wrocław Dodano: Feb 16, 2011

W ofercie firmy Justica znajd? Pa?stwo us?ugi w zakresie prania i czyszczenia wyrobów tekstylnych na terenie Wroc?awia i okolic. ?wiadczone s? kompleksowe us?ugi w zakresie pranie dywanów, tapicerki i wyk?adzin metod? prania ekstrakcyjnego. Ekstraktor czyli urz?dzenie natryskowo-ss?ce zapewnia najlepsze usuni?cie oddzielonego wcze?niej od...

5. Ozonowanie, Dezynfekcja, Ogrzybianie

Ozonowanie, Dezynfekcja, Ogrzybianie Dodano: Dec 27, 2012

Usuwanie nieprzyjemnych zapachów

Ozon dzi?ki silnym w?a?ciwo?ciom utleniaj?cym ca?kowicie eliminuje przykre zapachy a nie tylko maskuje jak powszechnie stosowane od?wie?acze powietrza. Ozon sprawdza si? jako doskona?y neutralizator zapachów. Skutecznie radzi sobie z usuni?ciem tak trudnych zapachów jak np.:
- zapach...