międzynarodowe przedszkole thamesbritishchool

międzynarodowe przedszkole thamesbritishchool Dodano: Sep 14, 2018

Jeżeli chcesz żeby twoje dziecko uczyło się w międzynarodowym przedszkolu, w przyjaznej i miłej atmosferze wybierz http://thamesbritishschool.pl/ Oferujemy edukację w języku angielskim, uczymy dzieci tolerancji, wrażliwości oraz świadomości różnorodności kulturowej. Zapewniamy...

korepetycjegdynia.com.pl - korepetycje gdynia opinie

korepetycjegdynia.com.pl - korepetycje gdynia opinie Dodano: Mar 22, 2018

Pragniemy dawać Naszym uczniom najwyższy poziom edukacji poprzez indywidualne korepetycje z angielskiego w Trójmieście. Nasz serwis stanowi pośrednika pomiędzy najlepszymi nauczycielami na pomorzu oraz uczniami, którzy z różnych względów poszukują dobrego korepetytora. Być może w szkole mają niedostatek wiedzy albo nie radzą Sobie z...

Szkoła językowa - www.123way.pl

Szkoła językowa - www.123way.pl Dodano: Jun 7, 2017

Zapraszamy do Centrum Językowego z wieloletnim doświadczeniem 123way.pl Oferta naszej szkoły skierowana jest dla dzieci, dorosłych oraz firm, oferujemy naukę wielu języków obcych, między innymi angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego. W 123way.pl nauczamy metodą Direct, przełamujemy bariery w komunikowaniu się i w używaniu innego języka...

Angielski lekcje indywidualne Gliwice

Angielski lekcje indywidualne Gliwice Dodano: Jan 14, 2017

Linguastrefa jest jednym z liderów rynku t?umacze? i prowadzenia lekcji j?zykowych dla firm i dla osób prywatnych na terenie Aglomeracji ?l?skiej. Z jednej strony w ofercie znajduje si? prowadzenie kursów j?zykowych dla firm, ale s? tak?e i inne strony. W ofercie mamy bowiem do czynienia tak?e i z innymi sk?adnikami. Mowa chocia?by o audytach...

Szkoła Językowa - Xenon School

Szkoła Językowa - Xenon School Dodano: Nov 17, 2016

Szko?a Xenon School prowadzi indywidualne oraz grupowe nauczanie j?zyka angielskiego, dopasowane do indywidualnego stylu uczenia si? oferuj?c bogaty kurs dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych, sta?ych lektorów z ca??go ?wiata. Ponadto przygotowujemy do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i FCE. Oferta...

Nauka hiszpańskiego - yourchoice.edu.pl

Nauka hiszpańskiego - yourchoice.edu.pl Dodano: Sep 27, 2016

Jako nowoczesna szko?a j?zykowa dzia?amy na rynku od kilku lat i gwarantujemy naszym kursantom zdecydowanie nowatorskie podej?cie do nauki j?zyków obcych. Zapewniamy profesjonalne wsparcie oraz pomoc w nauce, gdy? zale?y nam na tym, aby ka?dy móg? nauczy? si? p?ynnie porozumiewa? w wybranym przez siebie j?zyku. Wi?cej na naszej stronie www.

Mobilelanguage.pl - Korepetycje angielski

Mobilelanguage.pl - Korepetycje angielski Dodano: Jul 12, 2016

Organizujemy kursy j?zykowe i korepetycje - z angielskiego, ale tak?e hiszpa?skiego, w?oskiego, niemieckiego czy francuskiego - w osiemnastu polskich miastach. Warto zatem zajrze? na stron? Szko?y J?zyków Obcych MOBILELANGUAGE, aby sprawdzi?, czy akurat Twoje miasto jest przez nas obs?ugiwane. Polecamy tak?e nauk? w naszej szkole, która znajduje...