http://www.jobs.pl

Dodano: 15 December 2008

Firma Jobs.pl SA powsta?a jako pierwszy w Polsce i Europie ?rodkowej Internetowy Serwis Pracy. Nasze g?ówne biuro znajduje si? w Warszawie, posiadamy tak?e biuro regionalne w Katowicach, specjalizuj?ce si? w poszukiwaniu kandydatów do pracy w krajach Unii Europejskiej. Ci?g?y, dynamiczny rozwój oraz wieloletnie do?wiadczenie w obszarze szeroko poj?tego zarz?dzania zasobami ludzkimi, pozwoli?o nam na gruntowane poznanie specyfiki tej bran?y, stopniowe poszerzanie zakresu us?ug i ?wiadczenie ich na najwy?szym poziomie. Nasze us?ugi kierowane s? do potencjalnych Pracodawców, którzy za naszym po?rednictwem zatrudniaj? w swoich strukturach najlepszych pracowników oraz do wszystkich osób, które poszukuj? pracy lub z ró?nych wzgl?dów chcia?yby zwi?za? si? z nowym pracodawc?. Zespó? Konsultantów Jobs.pl SA tworz? zdolni, kreatywni i przedsi?biorczy m?odzi ludzie, których wyró?nia profesjonalizm w dzia?aniu, szybko?? i efektywno?? oraz indywidualne podej?cie do Klienta. Korzystaj?c z naszego serwisu na tak? obs?ug? mo?esz liczy?.

http://www.jobs.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Oferty pracy

1. Praca w polskich miastach

Praca w polskich miastach Dodano: Jan 18, 2010

Serwis przydatny osobom zmieniaj?cym miejsce zamieszkania lub podejmuj?cych wa?ne decyzje ?yciowe o wybraniu swojego zawodu. Serwis opisuje rynek pracy w najwi?kszych polskich miejscowo?ciach. Zamieszcza wa?ne informacje jak np. stopa bezrobocia, poziom wynagrodze?, czy listy najbardziej po??danych zawodów. Nie brakuje te? listy zawodów, w...

2. Praca

Praca Dodano: Feb 28, 2008

Serwis Praca cityGAMBO umo?liwia wszystkim w ?atwy sposób znalezienie interesuj?cych i atrakcyjnych ofert pracy. Serwis przeznaczony dla pracowników szukaj?cych miejsca zatrudnienia zarówno w kraju jak i za granic?. Mo?liwo?? zamieszczania w?asnych ofert za darmo.

3. www.praca.fm

www.praca.fm Dodano: Apr 25, 2008

Strona po?wi?cona Pracy. Oferty pracy w Polsce jak i na ca?ym ?wiecie. Szukasz Pracy to Tu ja znajdziesz! ?wietne oferty, super pracodawcy. Praca w domu i nie tylko, oferty z ka?dego zak?tka ?wiata. Codziennie co? nowego.

4. Praca na produkcji za granic?

Praca na produkcji za granic? Dodano: Oct 23, 2012

Niniejsza witryna ma charakter portalu og?oszeniowego dedykowanego osobom, które poszukuj? pracy za granic? zwi?zanej z wszelkiego typu pracami produkcyjnymi, przy monta?u, magazynowaniu, na linii produkcyjnej itp. Strona zawiera g?ównie og?oszenia dodawane przez agencje po?rednictwa pracy za granic?. U?ytkownicy maj? równie? mo?liwo?? dodawania...

5. Bponetwork.pl - agencja rekrutacyjna

Bponetwork.pl - agencja rekrutacyjna Dodano: Nov 28, 2018

Masz du?e do?wiadczenie zawodowe i chcia?by? zmieni? prac?? Nie chcesz traci?
czasu na przegl?danie setek ofert i na wysy?anie do wszystkich swojego CV?
Wybierz nasz? agencj? rekrutacyjn?, opowiedz nam o swoim do?wiadczeniu i
poczekaj, a? znajdziemy dla Ciebie wymarzony etat. Jeste?my specjalistami od
zarz?dzania...