http://www.polskichlod.pl

Dodano: 26 May 2023

Polski Ch?ód to firma z Poznania, która oferuje us?ugi z zakresu klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania i ch?odnictwa. Posiadaj? w swojej ofercie pompy ciep?a gruntowe lub powietrzne, klimatyzacje typu split, multisplit oraz uk?ady VRF/VRV. Zajmuj? si? ca?o?ci?, to jest: projektem, monta?em oraz serwisem urz?dze? i instalacji ch?odniczych. Tworz? kompleksowe rozwi?zania dla klientów indywidualnych i sieci handlowych.

http://www.polskichlod.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia

1. Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne Dodano: Sep 30, 2009

Serwis, w którym omawiamy takie zagadnienia jak: koszty kredytu, wymagane dokumenty, zdolno?? kredytowa itp. Kredyt hipoteczny powszechnie uznawany jest za najbardziej bezpieczny kredyt dla samego kredytodawcy, czyli banku. Je?eli kredytobiorca nie sp?aci zobowi?zania z ró?nych powodów w ca?o?ci czy nawet tylko cz??ciowo traci prawo do swojej...

2. Nadruki reklamowe

Nadruki reklamowe Dodano: Feb 10, 2011

Ka?da forma reklamy korzysta z ró?nych metod nadruku hase? reklamowych a tak?e loa promowanej formy. Gad?et reklamowy, baner czy ulotka by przekaza?a w odpowiedni sposób tre?? reklamy musi zach?ci? klienta do zapoznania si? z ni?. Sposób nadruku, jego kolorystka i faktura cz?sto wp?ywaj? na zainteresowanie si? odbiorcy has?em reklamowym. Nasz...

3. US?UGI DLA FIRM

US?UGI DLA FIRM Dodano: Feb 25, 2010

Us?ugi dla firm to alternatywne rozwi?zanie dla firm chc?cych afirmowa? nowoczesny wizerunek w?asnej firmy w presti?owym i eleganckim biurze w ró?nych miastach Polski. Projekt skierowany jest do firm nowo powsta?ych, rozwijaj?cych si? oraz pr??nie funkcjonuj?cych na rynku, dla których stacjonarne Biuro jest zb?dne w procesie zarz?dzania i...

4. WAGI ELEKTRONICZNE

WAGI ELEKTRONICZNE Dodano: Mar 9, 2010

WAGI - HURTOWNIA - Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?: wagi elektroniczne, wagi, waga elektroniczna, wagi sklepowe, wagi magazynowe, wagi najazdowe, wagi paletowe, wagi platformowe, wagi pocztowe, wagi pomostowe, wagi precyzyjne, wagi przemys?owe, wagi weterynaryjne, wagi laboratoryjne, wagi analityczne, wagi techniczne, wagi...

5. itfind.pl - oferty pracy w IT

itfind.pl - oferty pracy w IT Dodano: Mar 24, 2016

ITfind jest portalem z ofertami pracy i sta?u w bran?y IT. Specjali?ci poszukuj?cy odpowiedniego stanowiska mog? skorzysta? z mo?liwo?ci rejestracji swojego profilu w celu reklamy swojej osoby. Po za?o?eniu konta wystarczy uzupe?ni? wirtualne CV i napisa? kilka zda? o sobie. W ten sposób profil stanie si? publiczny i firmy szukaj?ce pracowników...