http://tax4all.pl/

Dodano: 25 May 2023

Profesjonalna księgowość polecana przez Tax4All ukierunkowana jest do właścicieli firm, spółek, ale także klientów indywidualnych. Dysponujemy najlepszymi specjalistami, którzy proponują natychmiastowe sporządzanie deklaracji podatkowych lub regularne generowanie raportów finansowych. Rozliczymy Państwa z urzędem skarbowym, ale także Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

http://tax4all.pl/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Doradztwo

1. Umowy o prac?

Umowy o prac? Dodano: Jun 1, 2012

Wszystkiego, czego musisz dopilnowa? zatrudniaj?c pracownika, dowiesz si? na naszym portalu, w ca?o?ci po?wi?conym tematyce prawa pracy, kadr i p?ac. Na naszym blogu publikujemy wiele ciekawych, tematycznych artyku?ów, z których ka?dy w za?o?eniu ma by? praktyczn? porad?, dotycz?c? przepisów prawa pracy. Nie wiesz, jak wyliczy? ekwiwalent za...

2. Opiniowanie projektów BHP

Opiniowanie projektów BHP Dodano: Dec 13, 2010

Witam na mojej stronie...

Szanowni Pa?stwo, je?li szukacie rzeczoznawcy, który skorygowa?by i zopiniowa? Wasz projekt pod k?tem Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy, to adres pod który trafili?cie jest jak najbardziej w?a?ciwy. Zapraszam do wspó?pracy wszelkie biura projektowe jak i projektantów indywidualnych.
Zakres moich...

3. Ubieramy Wn?trza - home staging

Ubieramy Wn?trza - home staging Dodano: Dec 13, 2013

Nasza firma zajmuje si? przygotowaniem domu do wynajmu. Jest to wymagaj?ce zadanie, tote? najlepiej zostawi? je zawodowcom. Przeprowadzana jest stylizacja mieszkania aby nieruchomo?? sprawia?a jak najlepsze wra?enie na potencjalnych lokatorach. Dzi?ki dzia?aniom naszej firmy koszt wynajmu zdecydowanie wzro?nie, a co za tym idzie, pieni?dze...

4. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych CSP

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych CSP Dodano: Apr 19, 2011

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Celichowski - Szyndler i Partnerzy to renomowana kancelaria, zajmuj?ca si? ró?nymi dziedzinami prawa. ?wiadczymy us?ugi zarówno dla firm jak i dla osób fizycznych krajowych i zagranicznych. Specjalizujemy si? w prawie handlowym, cywilnym, pracy i administracyjnym. Nasza oferta zawiera tak?e analizy i...

5. Audyty energetyczne Wroc?aw dla wielu budynków

Audyty energetyczne Wroc?aw dla wielu budynków Dodano: Feb 15, 2013

Posiadaj?ca wieloletnie do?wiadczenie oraz niema?e grono klientów firma B2 - Biuro In?ynierskie specjalizuje si? w ?wiadectwach energetycznych dla wroc?awskich budynków. Na naszej stronie internetowej mo?na dowiedzie? si? o ka?dym rodzaju us?ug, jakie ?wiadczy przedsi?biorstwo. Poza ?wiadectwami energetycznymi jest to wykonywanie przegl?dów...