http://zarzadzanie-jakoscia.pl/

Dodano: 20 January 2023

IFS FOOD to rodzaj wdro?enia, który kierowany jest do producentów ?ywno?ci. Ich g?ównym celem jest zapewnienie bezpiecze?stwa w procesie produkcji, pakowania, przechowywania produktów oraz ich dystrybucji. IFS Food pomaga osobom detalicznym w dope?nieniu obowi?zku wed?ug prawa i chroni konsumentów.

http://zarzadzanie-jakoscia.pl/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Edukacja Nauka

1. Gimnazjum w Radzi?owie - Radzi?ów ON LINE

Gimnazjum w Radzi?owie - Radzi?ów ON LINE Dodano: May 7, 2009

Portal Gimnazjum w Radzi?owie. Informacje o uczniach, nauczycielach, absolwentach gimnazjum oraz okolicy gminy Radzi?ów. Materia?y, porady, konspekty zaj?? i publikacje nauczycieli. Awans zawodowy. Interaktywne testy z ró?nych dziedzin. Testy dotycz?ce ruchu drogowego. Prawie 100 dzia?ów tematycznych dla uczniów i nauczycieli. Podkategorie:...

2. Multimedialna pracownia j?zykowa

Multimedialna pracownia j?zykowa Dodano: Oct 31, 2008

F.H. SZKOLARBIS oferuje szkolne pomoce dydaktyczne, meble szkolne, sprz?t sportowy, sprz?t nag?a?niaj?cy oraz wiele innych rzeczy przydatnych w codziennej pracy szko?y. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?. Multimedialna pracownia j?zykowa. Szkolne pomoce: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, j?zyk polski, matematyka

3. Pawe? Porombka - Portfolio

Pawe? Porombka - Portfolio Dodano: Jun 8, 2009

Portfolio Paw?a Porombki. Prezentuje umiej?tno?ci autora, zawiera dotychczas zrealizowane projekty zarówno graficzne, jak i programistyczne. Pawe? to programista znaj?cy biegle C\C++ oraz C#. Aktualnie studiuje na czwartym roku na Politechnice Wroc?awskiej, na wydziale Elektroniki, kierunku Elektronika i Telekomunikacja (EiT), na specjalno?ci...

4. Szkolenia EFS

Szkolenia EFS Dodano: Oct 14, 2014

Szkolenia EFS to cykl szkole? w pe?ni finansowanych przez UE. S? to szkolenia szczególnie polecane osobom biernym zawodowo, pragn?cym zwi?kszy? swoje umiej?tno?ci i wykwalifikowa? si? w danej bran?y. Szkolenia unijne s? doskona?? propozycj?, poniewa? nie ponosimy ?adnych kosztów uczestnictwa w tego typu szkoleniach.

5. szkolasloneczna.edu.pl

szkolasloneczna.edu.pl Dodano: Mar 3, 2019

Zdrowie i równowaga Twojego dziecka są najważniejsze, dlatego zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacji Słonecznej Szkoły Podstawowej w Kobyłce. W naszej placówce dbamy nie tylko o jego wiedzę, realizując rozszerzony program MEN, ale również o harmonijny rozwój umysłu, ciała i...