http://kobietyonline.com.pl/

Dodano: 17 October 2022

Im bardziej jaka? internautka interesuje si? tym, jak na co dzie? si? zachowywa?, aby utrzyma? zdrowie, tym bardziej usatysfakcjonowana b?dzie z tego, i? trafi?a na portal Kobiety Online, poniewa? to w?a?nie tutaj mo?e odnale?? sporo interesuj?cych wpisów z tego zakresu. Dlatego witryna ma sporo odwiedzin.

http://kobietyonline.com.pl/

Tagi

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Zdrowie Uroda

1. PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA PAWE? SZEPAROWICZ artroskopia barku warszawa

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA PAWE? SZEPAROWICZ artroskopia barku warszawa Dodano: Nov 30, 2013

Pawe? Szeparowicz prowadz?c w Siedlcach i Bia?ymstoku Prywatne Gabinety Ortopedyczne dzia?a na rzecz swoich pacjentów z najwy?szym zaanga?owaniem oraz indywidualnym podej?ciem. Nale?y on równie? do Europejskiego Towarzystwa Artroskopii i Urazów Sportowych i bierze udzia? w licznych mi?dzynarodowych szkoleniach, dzi?ki czemu ca?y czas poszerza...

2. zmienswojusmiech.pl

zmienswojusmiech.pl Dodano: Mar 3, 2019

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z ofertą Kliniki Dentystycznej Milcarz. Jesteśmy profesjonalną, perfekcyjnie wyposażoną placówką, która znajduje się w Łukowie w województwie lubelskim. W naszej klinice skorzystać Państwo mogą z wiedzy oraz doświadczenia...

3. Rwa kulszowa leczenie kr?gos?upa

Rwa kulszowa leczenie kr?gos?upa Dodano: Jun 9, 2010

Nasze Centrum Rehabilitacji centrumreh.pl skutecznie Leczy ból rwy kulszowej, który jest odczuwalny poni?ej odcinka l?d?wiowego. Rwa kulszowa jest najcz??ciej nast?pstwem przepukliny dysków lub zmian zwyrodnieniowych kr?gos?upa, powoduj?c jego zapalenie. Aby skutecznie wyleczy? rw? kulszow? nale?y zdiagnozowa? przyczyn?, która bezpo?redni? j?...

4. Zaparcia

Zaparcia Dodano: Dec 7, 2012

Candida to choroba wynikaj?ca z zaka?enia oraz dzia?ania grzyba candida; toksyn wytwarzanych dzi?ki candidzie
i nast?pstw tego dzia?ania na cia?o ludzkie. Dotycz? one nie tylko skóry, niemniej jednak równie? uk?adu nerwowego i immunologicznego. Ten wp?yw wida? w funkcjonowaniu psychiki i ca?ego
organizmu.
Candida jako...

5. Zak?ad Optyczny Anna Tomanek

Zak?ad Optyczny Anna Tomanek Dodano: Dec 19, 2008

Zak?ad Optyczny Anna Tomanek znajduje si? w budynku Przychodni Okulap, na ulicy Franciszka?skiej 8. W siedzibie Zak?adu Optycznego znajduje si? nowocze?nie wyposa?ony gabinet lekarza okulisty, w którym mog? Pa?stwo profesjonalnie zbada? wzrok. Ponadto zak?ad oferuje 20% RABAT na wszystkie oprawy okularowe, oraz promocj? na par? soczewek CR z...