http://szkoly-medyczne.eu/

Dodano: 23 June 2022

Gda?skie szko?y policealne adresowane do doros?ych zainteresowanych zawodami medycznymi lub administracyjnymi. Nauka trwa od roku do 2.5 roku w zale?no?ci od kierunku i obejmuje 4 do 6 tygodni praktyki zawodowej pod okiem specjalistów z danej dziedziny. Osoby ch?tne do wzi?cia udzia?u w rekrutacji powinny wype?ni? formularze zg?oszeniowe na stronie. Przy naborze komisje rekrutacyjne kieruj? si? wynikami na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej. Wymagane jest tak?e za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? do pracy w danej dziedzinie.

http://szkoly-medyczne.eu/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Edukacja Nauka

1. www.apaviation.pl

www.apaviation.pl Dodano: Aug 19, 2019

Profesjonalne szkolenia śmigłowcowe w szerokim zakresie - zarówno turystyczne, jak i zawodowe, oferuje ośrodek szkolenia lotniczego AP-Aviation Alojzy Bylok z Bielska-Białej. Pomijając szkoleniami zapewniamy doradztwo w zakresie wyboru śmigłowca i wiatrakowców, sposobu i formy ich zakupu, rejestracji, serwisu i...

2. ?UM akademia medyczna katowice

?UM akademia medyczna katowice Dodano: Jul 4, 2017

?l?ski Uniwersytet Medyczny zach?ca Pa?stwa do zapoznania si? ze swoj? bogat? ofert?. Nasza placówka mie?ci si? w Katowicach. Kszta?cimy lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, bio-technologów, jak równie? specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, piel?gniarstwa, po?o?nictwa,...

3. M?dre Dziecko

M?dre Dziecko Dodano: Oct 4, 2014

Czas od urodzenia do trzeciego roku ?ycia dziecka to okres, w którym jego mózg rozwija si? najszybciej. Jako odpowiedzialny rodzic mo?esz zadba? o prawid?owy i harmonijny proces kszta?towania si? jego mo?liwo?ci psychicznych i fizycznych. Jest to proces, który mo?esz wspiera? poprzez odpowiednie formy zabawy i interakcji ze swoim dzieckiem....

4. studia ratownik medyczny Wyższa Szkoła Rehabilitacji

studia ratownik medyczny Wyższa Szkoła Rehabilitacji Dodano: Nov 28, 2018

Zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Rehabilitacji www.wsr.edu.pl - jesteśmy wyższą uczelnią specjalistyczną, nauczamy szeroko pojętej rehabilitacji, ratownictwa medycznego oraz dietetyki. Posiadamy wybitną kadrę lekarzy i specjalistów, którzy kontynuują tradycję słynnej...

5. Pisanie prac, prace licencjackie, prace magisterskie

Pisanie prac, prace licencjackie, prace magisterskie Dodano: Jul 24, 2009

Oferujemy profesjonalne i szybkie pisanie prac naukowych: magisterskich, licencjackich (w kategorii wzorów) oraz ró?nego typu opracowa?, sprawozda? dla przedsi?biorstw i instytucji, takich jak: raporty, biznes plany i sprawozdania oraz us?ugi edytorskie w zakresie poprawiania i przepisywania tekstów.
...