http://walososno.pl/

Dodano: 13 May 2022

Gdy poszukujesz notariusza, który rzetelnie i etycznie zajmie si? zleconymi przez Ciebie czynno?ciami, skontaktuj si? z notariuszami ?ukaszem Walo i Micha?em Sosno. Korzystaj?c z us?ug renomowanego notariusza, Kraków, masz pewno??, ?e Twoje interesy zostan? nale?ycie zabezpieczone. Gwarantuje to dobry notariusz, Kraków.

http://walososno.pl/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusze

1. IWONA GOMU?KIEWICZ-KRZYWULICZ przeniesienie w?asno?ci wroc?aw

IWONA GOMU?KIEWICZ-KRZYWULICZ przeniesienie w?asno?ci wroc?aw Dodano: Sep 14, 2013

Na obszarze województwa dolno?l?skiego funkcjonuje kancelaria notarialna. ?ci?le z tre?ci? ustawy „Prawo o notariacie” notariusz jest osob? zaufania publicznego upowa?nion? do wykonywania czynno?ci notarialnych. Specjalizuje si? mi?dzy innymi w obs?udze prawnej w zakresie sporz?dzania aktów notarialnych. Ponadto wszelkie us?ugi...

2. notariusz-lewinska.pl

notariusz-lewinska.pl Dodano: Oct 12, 2020

Szukasz notariusza w Szczecinie? Zapraszamy do kontaktu z notariusz Teresą Lewińską, która świadczy swoje usługi w Szczecinie w ramach Kancelarii Notarialnej. Zakres realizowanych przeze mnie czynności obejmuje m.in. sporządzanie aktów notarialnych i poświadczeń, protestów, weksli i czeków; wypisów,...

3. Notariusz Bydgoszcz

Notariusz Bydgoszcz Dodano: Apr 21, 2010

Kancelaria Zbigniew Wocka w Bydgoszczy oferuje us?ugi notarialne w obszarze przygotowywania wyci?gów oraz wypisów, sporz?dzanie na ?yczenie interesanta stron projektów aktów, o?wiadcze? oraz ró?nych innych za?wiadcze?, przygotowanie po?wiadcze? oraz przygotowanie aktów notarialnych. Usytuowanie kancelarii w ?rodku miasta i umo?liwienie...

4. ?UKASZ CHWIA?KOWSKI Toru? notariusz

?UKASZ CHWIA?KOWSKI Toru? notariusz Dodano: May 12, 2015

Prezentujemy Kancelari? Notarialn? ?ukasz Chwia?kowski z siedzib? w Toruniu. Nasza Kancelaria dope?nia nast?puj?cych czynno?ci: sporz?dza akty notarialne, sporz?dza akty po?wiadczenia dziedziczenia, sporz?dza po?wiadczenia, dor?cza o?wiadczenia, spisuje protoko?y, sporz?dza protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieni?dze...

5. www.notariuszmazon.pl notariusz

www.notariuszmazon.pl notariusz Dodano: Jun 14, 2018

W Siewierzu w województwie ?l?skim znajduje si? siedziba Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Mazonia. Firma dzia?a w bran?y od 1992 roku ?wiadcz?c szeroki zakres us?ug zgodnych z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Klientom indywidualnym jak i firmom proponuje sporz?dzanie aktów notarialnych i aktów po?wiadczenia dziedziczenia, sporz?dzanie...