http://biznespolski.com/

Dodano: 4 May 2022

Nie wiesz, jak stworzy? klimat dzi?ki o?wietleniu? Nie wiesz, gdzie mo?na znale?? dobre poradniki na temat wyboru lamp do salonów? Szukasz ekonomicznego sposobu? Sprawd? bloga biznespolski.com. U nas dowiesz si? jakie lampy stacjonarne lub wisz?ce wybra? do salonu, aby stworzy? unikalny klimat. Dowiedz si? co radz? producenci o?wietlenia. Nasze teksty s? warto?ciowe i warto?ciowe. Zapraszamy do lektury.

http://biznespolski.com/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia

1. draco.com.pl

draco.com.pl Dodano: Jul 8, 2021

Przedsiębiorstwo specjalistyczne Draco w Gdańsku zajmuje się badaniami nieniszczącymi i oceną stanu technicznego konstrukcji stalowych. Posiadamy nowoczesny certyfikowany sprzęt do badań NDT, pojazd ATV pozwalający na pracę w ciężkim terenie, a nawet łódź hybrydową...

2. mailing farmaceutyczny

mailing farmaceutyczny Dodano: Aug 17, 2009

mailing farmaceutyczny, marketing farmaceutyczny, innowacje, programy lojalno?ciowe, buzz marketing, marketing OTC, marketing Rx, mailing farmaceutyczny, marketing farmaceutyczny, innowacje, programy lojalno?ciowe, buzz marketing, marketing OTC, marketing Rx, mailing farmaceutyczny, marketing farmaceutyczny, innowacje, programy lojalno?ciowe,...

3. WorkPlanet Sp. z o.o.

WorkPlanet Sp. z o.o. Dodano: May 14, 2008

Workplanet to mi?dzynarodowa agencja rekrutacyjna, grupa wszechstronnych specjalistów dzia?aj?cych w oparciu o wieloletnie do?wiadczenie i sprawdzone rozwi?zania.

Indywidualne podej?cie do ka?dego, dba?o?? o najwy?sze standardy obs?ugi klienta, prostota i skuteczno?? to podstawowe cechy jakie wyró?niaj? Workplanet.

4. Kursy excel dla urz?dników.

Kursy excel dla urz?dników. Dodano: Nov 22, 2013

Propozycja Tax Consilium to fachowa obs?uga firm w zakresie ksi?gowo?ci oraz szkolenia z zakresu finansowo-ksi?gowego, kadrowo-p?acowego, programów ksi?gowych, Excela i innych zagadnie?. By oferowa? us?ugi szkoleniowe na wysokim poziomie, firma wspó?pracuje z wieloma specjalistami obeznanymi w ró?nych dziedzinach nauki i biznesu. Firm? wyró?nia...

5. PPNT FUAM - Pozna?ski Park Naukowo-Technologiczny | Park Naukowy, Technologiczny

PPNT FUAM - Pozna?ski Park Naukowo-Technologiczny | Park Naukowy, Technologiczny Dodano: Feb 26, 2009

PPNT FUAM to Pozna?ski Park Naukowo-Technologiczny, którego g?ównym zadaniem jest przybli?enie wyników bada? naukowych i ich twórców do praktyki spo?ecznej i gospodarczej ca?ego regionu Wielkopolski. Park naukowy to miejsce spotkania nauki, nowoczesnego przemys?u i szeroko rozumianej przedsi?biorczo?ci. PPNT FUAM jest pierwszym w Polsce tego...