http://mi2.com.pl/

Dodano: 2 May 2022

Tworz? miejsce otwarte na potrzeby ka?dego. Moje artyku?y napisane s? w wyj?tkowo przyst?pny sposób, nie s? tak?e zbyt d?ugie, dzi?ki czemu nie m?cz? odbiorcy. Tworz? artyku?y na tematy, które mnie interesuj? i do których jestem w stanie solidnie si? przygotowa? - kieruj?c si? pasj? i zaanga?owaniem.

http://mi2.com.pl/

Tagi

Średnia : 1.00 / 5 | Głosów : 1

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Internet Komputery > Blogi

1. Dobre Artyku?y

Dobre Artyku?y Dodano: Nov 13, 2009

Nasza dobra-strona zosta?a stworzona z my?l? o u?ytkownikach internetu, którzy poszukuj? informacji na temat firm dzia?aj?cych na terenie ca?ego ?l?ska pocz?wszy od hoteli, a? po wypo?yczalnie i równie? wiele, wiele innych stron. Nasza strona jest bardzo prosta w obs?udze , dzi?ki czemu prosty u?ytkownik internetu mo?e z ?atwo?ci? korzysta? z...

2. Rozwój osobisty

Rozwój osobisty Dodano: May 5, 2009

Witaj, chcia?bym Ci zaprezentowa? mój osobisty blog na temat inteligencji emocjonalnej. Je?li chcesz aby ka?dy Twój dzie? niós? nowe fascynuj?ce wyzwania a realizacji ich by?a dla Ciebie czyst? przyjemno?ci? to jest to dla Ciebie odpowiednie miejsce aby zacz?? Na blogu znajdziesz równie? przydatne informacje na takie tematy jak rozwój...

3. e-szkrab.pl

e-szkrab.pl Dodano: May 25, 2016

E-szkrab – serwis dla rodziców, którym zale?y na prawid?owym rozwoju ich dziecka. Znajduj? si? tu porady specjalistów na ka?dy temat dotycz?cy wychowania, rady oraz sposoby na rozwi?zanie codziennych problemów. Serwis parentingowy to tak?e kopalnia inspiracji na nowe, ciekawe gry i zabawy edukacyjne.

4. Bielizna

Bielizna Dodano: Jan 1, 2011

Blog odzie?owy po?wi?cony zosta? w ca?o?ci tematyce strojów k?pielowych. Autorki, które pisz? ten blog odzie?owy staraj? si? przybli?y? jego czytelnikom podstawowe rodzaje strojów k?pielowych oraz wskaza? na zasady odpowiedniego doboru strojów z uwagi na figur? danej osoby. Podstawowy podzia? strojów k?pielowych pozwala wyró?ni? stroje...

5. strona prywatna

strona prywatna Dodano: Apr 16, 2008

Jest to prywatna strona Szymona Jazy zawieraj?ca informacje o mnie i o rodzinie oraz dodatkowo zdj?cia z ró?nych uroczysto?ci rodzinnych i wyjazdów. Zapraszam