http:// dietahlf.pl/

Dodano: 31 March 2022

Diety bogate w przetworzone w?glowodany i cukier s? powi?zane ze zwi?kszonym ryzykiem pogorszenia funkcji poznawczych organizmu, podczas gdy diety nisko-w?glowodanowe i wysokot?uszczowe wydaj? si? poprawia? funkcje poznawcze, dlatego mo?esz z powodzeniem stosowa? diet? HLF w celu utrzymania dobrostanu organizmu.

http:// dietahlf.pl/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Zdrowie Uroda

1. PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MED. JAN WO? okulista kraków

PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MED. JAN WO? okulista kraków Dodano: Feb 1, 2014

NZOZ Specmed z siedzib? w Nowym Targu oferuje ocen? oraz leczenie chorób oczu dzieci i doros?ych. W przychodni zapewnione jest leczenie zachowawcze oraz chirurgiczne, a tak?e laseroterapia. W ramach diagnostyki oferuje si? m.in. dobór szkie? okularowych oraz soczewek i wykonuje pomiar ci?nienia wewn?trzga?kowego, b?d? badanie dna oka. Prócz tegp...

2. Arytmia serca

Arytmia serca Dodano: Apr 9, 2010

Arytmia serca i inne choroby kardiologiczne. Forum na temat serca, wypowiedzi eksperta z dziedziny kardiologi. Wszystko na temat arytmii, chorobach kardiologicznych, zdrowiu serca o czym powiniene? wiedzie? - zapraszamy.Warto zapozna? si? z objawami, do najbardziej typowych nale??:ko?atanie serca, os?abienie, duszno?ci, ból w klatce piersiowej....

3. Chorobydzieci.pl - o zdrowiu i chorobach naszych pociech

Chorobydzieci.pl - o zdrowiu i chorobach naszych pociech Dodano: Jul 7, 2017

Odda?a? dziecko do ??óbka lub przedszkola i zacz??o cz?sto chorowa? ? Nie martw si? to zupe?nie naturalne ? dziecko w ten sposób buduje swój uk?ad odporno?ciowy i niestety musi si? na pocz?tku wychorowa? aby potem móc skutecznie broni? si? przed infekcjami. Na naszym portalu Chorobydzieci.pl znajdziesz wiele innych ciekawych porad oraz...

4. Klinika MesoClinic

Klinika MesoClinic Dodano: Jan 27, 2015

MescoClinc to klinika znajduj?ca si? w Warszawie, jaka wyspecjalizowa?a si? w wielu zabiegach mezoterapii ig?owej, mezoterapii mikroig?wej, czy te? osocza boatop?ytkowego. Ponadto w siedzibie kliniki mo?esz podda? si? profesjonalnym zabiegom sp?ycaj?cych rozst?py, odm?adzaj?cym i liftinguj?cym skór? twarzy, szyi, dekoltu oraz biustu. Dzi?ki temu...

5. ManiQ wrastaj?ce paznokcie Wroc?aw

ManiQ wrastaj?ce paznokcie Wroc?aw Dodano: Jan 13, 2015

Maniq to wspó?czesny salon kosmetyczny zlokalizowany w presti?owej dzielnicy Wroc?awia, który specjalizuje si? w upi?kszaniu d?oni oraz w profesjonalnych zabiegach piel?gnacyjnych stóp. W gabinecie kosmetycznym przeprowadzane s? równie? innowacyjne zabiegi korygowania wrastaj?cych paznokci stóp bezkrwaw? metod? VHO-Osthold Perfect. Wykorzystanie...