http://mr-ozone.pl/

Dodano: 1 October 2020

Ozonowanie to bezpieczna dezynfekcja, która skutecznie niszczy wszystkie znane mikroorganizmy: bakterie, wirusy, pierwotniaki, a tak?e ich zarodniki. Ple?? ?atwo przenika do oskrzeli, p?uc, b?ony ?luzowej nosa, powoduj?c w ten sposób reakcje alergiczne, astm? i inne choroby. Wnikaj?c we wszystkie trudno dost?pne miejsca i wype?niaj?c ca?e pomieszczenie, ozon dzia?a szkodliwie nie tylko na zarodniki grzybów i ple?ni, ale tak?e na wirusy, bakterie, owady i gryzonie. Czy owady s? w Twoim mieszkaniu, domu lub biurze, sklepie lub restauracji? Dezynfekcja pomieszczenia ozonem pozwoli ca?kowicie pozby? si? irytuj?cych owadów, bez pozostawiania nieprzyjemnych zapachów i toksycznych substancji chemicznych Po przetworzeniu w pomieszczeniu pozostanie tylko czyste, zdrowe powietrze Zapraszamy do kontaktu z nami.

http://mr-ozone.pl/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Us?ugi

1. imprezy integracyjne wielkopolska

imprezy integracyjne wielkopolska Dodano: Oct 20, 2009

Niezapomniane wyjazdy integracyjne na terenie wielkopolski. Zwiedzanie zabytków oraz wspólne wieczory przy ognisku. Wyprawy na quadach. Zapraszamy na imprez? integracyjn? w pa?acu. Zapewniamy nocleg z wy?ywieniem oraz na potrzeby klientów spe?niamy ich wygórowane zachcianki. Serdecznie zapraszamy na wspólne biesiadowanie. Zwiedzanie zabytków...

2. Http://trioxygen.com.pl

Http://trioxygen.com.pl Dodano: Sep 25, 2015

Chcieliby?my zaproponowa? Pa?stwu usuwanie ple?ni, py?ków kwiatowych, odoru papierosowego czy chocia?by zwi?zków pier?cieniowych. W jaki sposób to zrobi?? Wystarczy kupi? generatory ozonu, które s? sprzedawane w?a?nie przez nasz? firm?. Oczywi?cie w ofercie Trioxygen poza tym mo?na po prostu znale?? us?ug? jonizowania, szereg szkole?, a tak?e...

3. Restauracja Brzesko

Restauracja Brzesko Dodano: Jun 24, 2011

Planeta Centrum zaprasza wszystkich go swojej restauracji w jakiej serwowana jest kuchnia europejska. Menu restauracji jest wymieniane kilka razy w roku tak, aby najlepiej dopasowa? si? do panuj?cych pór roku oraz trendów i upodoba? klientów. Restauracja oferuje najwi?kszy wybór ?niada? i obiadów w Brzesku.

4. KnowHow

KnowHow Dodano: May 9, 2015

KnowHow to firma konsultingowa dzia?aj?ca w obr?bie s?u?by zdrowia, obs?uguj?ca zarówno szpitale, przychodnie oraz inne podmioty lecznicze. Firma posiada ponad 20 lat do?wiadczenia, ?wiadcz?c mi?dzy innymi us?ugi w zakresie wdra?ania programów naprawczych, wspomagania zarz?dzania czy te? pomocy w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych dla szpitali.

5. FIRMA HANDLOWA ZAJKOWSKA ZAJKOWSKA ZOFIA styropian bia?ystok

FIRMA HANDLOWA ZAJKOWSKA ZAJKOWSKA ZOFIA styropian bia?ystok Dodano: Nov 30, 2013

Je?li poszukuj? Pa?stwo niejednokrotnie sprawdzonego i wiarygodnego dystrybutora rozmaitych elementów budowlanych, zalecamy, by zapozna? si? z pe?n? propozycj? artyku?ów Firmy Handlowej ZAJKOWSKA. Oboj?tnie od tego, czy wskazane s? materia?y dachowe czy wyko?czeniowe lub te? specjalistyczne wyroby hutnicze, oczywi?cie posiadamy je w swoim...