http://www.faspacking.pl

Dodano: 17 December 2018

Firma dzia?aj?ca jako F.A.S. Packing specjalizuje si? w realizacji us?ug w zakresie po?rednictwa pracy. G?ównym punktem oferty tej agencji jest praca w Holandii. Dzi?ki pomocy tej do?wiadczonej firmy, potencjalni pracownicy nie musz? szuka? zatrudnienia w Holandii na w?asn? r?k?. Oferty pracy w Holandii prezentowane przez opisywan? agencj? dotycz? g?ównie pracy w bran?y ogrodniczej. Warto doda?, ?e firma ta oferuje pomoc w znalezieniu uczciwego pracodawcy, ale mo?e równie? pomóc w zorganizowaniu zakwaterowania i transportu.

http://www.faspacking.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. Gmandk.com

Gmandk.com Dodano: Feb 12, 2014

Firma GM&K zapewnia kompleksow?, profesjonaln? obs?ug? dotycz?c? planowania wyjazdów do Wielkiej Brytanii i wszelkich formalno?ci z tym zwi?zanych. Specjali?ci firmy GM&K swoj? ofert? kieruj? zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, ca?o?ciowo zapewniaj? asyst?, doradztwo, wybieraj?c dopasowane rozwi?zania. Z GM&K mo?na ?atwiej...

2. Zwrot podatku

Zwrot podatku Dodano: Mar 24, 2011

Na stronie znajdziesz informacje oraz formularze dotycz?ce zwrotu podatku z Holandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i innych krajów Europy i ?wiata, w których Polacy znajduj? prac?. Odzyskaj podatek za prac? zagranic? za pomoc? naszej strony. Przeka? wymagane dokumenty i czekaj na zwrot wygodnie siedz?c w fotelu. Dzi?ki do?wiadczeniu, które...

3. Oferty pracy w Holandii na PracaNL

Oferty pracy w Holandii na PracaNL Dodano: Nov 28, 2008

Aktualne ofery pracy w Holandii, wszystkie oferty w jednym miejscu! Prezentacje biur posrednictwa pracy oraz biur rekrutacyjnych, mailing nowych ofert, Zasieg - cala Holandia!!

4. Praca w Anglii

Praca w Anglii Dodano: Dec 17, 2007

Serwis NaszaPraca.pl zajmuj? si? publikowanim og?osze? z prac? za granic?. Oferty pracy w Anglii s? najbardziej popularne. Oferty mo?e doda? ka?da agencja po?rednictwa pracy za darmo. Mo?na tam znale?? równie? porady przydatne podczas szukania pracy oraz wyboru pracodawcy.

5. KierunekIrlandia.eu - ca?a wyspa w jednym miejscu

KierunekIrlandia.eu - ca?a wyspa w jednym miejscu Dodano: Jun 3, 2009

kierunek irlandia - cala wyspa w jednym miejscu . Portal spo?eczno?ci polskiej ?yj?cej w Irlandii. Aktualno?ci, og?oszenia, podró?e, galeria zdj??, spo?eczno??, wydarzenia, newsy, praca. kierunek irlandia - cala wyspa w jednym miejscu . Portal spo?eczno?ci polskiej ?yj?cej w Irlandii. Aktualno?ci, og?oszenia, podró?e, galeria zdj??, spo?eczno??,...