http://instytut-gluchoniemych.waw.pl

Dodano: 20 June 2018

INSTYTUT G?UCHONIEMYCH im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie to aktywne pomoc dziecka w jego rozwoju i poznawaniu ?wiata. Poprzez swoj? dzia?alno?? dzielimy si? z nim prawdziwymi do?wiadczeniami ?ycia i uczymy dodatkowo rodziców w budowaniu relacji pe?nych mi?o?ci i akceptacji. Nasz o?rodek jest najstarszym w Polsce w zakresie zorganizowanej placówki szkolno-wychowawczej. Powsta? z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego w 1817 r. Dzi?, w zakresie jego dzia?alno?ci realizujemy edukacj? na poziomie przedszkolnym, szkolnym, gimnazjum oraz liceum i technikum, jak równie? nauczanie indywidualne. Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji!

http://instytut-gluchoniemych.waw.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Zdrowie Uroda

1. Problemy z seksem

Problemy z seksem Dodano: Aug 2, 2012

Serwis w ca?o?ci po?wi?cony tematyce jednej z najbardziej intymnych sfer w ?yciu cz?owieka. Piszemy o seksie. Zagadnienie ujmujemy w ca?o?ciowy sposób. Jako, ?e jeste?my serwisem medycznym, a wszelkie zawarte na naszej stronie materia?y powstaj? w ?cis?ej wspó?pracy z lekarzami i psychologami z pewno?ci? pomo?emy Pa?stwu rozwia? wszelkie...

2. Masa?e lecznicze

Masa?e lecznicze Dodano: Sep 30, 2009

Tu dowiesz si? wszystkiego na temat masa?u. Jakie s? rodzaje? Jaki jest najbardziej odpowiedni dla ciebie? Jak prawid?owo go wykonywa? i jak? kolejno?? w nim zachowa?? Jakie s? najpopularniejsze formy masa?u?Jak masowa?, aby skóra naszej twarzy, pozosta?a dalej j?drna? Porady wielu specjalistów. Wszystko to, z my?l? o osobach szukaj?cych...

3. ostroscwzroku.pl

ostroscwzroku.pl Dodano: Aug 11, 2020

Szukasz optyka, okulisty czy optometrysty w Piotrkowie Trybunalskim? Zakład optyczny Ostrość Wzroku dysponuje szeroką ofertę usług optycznych. Wykonujemy fachowe badania optometryczne dotyczące skomplikowanych wad wzroku, zeza i niedowidzenia. Zapewniamy również ćwiczenia wzrokowe i terapię...

4. Masa? rehabilitacyjny Bia?ystok

Masa? rehabilitacyjny Bia?ystok Dodano: Feb 3, 2013

Masa? to jedno z podstawowych narz?dzi s?u??cych do redukcji napi?cia mi??niowego, stresów oraz bólów ró?nego rodzaju. Je?li chcesz si? pozby? tych problemów ze zdrowiem, postaw na fachow? pomoc ?wiadczon? przez do?wiadczonego, dyplomowanego masa?yst? z d?ugim sta?em pracy. Szeroki wybór masa?y oraz ich pakietów oraz atrakcyjne promocje dla...

5. Fryzjer Opole | Salon Fryzjerski Kamila

Fryzjer Opole | Salon Fryzjerski Kamila Dodano: Apr 9, 2016

Fryzjer Opole Pó?wie?. Us?ugi fryzjerskie Opole: fachowa porada, strzy?enie, czesanie, regeneracja keratynowa, prostowanie keratynowe w?osów.

„Salon Fryzjerski Kamila” w Opolu powsta? z my?l? o pe?nej i profesjonalnej obs?udze coraz bardziej wymagaj?cych klientów, dla których wa?na jest wysoka jako?? us?ug,...