http://pobierz.pl

Dodano: 20 February 2018

U nas, znajd? si? najnowsze wersje popularnych programów odpowiednich dla u?ytkowników systemu Windows. W?ród nich, znajd? Pa?stwo najprzydatniejsze programy i aplikacje, które z pewno?ci? przydadz? si? na ka?dym komputerze. W?ród najpopularniejszych z nich mo?na znale?? programy antywirusowe i zabezpieczaj?ce, programy graficzne, multimedialne, szeroki wybór gier oraz przydatnych gad?etów. Warto pami?ta? równie? o programach, które b?d? niezb?dne w pracy, nauce lub codziennych obowi?zków oraz takie, które pomog? si? zrelaksowa?.

http://pobierz.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Internet Komputery > Oprogramowanie

1. Tabliczka mno?enia

Tabliczka mno?enia Dodano: May 28, 2007

2+2 matematyka dla dzieci to program wspomagaj?cy nauk? dzieci z zakresu tabliczki mno?enia. Program zawiera ciekawe ?wiczenia, ?adn? grafik? a wszystkie komentarze s? czytane przez lektora. Program jest dostepny w kilku wersjach j?zykowych. 2+2 mo?e by? wykorzystywany do zaj?? indywidualnych jak i nauki w szkole.

2. Quick Cart

Quick Cart Dodano: Aug 24, 2008

Quick.Cart to w chwili obecnej chyba najprostsze w u?yciu i zarz?dzani narz?dzie e-commerce przeznaczone do kierowania w?asnym sklepem internetowym. Nawet dla osób bez wi?kszej wiedzy fachowej u?ywanie i obs?uga systemu w ?yciu codziennym nie powinna sprawia? ?adnych k?opotów.

3. Streamsoft - Producent Oprogramowani

Streamsoft - Producent Oprogramowani Dodano: Apr 1, 2014

Firma Streamsoft sprzedaje oprogramowanie ERP oraz CRM. Dodatkowo w swojej ofercie posiadamy programy do obs?ugi kadrowo-p?acowej oraz ksi?gowej przedsi?biorstw. Wszystkie oferowane programy s? naszego autorstwa, co pozwala nam na dowolne ich modyfikowanie. Dzi?ki temu jeste?my w stanie profesjonalnie doradzi? oraz wdro?y? najbardziej odpowiedni...

4. Autoplugin

Autoplugin Dodano: Feb 6, 2015

Nasza aplikacja powsta?a w celu zapewnienia klientom mo?liwo?? sta?ego monitorowania komputera w samochodzie w czasie jazdy. Monitoring ma na celu zapewnienie bezpiecze?stwa w zakresie pracy silnika, gdy? system jest w stanie wykry? wszelkie problemy w dzia?aniu silnika. Po wykryciu problemu aplikacja podaje informacje u?ytkownikowi pojazdu....

5. PB Business Intelligence Solutions

PB Business Intelligence Solutions Dodano: Feb 7, 2011

Jeste?my grup? specjalistów IT specjalizuj?c? si? w tworzeniu rozwi?za? Business Intelligence, Integracji Systemów i Zarz?dzaniu Informacj? (Information Management). Zaanga?owanie z jakim po?wi?camy si? projektom, ci?gle rozwijana i pog??biana wiedza specjalistyczna, innowacyjne podej?cie oraz praktyczne stosowanie nowoczesnych technologii to...